Zdążyć przed Panem Bogiem | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

„Żegota” to:
a) Rada Pomocy Żydom
b) Żydowska Rada Ocalenia
c) Żydowska Organizacja Bojowa
d) Organizacja Wspierania Żydów
Rozwiązanie

Na załadunek do pociągu w getcie ludzie oczekiwali w:
a) stołówce
b) budynku szkolnym
c) ambulatorium
d) więzieniu
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Za najbardziej kontrowersyjne uznano wspomnienie przez Edelmana komendanta Anielewicza, który rzekomo:
a) kolaborował z Niemcami
b) strzelał z procy do zwierząt
c) malował skrzela nieświeżych ryb
d) wydał Niemcom kryjówkę swojej siostry
Rozwiązanie

Prezes Gminy Żydowskiej – Adam Czerniakow popełnił samobójstwo:
a) w sierpniu 1942 roku
b) w lipcu 1942 roku
c) w styczniu 1942 roku
d) w grudniu 1942 roku
Rozwiązanie

Luba Blum prowadziła w getcie:
a) ochronkę
b) szkółkę dla dzieci
c) ambulatorium
d) szkołę pielęgniarską
Rozwiązanie

Hanna Krall pracowała jako korespondentka zagraniczna w ZSRR m.in. dla:
a) „Polityki”
b) „Sztandaru Młodych”
c) „Pzekroju”
d) „Wprost”
Rozwiązanie

Kobieta, która kilkanaście lat po wojnie odwiedziła Edelmana okazała się być córką Lejkina:
a) zastępcy dyrektora ambulatoium w getcie
b) zastępcy komendanta Umschlagplatzu
c) zastępcy oficera żydowskiej policji
d) zastępcy przywódcy powstania w gettcie
Rozwiązanie

Chory na serce alpinista i inżynier – Wilczkowski duma w szpitalu o:
a) tatrzańskim szczycie
b) Mount Evereście
c) Himalajach
d) szczycie na który nigdy już nie wejdzie
Rozwiązanie

Anna Strońska - kolekcjonerka sztuki ludowej zbierała:
a) żydowskie figurki
b) żydowskie naczynia
c) żydowskie menory
d) żydowskie zdjęcia
Rozwiązanie

19 kwietnia 1943 roku:
a) miano aresztować Edelmana
b) miano rozpocząć likwidację getta
c) miano wywieźć 1000 Żydów z getta
d) miano podpalić getto
Rozwiązanie


Sposób pisania Hanny Krall można porównać do pracy:
a) obrabiarki
b) wirówki
c) wiertarki
d) magla
Rozwiązanie

W utworze można wyodrębnić:
a) dwa plany czasowe
b) wiele planów czasowych
c) jeden plan czasowy
d) trzy plany czasowe
Rozwiązanie

„Wacław” został wykupiony przez Tosię Goliborską z Gestapo za:
a) dywan perski
b) złotą menorę
c) srebrną papierośnicę
d) srebrną kolię
Rozwiązanie

Marek Edelman po wojnie ostatecznie zamieszkał w:
a) Tel Awiwie
b) Warszawie
c) Łodzi
d) Lublinie
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” była drukowana w 1976 roku w:
a) „Polityce”
b) „Odrze”
c) „Literaturze na Świecie”
d) „Życiu Warszawy”
Rozwiązanie

Bubnerowa zajmowała się sprzedażą:
a) kopert ozdobnych
b) długopisów
c) wyrobów cukierniczych
d) kwiatów
Rozwiązanie

W tajniki reportażu wprowadził Hannę Krall:
a) Franciszek Ksawery Pruszyński
b) Ryszard Kapuściński
c) Marian Brandys
d) Melchior Wańkowicz
Rozwiązanie

Ocalałe, pojedyncze grupy walczących przetrwały w ruinach getta do:
a) 10 lipca
b) końca lipca
c) połowy lipca
d) początku lipca
Rozwiązanie

Krystyna Krahelska pozowała do pomnika:
a) Nike
b) Syreny
c) Matki Polki
d) Zwycięskiej Polki
Rozwiązanie

Swoim ciałem zasłonił karabin maszynowy, by ułatwić współtowarzyszom wydostanie się z zagrożonego terenu:
a) Hennoch Rus
b) Zalman Frydrych
c) Michał Klepfisz
d) Icchak Cukierman
Rozwiązanie


Edelman odbywa spotkanie ze Stroopem, zainicjowane przez prokuraturę i Komisję do Badania Zbrodni Hitlerowskich, w celu:
a) przebaczenia
b) ustaleniu dokładnej chronologii powstania
c) ustalenia jego winy
d) ustalenia detali topograficznych
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” nie jest książką:
a) dokumentacyjną
b) historyczną
c) reportażową
d) z elementami filozofii
Rozwiązanie

Teodozja Goliborska po wojnie zamieszkała w:
a) Kanadzie
b) Australii
c) Izraelu
d) Nowej Zelandii
Rozwiązanie

Markowi Edelmanowi do gustu przypadła definicja choroby, którą traktuje się jak:
a) wieczną niewiadomą
b) łamigłówkę
c) zagadkę
d) przeciwnika lekarza
Rozwiązanie

Metoda tzw. „wskazywania palcem” jest przejawem:
a) wskazywania konkretnych odpowiedzialnych za holocaust
b) skupienia się autorki na drobnych wydarzeniach bez wspominania o tle wydarzeń
c) skupiania się na losach jednego bohatera
d) uporczywego wracania do określonego motywu w celu podkreślenia jego ważności
Rozwiązanie

Hanna Krall urodziła się 20 maja 1937 roku w:
a) Częstochowie
b) Lublinie
c) Warszawie
d) Łodzi
Rozwiązanie

Na Bubnerowej po raz pierwszy przeprowadzono operację:
a) przeszczepu serca
b) odwrócenia krwiobiegu
c) założenia bajpasów
d) otwarcia klatki piersiowej
Rozwiązanie

Po raz pierwszy w Polsce otwarto chirurgicznie klatkę piersiową w roku:
a) 1954
b) 1952
c) 1947
d) 1966
Rozwiązanie

Wywiad z Edelmanem przeprowadzany był przez:
a) miesiąc
b) dwa tygodnie
c) kilka dni
d) trzy miesiące
Rozwiązanie

Ile z fragmentów książki Krall utrzymanych jest w formie dialogu?
a) 8
b) 2
c) 3
d) 5
Rozwiązanie

Edelman przed wybuchem powstania w getcie pełnił funkcję:
a) szpitalnego gońca
b) stróża
c) pielęgniarza
d) pomocnika policjanta
Rozwiązanie

Za zaliczeniem książki Krall do reportażu nie przemawiają takie czynniki jak:
a) rozbudowanie komentarza odautorskiego
b) dokumentalność faktów
c) zwięzłość
d) docieranie do osób autentycznych
Rozwiązanie

Wyznaczonym terenem, na którym miało dojść do pierwszych działań bojowych, było tak zwane getto fabryki:
a) butów
b) szczotek
c) konserw
d) odzieży
Rozwiązanie

Profesor Jan Moll – w czasie II wojny światowej był chirurgiem w:
a) Radomiu
b) Lublinie
c) Kielcach
d) Rzeszowie
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” składa się z:
a) dziesięciu części
b) ośmiu rozdziałów
c) piętnastu części
d) czterech rozdziałów
Rozwiązanie

Ósmego maja na ulicy Miłej Anielewicz zastrzelił siebie i swoją dziewczynę Mirę. Popełniono wtedy zbiorowe samobójstwo w którym zginęło:
a) ponad sto dwadzieścia osób
b) ponad osiemdziesiąt osób
c) ponad czterdzieści osób
d) ponad dwadzieścia osób
Rozwiązanie

Konstruktorem „sztucznego serca” był:
a) docent Zbigniew Lewandowski
b) inżynier Sejdak
c) inżynier Wilczkowski
d) Profesor Jan Moll
Rozwiązanie

Marek Edelman był:
a) pierwszym przywódcą powstania w getcie
b) ostatnim przywódcą powstania w getcie
c) ostatnim zastępcą przywódcy powstania w getcie
d) przedostatnim przywódcą powstania w getcie
Rozwiązanie

Książkę Hanny Krall trudno zaklasyfikować do określonego gatunku. Jest to raczej forma prozy:
a) reportażowej
b) fabularnej
c) eseistycznej
d) biograficznej
Rozwiązanie

Hanna Krall zbiór „Sześć odcieni bieli” poświęciła:
a) sprawom żydowskim
b) sprawom polskim
c) sprawom niemieckim
d) sprawom rosyjskim
Rozwiązanie

Doktor Teodozja Goliborska była współautorką pracy naukowej:
a) „Przeszczep serca”
b) „Choroba sercowa”
c) „Choroba głodowa”
d) „Zawał serca”
Rozwiązanie

Dialog z Markiem Edelmanem rozpoczyna autorka od przypomnienia rozmówcy jego garderoby – konkretnie swetra koloru:
a) niebieskiego
b) czerwonego
c) zielonego
d) żółtego
Rozwiązanie

Zbigniew Lewandowski o pseudonimie „Szyna” przygotowywał młodych Żydów z getta do:
a) „produkcji” materiałów wybuchowych
b) wywołania powstania
c) ucieczki z getta
d) wysadzenia posterunków niemieckich
Rozwiązanie

Tagi:
• życiorys Hanny Krall • biografia Hanny Krall • problematyka "Zdążyć przed Panem Bogiem • Biografia Marka Edelmana