Zdążyć przed Panem Bogiem
      Zdążyć przed Panem Bogiem | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Wywiad z Edelmanem przeprowadzany był przez:
a) trzy miesiące
b) miesiąc
c) kilka dni
d) dwa tygodnie
Rozwiązanie

Kobieta, która kilkanaście lat po wojnie odwiedziła Edelmana okazała się być córką Lejkina:
a) zastępcy dyrektora ambulatoium w getcie
b) zastępcy oficera żydowskiej policji
c) zastępcy komendanta Umschlagplatzu
d) zastępcy przywódcy powstania w gettcie
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606
Zbigniew Lewandowski o pseudonimie „Szyna” przygotowywał młodych Żydów z getta do:
a) „produkcji” materiałów wybuchowych
b) ucieczki z getta
c) wysadzenia posterunków niemieckich
d) wywołania powstania
Rozwiązanie

Hanna Krall urodziła się 20 maja 1937 roku w:
a) Lublinie
b) Warszawie
c) Łodzi
d) Częstochowie
Rozwiązanie

Luba Blum prowadziła w getcie:
a) ochronkę
b) ambulatorium
c) szkołę pielęgniarską
d) szkółkę dla dzieci
Rozwiązanie

Teodozja Goliborska po wojnie zamieszkała w:
a) Izraelu
b) Nowej Zelandii
c) Kanadzie
d) Australii
Rozwiązanie

Dialog z Markiem Edelmanem rozpoczyna autorka od przypomnienia rozmówcy jego garderoby – konkretnie swetra koloru:
a) żółtego
b) czerwonego
c) niebieskiego
d) zielonego
Rozwiązanie

Profesor Jan Moll – w czasie II wojny światowej był chirurgiem w:
a) Rzeszowie
b) Lublinie
c) Radomiu
d) Kielcach
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” nie jest książką:
a) dokumentacyjną
b) z elementami filozofii
c) historyczną
d) reportażową
Rozwiązanie

„Wacław” został wykupiony przez Tosię Goliborską z Gestapo za:
a) dywan perski
b) złotą menorę
c) srebrną papierośnicę
d) srebrną kolię
Rozwiązanie


Konstruktorem „sztucznego serca” był:
a) Profesor Jan Moll
b) inżynier Sejdak
c) inżynier Wilczkowski
d) docent Zbigniew Lewandowski
Rozwiązanie

Sposób pisania Hanny Krall można porównać do pracy:
a) obrabiarki
b) wiertarki
c) wirówki
d) magla
Rozwiązanie

Ósmego maja na ulicy Miłej Anielewicz zastrzelił siebie i swoją dziewczynę Mirę. Popełniono wtedy zbiorowe samobójstwo w którym zginęło:
a) ponad osiemdziesiąt osób
b) ponad dwadzieścia osób
c) ponad czterdzieści osób
d) ponad sto dwadzieścia osób
Rozwiązanie

Prezes Gminy Żydowskiej – Adam Czerniakow popełnił samobójstwo:
a) w lipcu 1942 roku
b) w styczniu 1942 roku
c) w sierpniu 1942 roku
d) w grudniu 1942 roku
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” była drukowana w 1976 roku w:
a) „Życiu Warszawy”
b) „Literaturze na Świecie”
c) „Odrze”
d) „Polityce”
Rozwiązanie

Na załadunek do pociągu w getcie ludzie oczekiwali w:
a) stołówce
b) więzieniu
c) ambulatorium
d) budynku szkolnym
Rozwiązanie

Za najbardziej kontrowersyjne uznano wspomnienie przez Edelmana komendanta Anielewicza, który rzekomo:
a) strzelał z procy do zwierząt
b) malował skrzela nieświeżych ryb
c) wydał Niemcom kryjówkę swojej siostry
d) kolaborował z Niemcami
Rozwiązanie

Swoim ciałem zasłonił karabin maszynowy, by ułatwić współtowarzyszom wydostanie się z zagrożonego terenu:
a) Zalman Frydrych
b) Michał Klepfisz
c) Icchak Cukierman
d) Hennoch Rus
Rozwiązanie

19 kwietnia 1943 roku:
a) miano wywieźć 1000 Żydów z getta
b) miano rozpocząć likwidację getta
c) miano aresztować Edelmana
d) miano podpalić getto
Rozwiązanie

Hanna Krall pracowała jako korespondentka zagraniczna w ZSRR m.in. dla:
a) „Pzekroju”
b) „Wprost”
c) „Polityki”
d) „Sztandaru Młodych”
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612
Na Bubnerowej po raz pierwszy przeprowadzono operację:
a) odwrócenia krwiobiegu
b) założenia bajpasów
c) otwarcia klatki piersiowej
d) przeszczepu serca
Rozwiązanie

Krystyna Krahelska pozowała do pomnika:
a) Nike
b) Zwycięskiej Polki
c) Matki Polki
d) Syreny
Rozwiązanie

W utworze można wyodrębnić:
a) dwa plany czasowe
b) wiele planów czasowych
c) jeden plan czasowy
d) trzy plany czasowe
Rozwiązanie

„Żegota” to:
a) Żydowska Organizacja Bojowa
b) Organizacja Wspierania Żydów
c) Żydowska Rada Ocalenia
d) Rada Pomocy Żydom
Rozwiązanie

W tajniki reportażu wprowadził Hannę Krall:
a) Franciszek Ksawery Pruszyński
b) Ryszard Kapuściński
c) Marian Brandys
d) Melchior Wańkowicz
Rozwiązanie

Bubnerowa zajmowała się sprzedażą:
a) kopert ozdobnych
b) długopisów
c) kwiatów
d) wyrobów cukierniczych
Rozwiązanie

Ile z fragmentów książki Krall utrzymanych jest w formie dialogu?
a) 8
b) 3
c) 2
d) 5
Rozwiązanie

Chory na serce alpinista i inżynier – Wilczkowski duma w szpitalu o:
a) szczycie na który nigdy już nie wejdzie
b) tatrzańskim szczycie
c) Mount Evereście
d) Himalajach
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” składa się z:
a) dziesięciu części
b) piętnastu części
c) czterech rozdziałów
d) ośmiu rozdziałów
Rozwiązanie

Hanna Krall zbiór „Sześć odcieni bieli” poświęciła:
a) sprawom niemieckim
b) sprawom żydowskim
c) sprawom rosyjskim
d) sprawom polskim
Rozwiązanie

Za zaliczeniem książki Krall do reportażu nie przemawiają takie czynniki jak:
a) zwięzłość
b) rozbudowanie komentarza odautorskiego
c) docieranie do osób autentycznych
d) dokumentalność faktów
Rozwiązanie

Ocalałe, pojedyncze grupy walczących przetrwały w ruinach getta do:
a) 10 lipca
b) połowy lipca
c) końca lipca
d) początku lipca
Rozwiązanie

Edelman odbywa spotkanie ze Stroopem, zainicjowane przez prokuraturę i Komisję do Badania Zbrodni Hitlerowskich, w celu:
a) przebaczenia
b) ustalenia jego winy
c) ustalenia detali topograficznych
d) ustaleniu dokładnej chronologii powstania
Rozwiązanie

Marek Edelman po wojnie ostatecznie zamieszkał w:
a) Tel Awiwie
b) Lublinie
c) Łodzi
d) Warszawie
Rozwiązanie

Książkę Hanny Krall trudno zaklasyfikować do określonego gatunku. Jest to raczej forma prozy:
a) fabularnej
b) biograficznej
c) reportażowej
d) eseistycznej
Rozwiązanie

Marek Edelman był:
a) pierwszym przywódcą powstania w getcie
b) przedostatnim przywódcą powstania w getcie
c) ostatnim zastępcą przywódcy powstania w getcie
d) ostatnim przywódcą powstania w getcie
Rozwiązanie

Anna Strońska - kolekcjonerka sztuki ludowej zbierała:
a) żydowskie naczynia
b) żydowskie figurki
c) żydowskie menory
d) żydowskie zdjęcia
Rozwiązanie

Edelman przed wybuchem powstania w getcie pełnił funkcję:
a) szpitalnego gońca
b) stróża
c) pomocnika policjanta
d) pielęgniarza
Rozwiązanie

Doktor Teodozja Goliborska była współautorką pracy naukowej:
a) „Zawał serca”
b) „Przeszczep serca”
c) „Choroba sercowa”
d) „Choroba głodowa”
Rozwiązanie

Po raz pierwszy w Polsce otwarto chirurgicznie klatkę piersiową w roku:
a) 1947
b) 1966
c) 1954
d) 1952
Rozwiązanie

Wyznaczonym terenem, na którym miało dojść do pierwszych działań bojowych, było tak zwane getto fabryki:
a) odzieży
b) konserw
c) szczotek
d) butów
Rozwiązanie

Metoda tzw. „wskazywania palcem” jest przejawem:
a) skupiania się na losach jednego bohatera
b) uporczywego wracania do określonego motywu w celu podkreślenia jego ważności
c) wskazywania konkretnych odpowiedzialnych za holocaust
d) skupienia się autorki na drobnych wydarzeniach bez wspominania o tle wydarzeń
Rozwiązanie

Markowi Edelmanowi do gustu przypadła definicja choroby, którą traktuje się jak:
a) zagadkę
b) łamigłówkę
c) wieczną niewiadomą
d) przeciwnika lekarza
Rozwiązanie

Tagi:
• życiorys Hanny Krall • biografia Hanny Krall • problematyka "Zdążyć przed Panem Bogiem • Biografia Marka Edelmana