Zdążyć przed Panem Bogiem | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

„Żegota” to:
a) Organizacja Wspierania Żydów
b) Żydowska Organizacja Bojowa
c) Rada Pomocy Żydom
d) Żydowska Rada Ocalenia
Rozwiązanie

Hanna Krall zbiór „Sześć odcieni bieli” poświęciła:
a) sprawom żydowskim
b) sprawom rosyjskim
c) sprawom niemieckim
d) sprawom polskim
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Konstruktorem „sztucznego serca” był:
a) docent Zbigniew Lewandowski
b) inżynier Sejdak
c) Profesor Jan Moll
d) inżynier Wilczkowski
Rozwiązanie

Edelman przed wybuchem powstania w getcie pełnił funkcję:
a) stróża
b) pomocnika policjanta
c) szpitalnego gońca
d) pielęgniarza
Rozwiązanie

19 kwietnia 1943 roku:
a) miano wywieźć 1000 Żydów z getta
b) miano aresztować Edelmana
c) miano podpalić getto
d) miano rozpocząć likwidację getta
Rozwiązanie

„Wacław” został wykupiony przez Tosię Goliborską z Gestapo za:
a) srebrną kolię
b) złotą menorę
c) dywan perski
d) srebrną papierośnicę
Rozwiązanie

Teodozja Goliborska po wojnie zamieszkała w:
a) Nowej Zelandii
b) Australii
c) Izraelu
d) Kanadzie
Rozwiązanie

Zbigniew Lewandowski o pseudonimie „Szyna” przygotowywał młodych Żydów z getta do:
a) „produkcji” materiałów wybuchowych
b) wywołania powstania
c) ucieczki z getta
d) wysadzenia posterunków niemieckich
Rozwiązanie

Hanna Krall urodziła się 20 maja 1937 roku w:
a) Warszawie
b) Lublinie
c) Łodzi
d) Częstochowie
Rozwiązanie

Hanna Krall pracowała jako korespondentka zagraniczna w ZSRR m.in. dla:
a) „Pzekroju”
b) „Polityki”
c) „Wprost”
d) „Sztandaru Młodych”
Rozwiązanie


Wywiad z Edelmanem przeprowadzany był przez:
a) miesiąc
b) dwa tygodnie
c) trzy miesiące
d) kilka dni
Rozwiązanie

Marek Edelman był:
a) ostatnim przywódcą powstania w getcie
b) pierwszym przywódcą powstania w getcie
c) ostatnim zastępcą przywódcy powstania w getcie
d) przedostatnim przywódcą powstania w getcie
Rozwiązanie

Markowi Edelmanowi do gustu przypadła definicja choroby, którą traktuje się jak:
a) wieczną niewiadomą
b) przeciwnika lekarza
c) łamigłówkę
d) zagadkę
Rozwiązanie

Anna Strońska - kolekcjonerka sztuki ludowej zbierała:
a) żydowskie naczynia
b) żydowskie figurki
c) żydowskie zdjęcia
d) żydowskie menory
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” składa się z:
a) piętnastu części
b) czterech rozdziałów
c) dziesięciu części
d) ośmiu rozdziałów
Rozwiązanie

Kobieta, która kilkanaście lat po wojnie odwiedziła Edelmana okazała się być córką Lejkina:
a) zastępcy przywódcy powstania w gettcie
b) zastępcy komendanta Umschlagplatzu
c) zastępcy dyrektora ambulatoium w getcie
d) zastępcy oficera żydowskiej policji
Rozwiązanie

Edelman odbywa spotkanie ze Stroopem, zainicjowane przez prokuraturę i Komisję do Badania Zbrodni Hitlerowskich, w celu:
a) ustalenia jego winy
b) przebaczenia
c) ustalenia detali topograficznych
d) ustaleniu dokładnej chronologii powstania
Rozwiązanie

Ocalałe, pojedyncze grupy walczących przetrwały w ruinach getta do:
a) połowy lipca
b) początku lipca
c) końca lipca
d) 10 lipca
Rozwiązanie

Wyznaczonym terenem, na którym miało dojść do pierwszych działań bojowych, było tak zwane getto fabryki:
a) szczotek
b) odzieży
c) butów
d) konserw
Rozwiązanie

Marek Edelman po wojnie ostatecznie zamieszkał w:
a) Lublinie
b) Łodzi
c) Tel Awiwie
d) Warszawie
Rozwiązanie


Profesor Jan Moll – w czasie II wojny światowej był chirurgiem w:
a) Lublinie
b) Radomiu
c) Rzeszowie
d) Kielcach
Rozwiązanie

Metoda tzw. „wskazywania palcem” jest przejawem:
a) skupiania się na losach jednego bohatera
b) uporczywego wracania do określonego motywu w celu podkreślenia jego ważności
c) wskazywania konkretnych odpowiedzialnych za holocaust
d) skupienia się autorki na drobnych wydarzeniach bez wspominania o tle wydarzeń
Rozwiązanie

Na załadunek do pociągu w getcie ludzie oczekiwali w:
a) stołówce
b) więzieniu
c) ambulatorium
d) budynku szkolnym
Rozwiązanie

Dialog z Markiem Edelmanem rozpoczyna autorka od przypomnienia rozmówcy jego garderoby – konkretnie swetra koloru:
a) niebieskiego
b) żółtego
c) czerwonego
d) zielonego
Rozwiązanie

Prezes Gminy Żydowskiej – Adam Czerniakow popełnił samobójstwo:
a) w lipcu 1942 roku
b) w grudniu 1942 roku
c) w sierpniu 1942 roku
d) w styczniu 1942 roku
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” była drukowana w 1976 roku w:
a) „Odrze”
b) „Polityce”
c) „Literaturze na Świecie”
d) „Życiu Warszawy”
Rozwiązanie

Swoim ciałem zasłonił karabin maszynowy, by ułatwić współtowarzyszom wydostanie się z zagrożonego terenu:
a) Hennoch Rus
b) Michał Klepfisz
c) Icchak Cukierman
d) Zalman Frydrych
Rozwiązanie

Ile z fragmentów książki Krall utrzymanych jest w formie dialogu?
a) 3
b) 8
c) 5
d) 2
Rozwiązanie

Doktor Teodozja Goliborska była współautorką pracy naukowej:
a) „Zawał serca”
b) „Choroba głodowa”
c) „Choroba sercowa”
d) „Przeszczep serca”
Rozwiązanie

Luba Blum prowadziła w getcie:
a) ambulatorium
b) szkołę pielęgniarską
c) ochronkę
d) szkółkę dla dzieci
Rozwiązanie

Krystyna Krahelska pozowała do pomnika:
a) Matki Polki
b) Syreny
c) Zwycięskiej Polki
d) Nike
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” nie jest książką:
a) dokumentacyjną
b) z elementami filozofii
c) historyczną
d) reportażową
Rozwiązanie

Za zaliczeniem książki Krall do reportażu nie przemawiają takie czynniki jak:
a) rozbudowanie komentarza odautorskiego
b) zwięzłość
c) docieranie do osób autentycznych
d) dokumentalność faktów
Rozwiązanie

Ósmego maja na ulicy Miłej Anielewicz zastrzelił siebie i swoją dziewczynę Mirę. Popełniono wtedy zbiorowe samobójstwo w którym zginęło:
a) ponad sto dwadzieścia osób
b) ponad osiemdziesiąt osób
c) ponad czterdzieści osób
d) ponad dwadzieścia osób
Rozwiązanie

Po raz pierwszy w Polsce otwarto chirurgicznie klatkę piersiową w roku:
a) 1966
b) 1954
c) 1947
d) 1952
Rozwiązanie

Za najbardziej kontrowersyjne uznano wspomnienie przez Edelmana komendanta Anielewicza, który rzekomo:
a) malował skrzela nieświeżych ryb
b) kolaborował z Niemcami
c) strzelał z procy do zwierząt
d) wydał Niemcom kryjówkę swojej siostry
Rozwiązanie

Chory na serce alpinista i inżynier – Wilczkowski duma w szpitalu o:
a) Mount Evereście
b) tatrzańskim szczycie
c) szczycie na który nigdy już nie wejdzie
d) Himalajach
Rozwiązanie

Bubnerowa zajmowała się sprzedażą:
a) długopisów
b) kwiatów
c) wyrobów cukierniczych
d) kopert ozdobnych
Rozwiązanie

W tajniki reportażu wprowadził Hannę Krall:
a) Ryszard Kapuściński
b) Melchior Wańkowicz
c) Marian Brandys
d) Franciszek Ksawery Pruszyński
Rozwiązanie

Sposób pisania Hanny Krall można porównać do pracy:
a) wiertarki
b) wirówki
c) magla
d) obrabiarki
Rozwiązanie

Na Bubnerowej po raz pierwszy przeprowadzono operację:
a) założenia bajpasów
b) odwrócenia krwiobiegu
c) otwarcia klatki piersiowej
d) przeszczepu serca
Rozwiązanie

W utworze można wyodrębnić:
a) jeden plan czasowy
b) dwa plany czasowe
c) wiele planów czasowych
d) trzy plany czasowe
Rozwiązanie

Książkę Hanny Krall trudno zaklasyfikować do określonego gatunku. Jest to raczej forma prozy:
a) biograficznej
b) eseistycznej
c) reportażowej
d) fabularnej
Rozwiązanie

Tagi:
• życiorys Hanny Krall • biografia Hanny Krall • problematyka "Zdążyć przed Panem Bogiem • Biografia Marka Edelmana