Zdążyć przed Panem Bogiem | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Hanna Krall pracowała jako korespondentka zagraniczna w ZSRR m.in. dla:
a) „Pzekroju”
b) „Sztandaru Młodych”
c) „Wprost”
d) „Polityki”
Rozwiązanie

Hanna Krall urodziła się 20 maja 1937 roku w:
a) Łodzi
b) Warszawie
c) Częstochowie
d) Lublinie
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Anna Strońska - kolekcjonerka sztuki ludowej zbierała:
a) żydowskie zdjęcia
b) żydowskie menory
c) żydowskie figurki
d) żydowskie naczynia
Rozwiązanie

Prezes Gminy Żydowskiej – Adam Czerniakow popełnił samobójstwo:
a) w styczniu 1942 roku
b) w grudniu 1942 roku
c) w lipcu 1942 roku
d) w sierpniu 1942 roku
Rozwiązanie

„Żegota” to:
a) Rada Pomocy Żydom
b) Żydowska Rada Ocalenia
c) Organizacja Wspierania Żydów
d) Żydowska Organizacja Bojowa
Rozwiązanie

Edelman odbywa spotkanie ze Stroopem, zainicjowane przez prokuraturę i Komisję do Badania Zbrodni Hitlerowskich, w celu:
a) ustaleniu dokładnej chronologii powstania
b) ustalenia jego winy
c) przebaczenia
d) ustalenia detali topograficznych
Rozwiązanie

Swoim ciałem zasłonił karabin maszynowy, by ułatwić współtowarzyszom wydostanie się z zagrożonego terenu:
a) Michał Klepfisz
b) Zalman Frydrych
c) Hennoch Rus
d) Icchak Cukierman
Rozwiązanie

W utworze można wyodrębnić:
a) jeden plan czasowy
b) dwa plany czasowe
c) wiele planów czasowych
d) trzy plany czasowe
Rozwiązanie

Na Bubnerowej po raz pierwszy przeprowadzono operację:
a) założenia bajpasów
b) odwrócenia krwiobiegu
c) otwarcia klatki piersiowej
d) przeszczepu serca
Rozwiązanie

Krystyna Krahelska pozowała do pomnika:
a) Zwycięskiej Polki
b) Matki Polki
c) Syreny
d) Nike
Rozwiązanie


Metoda tzw. „wskazywania palcem” jest przejawem:
a) skupiania się na losach jednego bohatera
b) wskazywania konkretnych odpowiedzialnych za holocaust
c) skupienia się autorki na drobnych wydarzeniach bez wspominania o tle wydarzeń
d) uporczywego wracania do określonego motywu w celu podkreślenia jego ważności
Rozwiązanie

Marek Edelman był:
a) przedostatnim przywódcą powstania w getcie
b) pierwszym przywódcą powstania w getcie
c) ostatnim przywódcą powstania w getcie
d) ostatnim zastępcą przywódcy powstania w getcie
Rozwiązanie

Ocalałe, pojedyncze grupy walczących przetrwały w ruinach getta do:
a) początku lipca
b) połowy lipca
c) 10 lipca
d) końca lipca
Rozwiązanie

Markowi Edelmanowi do gustu przypadła definicja choroby, którą traktuje się jak:
a) łamigłówkę
b) zagadkę
c) wieczną niewiadomą
d) przeciwnika lekarza
Rozwiązanie

Po raz pierwszy w Polsce otwarto chirurgicznie klatkę piersiową w roku:
a) 1966
b) 1954
c) 1952
d) 1947
Rozwiązanie

Za zaliczeniem książki Krall do reportażu nie przemawiają takie czynniki jak:
a) rozbudowanie komentarza odautorskiego
b) docieranie do osób autentycznych
c) dokumentalność faktów
d) zwięzłość
Rozwiązanie

19 kwietnia 1943 roku:
a) miano rozpocząć likwidację getta
b) miano wywieźć 1000 Żydów z getta
c) miano aresztować Edelmana
d) miano podpalić getto
Rozwiązanie

Chory na serce alpinista i inżynier – Wilczkowski duma w szpitalu o:
a) Mount Evereście
b) szczycie na który nigdy już nie wejdzie
c) Himalajach
d) tatrzańskim szczycie
Rozwiązanie

Doktor Teodozja Goliborska była współautorką pracy naukowej:
a) „Zawał serca”
b) „Choroba głodowa”
c) „Choroba sercowa”
d) „Przeszczep serca”
Rozwiązanie

Wyznaczonym terenem, na którym miało dojść do pierwszych działań bojowych, było tak zwane getto fabryki:
a) konserw
b) odzieży
c) szczotek
d) butów
Rozwiązanie


Za najbardziej kontrowersyjne uznano wspomnienie przez Edelmana komendanta Anielewicza, który rzekomo:
a) malował skrzela nieświeżych ryb
b) wydał Niemcom kryjówkę swojej siostry
c) strzelał z procy do zwierząt
d) kolaborował z Niemcami
Rozwiązanie

„Wacław” został wykupiony przez Tosię Goliborską z Gestapo za:
a) złotą menorę
b) dywan perski
c) srebrną kolię
d) srebrną papierośnicę
Rozwiązanie

Luba Blum prowadziła w getcie:
a) ambulatorium
b) ochronkę
c) szkółkę dla dzieci
d) szkołę pielęgniarską
Rozwiązanie

Sposób pisania Hanny Krall można porównać do pracy:
a) wirówki
b) obrabiarki
c) magla
d) wiertarki
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” składa się z:
a) czterech rozdziałów
b) ośmiu rozdziałów
c) dziesięciu części
d) piętnastu części
Rozwiązanie

Dialog z Markiem Edelmanem rozpoczyna autorka od przypomnienia rozmówcy jego garderoby – konkretnie swetra koloru:
a) zielonego
b) czerwonego
c) niebieskiego
d) żółtego
Rozwiązanie

Profesor Jan Moll – w czasie II wojny światowej był chirurgiem w:
a) Kielcach
b) Lublinie
c) Radomiu
d) Rzeszowie
Rozwiązanie

Ósmego maja na ulicy Miłej Anielewicz zastrzelił siebie i swoją dziewczynę Mirę. Popełniono wtedy zbiorowe samobójstwo w którym zginęło:
a) ponad osiemdziesiąt osób
b) ponad dwadzieścia osób
c) ponad czterdzieści osób
d) ponad sto dwadzieścia osób
Rozwiązanie

Hanna Krall zbiór „Sześć odcieni bieli” poświęciła:
a) sprawom polskim
b) sprawom niemieckim
c) sprawom rosyjskim
d) sprawom żydowskim
Rozwiązanie

Edelman przed wybuchem powstania w getcie pełnił funkcję:
a) pielęgniarza
b) szpitalnego gońca
c) stróża
d) pomocnika policjanta
Rozwiązanie

Marek Edelman po wojnie ostatecznie zamieszkał w:
a) Tel Awiwie
b) Łodzi
c) Lublinie
d) Warszawie
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” nie jest książką:
a) z elementami filozofii
b) reportażową
c) historyczną
d) dokumentacyjną
Rozwiązanie

Wywiad z Edelmanem przeprowadzany był przez:
a) kilka dni
b) dwa tygodnie
c) trzy miesiące
d) miesiąc
Rozwiązanie

Konstruktorem „sztucznego serca” był:
a) Profesor Jan Moll
b) docent Zbigniew Lewandowski
c) inżynier Sejdak
d) inżynier Wilczkowski
Rozwiązanie

Teodozja Goliborska po wojnie zamieszkała w:
a) Kanadzie
b) Nowej Zelandii
c) Izraelu
d) Australii
Rozwiązanie

W tajniki reportażu wprowadził Hannę Krall:
a) Ryszard Kapuściński
b) Franciszek Ksawery Pruszyński
c) Melchior Wańkowicz
d) Marian Brandys
Rozwiązanie

Książkę Hanny Krall trudno zaklasyfikować do określonego gatunku. Jest to raczej forma prozy:
a) fabularnej
b) reportażowej
c) eseistycznej
d) biograficznej
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” była drukowana w 1976 roku w:
a) „Literaturze na Świecie”
b) „Polityce”
c) „Życiu Warszawy”
d) „Odrze”
Rozwiązanie

Bubnerowa zajmowała się sprzedażą:
a) długopisów
b) wyrobów cukierniczych
c) kwiatów
d) kopert ozdobnych
Rozwiązanie

Zbigniew Lewandowski o pseudonimie „Szyna” przygotowywał młodych Żydów z getta do:
a) ucieczki z getta
b) wysadzenia posterunków niemieckich
c) „produkcji” materiałów wybuchowych
d) wywołania powstania
Rozwiązanie

Na załadunek do pociągu w getcie ludzie oczekiwali w:
a) ambulatorium
b) stołówce
c) budynku szkolnym
d) więzieniu
Rozwiązanie

Ile z fragmentów książki Krall utrzymanych jest w formie dialogu?
a) 5
b) 2
c) 8
d) 3
Rozwiązanie

Kobieta, która kilkanaście lat po wojnie odwiedziła Edelmana okazała się być córką Lejkina:
a) zastępcy oficera żydowskiej policji
b) zastępcy dyrektora ambulatoium w getcie
c) zastępcy przywódcy powstania w gettcie
d) zastępcy komendanta Umschlagplatzu
Rozwiązanie

Tagi:
• życiorys Hanny Krall • biografia Hanny Krall • problematyka "Zdążyć przed Panem Bogiem • Biografia Marka Edelmana