Zdążyć przed Panem Bogiem | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

„Żegota” to:
a) Organizacja Wspierania Żydów
b) Żydowska Rada Ocalenia
c) Rada Pomocy Żydom
d) Żydowska Organizacja Bojowa
Rozwiązanie

Ile z fragmentów książki Krall utrzymanych jest w formie dialogu?
a) 5
b) 3
c) 2
d) 8
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Metoda tzw. „wskazywania palcem” jest przejawem:
a) wskazywania konkretnych odpowiedzialnych za holocaust
b) skupiania się na losach jednego bohatera
c) uporczywego wracania do określonego motywu w celu podkreślenia jego ważności
d) skupienia się autorki na drobnych wydarzeniach bez wspominania o tle wydarzeń
Rozwiązanie

Hanna Krall zbiór „Sześć odcieni bieli” poświęciła:
a) sprawom żydowskim
b) sprawom polskim
c) sprawom niemieckim
d) sprawom rosyjskim
Rozwiązanie

Za najbardziej kontrowersyjne uznano wspomnienie przez Edelmana komendanta Anielewicza, który rzekomo:
a) wydał Niemcom kryjówkę swojej siostry
b) kolaborował z Niemcami
c) malował skrzela nieświeżych ryb
d) strzelał z procy do zwierząt
Rozwiązanie

Prezes Gminy Żydowskiej – Adam Czerniakow popełnił samobójstwo:
a) w sierpniu 1942 roku
b) w lipcu 1942 roku
c) w grudniu 1942 roku
d) w styczniu 1942 roku
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” nie jest książką:
a) reportażową
b) z elementami filozofii
c) historyczną
d) dokumentacyjną
Rozwiązanie

Teodozja Goliborska po wojnie zamieszkała w:
a) Nowej Zelandii
b) Izraelu
c) Kanadzie
d) Australii
Rozwiązanie

Krystyna Krahelska pozowała do pomnika:
a) Nike
b) Syreny
c) Matki Polki
d) Zwycięskiej Polki
Rozwiązanie

„Wacław” został wykupiony przez Tosię Goliborską z Gestapo za:
a) srebrną papierośnicę
b) dywan perski
c) srebrną kolię
d) złotą menorę
Rozwiązanie


Książkę Hanny Krall trudno zaklasyfikować do określonego gatunku. Jest to raczej forma prozy:
a) biograficznej
b) fabularnej
c) reportażowej
d) eseistycznej
Rozwiązanie

Wywiad z Edelmanem przeprowadzany był przez:
a) dwa tygodnie
b) kilka dni
c) miesiąc
d) trzy miesiące
Rozwiązanie

Kobieta, która kilkanaście lat po wojnie odwiedziła Edelmana okazała się być córką Lejkina:
a) zastępcy dyrektora ambulatoium w getcie
b) zastępcy komendanta Umschlagplatzu
c) zastępcy przywódcy powstania w gettcie
d) zastępcy oficera żydowskiej policji
Rozwiązanie

Hanna Krall urodziła się 20 maja 1937 roku w:
a) Częstochowie
b) Lublinie
c) Warszawie
d) Łodzi
Rozwiązanie

Swoim ciałem zasłonił karabin maszynowy, by ułatwić współtowarzyszom wydostanie się z zagrożonego terenu:
a) Zalman Frydrych
b) Hennoch Rus
c) Icchak Cukierman
d) Michał Klepfisz
Rozwiązanie

Profesor Jan Moll – w czasie II wojny światowej był chirurgiem w:
a) Radomiu
b) Rzeszowie
c) Lublinie
d) Kielcach
Rozwiązanie

Marek Edelman po wojnie ostatecznie zamieszkał w:
a) Tel Awiwie
b) Łodzi
c) Lublinie
d) Warszawie
Rozwiązanie

Sposób pisania Hanny Krall można porównać do pracy:
a) wirówki
b) obrabiarki
c) wiertarki
d) magla
Rozwiązanie

Chory na serce alpinista i inżynier – Wilczkowski duma w szpitalu o:
a) tatrzańskim szczycie
b) Mount Evereście
c) Himalajach
d) szczycie na który nigdy już nie wejdzie
Rozwiązanie

Dialog z Markiem Edelmanem rozpoczyna autorka od przypomnienia rozmówcy jego garderoby – konkretnie swetra koloru:
a) niebieskiego
b) żółtego
c) zielonego
d) czerwonego
Rozwiązanie


Luba Blum prowadziła w getcie:
a) ambulatorium
b) szkółkę dla dzieci
c) ochronkę
d) szkołę pielęgniarską
Rozwiązanie

Ocalałe, pojedyncze grupy walczących przetrwały w ruinach getta do:
a) początku lipca
b) końca lipca
c) połowy lipca
d) 10 lipca
Rozwiązanie

W tajniki reportażu wprowadził Hannę Krall:
a) Melchior Wańkowicz
b) Marian Brandys
c) Franciszek Ksawery Pruszyński
d) Ryszard Kapuściński
Rozwiązanie

Konstruktorem „sztucznego serca” był:
a) inżynier Sejdak
b) inżynier Wilczkowski
c) Profesor Jan Moll
d) docent Zbigniew Lewandowski
Rozwiązanie

Doktor Teodozja Goliborska była współautorką pracy naukowej:
a) „Przeszczep serca”
b) „Zawał serca”
c) „Choroba głodowa”
d) „Choroba sercowa”
Rozwiązanie

Wyznaczonym terenem, na którym miało dojść do pierwszych działań bojowych, było tak zwane getto fabryki:
a) konserw
b) odzieży
c) butów
d) szczotek
Rozwiązanie

Edelman przed wybuchem powstania w getcie pełnił funkcję:
a) stróża
b) pomocnika policjanta
c) szpitalnego gońca
d) pielęgniarza
Rozwiązanie

Po raz pierwszy w Polsce otwarto chirurgicznie klatkę piersiową w roku:
a) 1954
b) 1947
c) 1966
d) 1952
Rozwiązanie

Marek Edelman był:
a) przedostatnim przywódcą powstania w getcie
b) ostatnim zastępcą przywódcy powstania w getcie
c) pierwszym przywódcą powstania w getcie
d) ostatnim przywódcą powstania w getcie
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” składa się z:
a) czterech rozdziałów
b) ośmiu rozdziałów
c) piętnastu części
d) dziesięciu części
Rozwiązanie

Ósmego maja na ulicy Miłej Anielewicz zastrzelił siebie i swoją dziewczynę Mirę. Popełniono wtedy zbiorowe samobójstwo w którym zginęło:
a) ponad sto dwadzieścia osób
b) ponad osiemdziesiąt osób
c) ponad dwadzieścia osób
d) ponad czterdzieści osób
Rozwiązanie

Zbigniew Lewandowski o pseudonimie „Szyna” przygotowywał młodych Żydów z getta do:
a) wywołania powstania
b) wysadzenia posterunków niemieckich
c) „produkcji” materiałów wybuchowych
d) ucieczki z getta
Rozwiązanie

Anna Strońska - kolekcjonerka sztuki ludowej zbierała:
a) żydowskie figurki
b) żydowskie zdjęcia
c) żydowskie menory
d) żydowskie naczynia
Rozwiązanie

Na załadunek do pociągu w getcie ludzie oczekiwali w:
a) stołówce
b) ambulatorium
c) więzieniu
d) budynku szkolnym
Rozwiązanie

Hanna Krall pracowała jako korespondentka zagraniczna w ZSRR m.in. dla:
a) „Wprost”
b) „Pzekroju”
c) „Sztandaru Młodych”
d) „Polityki”
Rozwiązanie

Markowi Edelmanowi do gustu przypadła definicja choroby, którą traktuje się jak:
a) zagadkę
b) przeciwnika lekarza
c) łamigłówkę
d) wieczną niewiadomą
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” była drukowana w 1976 roku w:
a) „Życiu Warszawy”
b) „Literaturze na Świecie”
c) „Odrze”
d) „Polityce”
Rozwiązanie

19 kwietnia 1943 roku:
a) miano wywieźć 1000 Żydów z getta
b) miano rozpocząć likwidację getta
c) miano aresztować Edelmana
d) miano podpalić getto
Rozwiązanie

Na Bubnerowej po raz pierwszy przeprowadzono operację:
a) odwrócenia krwiobiegu
b) przeszczepu serca
c) otwarcia klatki piersiowej
d) założenia bajpasów
Rozwiązanie

Za zaliczeniem książki Krall do reportażu nie przemawiają takie czynniki jak:
a) zwięzłość
b) dokumentalność faktów
c) docieranie do osób autentycznych
d) rozbudowanie komentarza odautorskiego
Rozwiązanie

W utworze można wyodrębnić:
a) wiele planów czasowych
b) dwa plany czasowe
c) jeden plan czasowy
d) trzy plany czasowe
Rozwiązanie

Bubnerowa zajmowała się sprzedażą:
a) kopert ozdobnych
b) wyrobów cukierniczych
c) kwiatów
d) długopisów
Rozwiązanie

Edelman odbywa spotkanie ze Stroopem, zainicjowane przez prokuraturę i Komisję do Badania Zbrodni Hitlerowskich, w celu:
a) ustaleniu dokładnej chronologii powstania
b) ustalenia jego winy
c) ustalenia detali topograficznych
d) przebaczenia
Rozwiązanie

Tagi:
• życiorys Hanny Krall • biografia Hanny Krall • problematyka "Zdążyć przed Panem Bogiem • Biografia Marka Edelmana