Zdążyć przed Panem Bogiem | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Ocalałe, pojedyncze grupy walczących przetrwały w ruinach getta do:
a) 10 lipca
b) połowy lipca
c) początku lipca
d) końca lipca
Rozwiązanie

Chory na serce alpinista i inżynier – Wilczkowski duma w szpitalu o:
a) Mount Evereście
b) Himalajach
c) tatrzańskim szczycie
d) szczycie na który nigdy już nie wejdzie
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Na załadunek do pociągu w getcie ludzie oczekiwali w:
a) więzieniu
b) budynku szkolnym
c) ambulatorium
d) stołówce
Rozwiązanie

Za zaliczeniem książki Krall do reportażu nie przemawiają takie czynniki jak:
a) dokumentalność faktów
b) docieranie do osób autentycznych
c) rozbudowanie komentarza odautorskiego
d) zwięzłość
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” składa się z:
a) czterech rozdziałów
b) dziesięciu części
c) piętnastu części
d) ośmiu rozdziałów
Rozwiązanie

Luba Blum prowadziła w getcie:
a) ambulatorium
b) ochronkę
c) szkołę pielęgniarską
d) szkółkę dla dzieci
Rozwiązanie

Ile z fragmentów książki Krall utrzymanych jest w formie dialogu?
a) 3
b) 2
c) 8
d) 5
Rozwiązanie

Zbigniew Lewandowski o pseudonimie „Szyna” przygotowywał młodych Żydów z getta do:
a) ucieczki z getta
b) wysadzenia posterunków niemieckich
c) „produkcji” materiałów wybuchowych
d) wywołania powstania
Rozwiązanie

W tajniki reportażu wprowadził Hannę Krall:
a) Melchior Wańkowicz
b) Marian Brandys
c) Ryszard Kapuściński
d) Franciszek Ksawery Pruszyński
Rozwiązanie

Na Bubnerowej po raz pierwszy przeprowadzono operację:
a) przeszczepu serca
b) otwarcia klatki piersiowej
c) odwrócenia krwiobiegu
d) założenia bajpasów
Rozwiązanie


Teodozja Goliborska po wojnie zamieszkała w:
a) Australii
b) Izraelu
c) Nowej Zelandii
d) Kanadzie
Rozwiązanie

Hanna Krall pracowała jako korespondentka zagraniczna w ZSRR m.in. dla:
a) „Wprost”
b) „Polityki”
c) „Sztandaru Młodych”
d) „Pzekroju”
Rozwiązanie

Edelman odbywa spotkanie ze Stroopem, zainicjowane przez prokuraturę i Komisję do Badania Zbrodni Hitlerowskich, w celu:
a) ustalenia detali topograficznych
b) ustaleniu dokładnej chronologii powstania
c) ustalenia jego winy
d) przebaczenia
Rozwiązanie

Książkę Hanny Krall trudno zaklasyfikować do określonego gatunku. Jest to raczej forma prozy:
a) biograficznej
b) eseistycznej
c) reportażowej
d) fabularnej
Rozwiązanie

Swoim ciałem zasłonił karabin maszynowy, by ułatwić współtowarzyszom wydostanie się z zagrożonego terenu:
a) Hennoch Rus
b) Zalman Frydrych
c) Icchak Cukierman
d) Michał Klepfisz
Rozwiązanie

Doktor Teodozja Goliborska była współautorką pracy naukowej:
a) „Przeszczep serca”
b) „Zawał serca”
c) „Choroba sercowa”
d) „Choroba głodowa”
Rozwiązanie

Markowi Edelmanowi do gustu przypadła definicja choroby, którą traktuje się jak:
a) łamigłówkę
b) zagadkę
c) przeciwnika lekarza
d) wieczną niewiadomą
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” nie jest książką:
a) historyczną
b) dokumentacyjną
c) reportażową
d) z elementami filozofii
Rozwiązanie

Wywiad z Edelmanem przeprowadzany był przez:
a) trzy miesiące
b) dwa tygodnie
c) miesiąc
d) kilka dni
Rozwiązanie

Po raz pierwszy w Polsce otwarto chirurgicznie klatkę piersiową w roku:
a) 1952
b) 1947
c) 1954
d) 1966
Rozwiązanie


Prezes Gminy Żydowskiej – Adam Czerniakow popełnił samobójstwo:
a) w styczniu 1942 roku
b) w grudniu 1942 roku
c) w lipcu 1942 roku
d) w sierpniu 1942 roku
Rozwiązanie

Konstruktorem „sztucznego serca” był:
a) inżynier Wilczkowski
b) Profesor Jan Moll
c) docent Zbigniew Lewandowski
d) inżynier Sejdak
Rozwiązanie

Ósmego maja na ulicy Miłej Anielewicz zastrzelił siebie i swoją dziewczynę Mirę. Popełniono wtedy zbiorowe samobójstwo w którym zginęło:
a) ponad czterdzieści osób
b) ponad dwadzieścia osób
c) ponad osiemdziesiąt osób
d) ponad sto dwadzieścia osób
Rozwiązanie

Hanna Krall zbiór „Sześć odcieni bieli” poświęciła:
a) sprawom żydowskim
b) sprawom rosyjskim
c) sprawom niemieckim
d) sprawom polskim
Rozwiązanie

Kobieta, która kilkanaście lat po wojnie odwiedziła Edelmana okazała się być córką Lejkina:
a) zastępcy przywódcy powstania w gettcie
b) zastępcy oficera żydowskiej policji
c) zastępcy dyrektora ambulatoium w getcie
d) zastępcy komendanta Umschlagplatzu
Rozwiązanie

19 kwietnia 1943 roku:
a) miano podpalić getto
b) miano wywieźć 1000 Żydów z getta
c) miano aresztować Edelmana
d) miano rozpocząć likwidację getta
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” była drukowana w 1976 roku w:
a) „Polityce”
b) „Życiu Warszawy”
c) „Odrze”
d) „Literaturze na Świecie”
Rozwiązanie

Hanna Krall urodziła się 20 maja 1937 roku w:
a) Lublinie
b) Częstochowie
c) Warszawie
d) Łodzi
Rozwiązanie

Dialog z Markiem Edelmanem rozpoczyna autorka od przypomnienia rozmówcy jego garderoby – konkretnie swetra koloru:
a) żółtego
b) czerwonego
c) zielonego
d) niebieskiego
Rozwiązanie

Za najbardziej kontrowersyjne uznano wspomnienie przez Edelmana komendanta Anielewicza, który rzekomo:
a) malował skrzela nieświeżych ryb
b) kolaborował z Niemcami
c) wydał Niemcom kryjówkę swojej siostry
d) strzelał z procy do zwierząt
Rozwiązanie

Profesor Jan Moll – w czasie II wojny światowej był chirurgiem w:
a) Kielcach
b) Rzeszowie
c) Lublinie
d) Radomiu
Rozwiązanie

Bubnerowa zajmowała się sprzedażą:
a) kwiatów
b) długopisów
c) kopert ozdobnych
d) wyrobów cukierniczych
Rozwiązanie

Marek Edelman po wojnie ostatecznie zamieszkał w:
a) Tel Awiwie
b) Warszawie
c) Lublinie
d) Łodzi
Rozwiązanie

Marek Edelman był:
a) przedostatnim przywódcą powstania w getcie
b) pierwszym przywódcą powstania w getcie
c) ostatnim przywódcą powstania w getcie
d) ostatnim zastępcą przywódcy powstania w getcie
Rozwiązanie

Krystyna Krahelska pozowała do pomnika:
a) Syreny
b) Matki Polki
c) Nike
d) Zwycięskiej Polki
Rozwiązanie

Edelman przed wybuchem powstania w getcie pełnił funkcję:
a) pomocnika policjanta
b) stróża
c) szpitalnego gońca
d) pielęgniarza
Rozwiązanie

„Wacław” został wykupiony przez Tosię Goliborską z Gestapo za:
a) srebrną papierośnicę
b) złotą menorę
c) dywan perski
d) srebrną kolię
Rozwiązanie

Sposób pisania Hanny Krall można porównać do pracy:
a) wiertarki
b) magla
c) wirówki
d) obrabiarki
Rozwiązanie

Wyznaczonym terenem, na którym miało dojść do pierwszych działań bojowych, było tak zwane getto fabryki:
a) szczotek
b) odzieży
c) butów
d) konserw
Rozwiązanie

W utworze można wyodrębnić:
a) trzy plany czasowe
b) wiele planów czasowych
c) jeden plan czasowy
d) dwa plany czasowe
Rozwiązanie

„Żegota” to:
a) Organizacja Wspierania Żydów
b) Żydowska Organizacja Bojowa
c) Żydowska Rada Ocalenia
d) Rada Pomocy Żydom
Rozwiązanie

Anna Strońska - kolekcjonerka sztuki ludowej zbierała:
a) żydowskie menory
b) żydowskie zdjęcia
c) żydowskie figurki
d) żydowskie naczynia
Rozwiązanie

Metoda tzw. „wskazywania palcem” jest przejawem:
a) wskazywania konkretnych odpowiedzialnych za holocaust
b) uporczywego wracania do określonego motywu w celu podkreślenia jego ważności
c) skupienia się autorki na drobnych wydarzeniach bez wspominania o tle wydarzeń
d) skupiania się na losach jednego bohatera
Rozwiązanie

Tagi:
• życiorys Hanny Krall • biografia Hanny Krall • problematyka "Zdążyć przed Panem Bogiem • Biografia Marka Edelmana