Zdążyć przed Panem Bogiem | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Anna Strońska - kolekcjonerka sztuki ludowej zbierała:
a) żydowskie zdjęcia
b) żydowskie naczynia
c) żydowskie figurki
d) żydowskie menory
Rozwiązanie

Edelman przed wybuchem powstania w getcie pełnił funkcję:
a) szpitalnego gońca
b) stróża
c) pielęgniarza
d) pomocnika policjanta
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Sposób pisania Hanny Krall można porównać do pracy:
a) wiertarki
b) obrabiarki
c) wirówki
d) magla
Rozwiązanie

Profesor Jan Moll – w czasie II wojny światowej był chirurgiem w:
a) Rzeszowie
b) Radomiu
c) Kielcach
d) Lublinie
Rozwiązanie

Metoda tzw. „wskazywania palcem” jest przejawem:
a) uporczywego wracania do określonego motywu w celu podkreślenia jego ważności
b) skupiania się na losach jednego bohatera
c) skupienia się autorki na drobnych wydarzeniach bez wspominania o tle wydarzeń
d) wskazywania konkretnych odpowiedzialnych za holocaust
Rozwiązanie

Hanna Krall urodziła się 20 maja 1937 roku w:
a) Łodzi
b) Lublinie
c) Częstochowie
d) Warszawie
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” była drukowana w 1976 roku w:
a) „Literaturze na Świecie”
b) „Polityce”
c) „Życiu Warszawy”
d) „Odrze”
Rozwiązanie

Za najbardziej kontrowersyjne uznano wspomnienie przez Edelmana komendanta Anielewicza, który rzekomo:
a) malował skrzela nieświeżych ryb
b) wydał Niemcom kryjówkę swojej siostry
c) strzelał z procy do zwierząt
d) kolaborował z Niemcami
Rozwiązanie

19 kwietnia 1943 roku:
a) miano wywieźć 1000 Żydów z getta
b) miano aresztować Edelmana
c) miano rozpocząć likwidację getta
d) miano podpalić getto
Rozwiązanie

W utworze można wyodrębnić:
a) trzy plany czasowe
b) wiele planów czasowych
c) jeden plan czasowy
d) dwa plany czasowe
Rozwiązanie


Edelman odbywa spotkanie ze Stroopem, zainicjowane przez prokuraturę i Komisję do Badania Zbrodni Hitlerowskich, w celu:
a) ustalenia detali topograficznych
b) ustaleniu dokładnej chronologii powstania
c) przebaczenia
d) ustalenia jego winy
Rozwiązanie

Markowi Edelmanowi do gustu przypadła definicja choroby, którą traktuje się jak:
a) wieczną niewiadomą
b) zagadkę
c) łamigłówkę
d) przeciwnika lekarza
Rozwiązanie

Za zaliczeniem książki Krall do reportażu nie przemawiają takie czynniki jak:
a) zwięzłość
b) docieranie do osób autentycznych
c) rozbudowanie komentarza odautorskiego
d) dokumentalność faktów
Rozwiązanie

Po raz pierwszy w Polsce otwarto chirurgicznie klatkę piersiową w roku:
a) 1966
b) 1947
c) 1954
d) 1952
Rozwiązanie

Hanna Krall zbiór „Sześć odcieni bieli” poświęciła:
a) sprawom polskim
b) sprawom żydowskim
c) sprawom niemieckim
d) sprawom rosyjskim
Rozwiązanie

Chory na serce alpinista i inżynier – Wilczkowski duma w szpitalu o:
a) Himalajach
b) Mount Evereście
c) szczycie na który nigdy już nie wejdzie
d) tatrzańskim szczycie
Rozwiązanie

Doktor Teodozja Goliborska była współautorką pracy naukowej:
a) „Przeszczep serca”
b) „Choroba głodowa”
c) „Zawał serca”
d) „Choroba sercowa”
Rozwiązanie

Kobieta, która kilkanaście lat po wojnie odwiedziła Edelmana okazała się być córką Lejkina:
a) zastępcy przywódcy powstania w gettcie
b) zastępcy dyrektora ambulatoium w getcie
c) zastępcy komendanta Umschlagplatzu
d) zastępcy oficera żydowskiej policji
Rozwiązanie

Ile z fragmentów książki Krall utrzymanych jest w formie dialogu?
a) 5
b) 8
c) 2
d) 3
Rozwiązanie

Prezes Gminy Żydowskiej – Adam Czerniakow popełnił samobójstwo:
a) w sierpniu 1942 roku
b) w lipcu 1942 roku
c) w grudniu 1942 roku
d) w styczniu 1942 roku
Rozwiązanie


Ocalałe, pojedyncze grupy walczących przetrwały w ruinach getta do:
a) początku lipca
b) końca lipca
c) 10 lipca
d) połowy lipca
Rozwiązanie

Wyznaczonym terenem, na którym miało dojść do pierwszych działań bojowych, było tak zwane getto fabryki:
a) konserw
b) odzieży
c) butów
d) szczotek
Rozwiązanie

Hanna Krall pracowała jako korespondentka zagraniczna w ZSRR m.in. dla:
a) „Polityki”
b) „Sztandaru Młodych”
c) „Pzekroju”
d) „Wprost”
Rozwiązanie

Książkę Hanny Krall trudno zaklasyfikować do określonego gatunku. Jest to raczej forma prozy:
a) fabularnej
b) reportażowej
c) biograficznej
d) eseistycznej
Rozwiązanie

Krystyna Krahelska pozowała do pomnika:
a) Nike
b) Syreny
c) Matki Polki
d) Zwycięskiej Polki
Rozwiązanie

Swoim ciałem zasłonił karabin maszynowy, by ułatwić współtowarzyszom wydostanie się z zagrożonego terenu:
a) Icchak Cukierman
b) Michał Klepfisz
c) Hennoch Rus
d) Zalman Frydrych
Rozwiązanie

Marek Edelman po wojnie ostatecznie zamieszkał w:
a) Łodzi
b) Lublinie
c) Tel Awiwie
d) Warszawie
Rozwiązanie

„Żegota” to:
a) Organizacja Wspierania Żydów
b) Rada Pomocy Żydom
c) Żydowska Rada Ocalenia
d) Żydowska Organizacja Bojowa
Rozwiązanie

Zbigniew Lewandowski o pseudonimie „Szyna” przygotowywał młodych Żydów z getta do:
a) wywołania powstania
b) ucieczki z getta
c) „produkcji” materiałów wybuchowych
d) wysadzenia posterunków niemieckich
Rozwiązanie

Na Bubnerowej po raz pierwszy przeprowadzono operację:
a) przeszczepu serca
b) otwarcia klatki piersiowej
c) odwrócenia krwiobiegu
d) założenia bajpasów
Rozwiązanie

Ósmego maja na ulicy Miłej Anielewicz zastrzelił siebie i swoją dziewczynę Mirę. Popełniono wtedy zbiorowe samobójstwo w którym zginęło:
a) ponad osiemdziesiąt osób
b) ponad czterdzieści osób
c) ponad dwadzieścia osób
d) ponad sto dwadzieścia osób
Rozwiązanie

Na załadunek do pociągu w getcie ludzie oczekiwali w:
a) więzieniu
b) ambulatorium
c) budynku szkolnym
d) stołówce
Rozwiązanie

Luba Blum prowadziła w getcie:
a) ochronkę
b) szkołę pielęgniarską
c) szkółkę dla dzieci
d) ambulatorium
Rozwiązanie

Teodozja Goliborska po wojnie zamieszkała w:
a) Kanadzie
b) Nowej Zelandii
c) Izraelu
d) Australii
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” składa się z:
a) dziesięciu części
b) ośmiu rozdziałów
c) piętnastu części
d) czterech rozdziałów
Rozwiązanie

Dialog z Markiem Edelmanem rozpoczyna autorka od przypomnienia rozmówcy jego garderoby – konkretnie swetra koloru:
a) żółtego
b) niebieskiego
c) czerwonego
d) zielonego
Rozwiązanie

„Wacław” został wykupiony przez Tosię Goliborską z Gestapo za:
a) srebrną kolię
b) złotą menorę
c) srebrną papierośnicę
d) dywan perski
Rozwiązanie

Bubnerowa zajmowała się sprzedażą:
a) długopisów
b) kopert ozdobnych
c) wyrobów cukierniczych
d) kwiatów
Rozwiązanie

Konstruktorem „sztucznego serca” był:
a) inżynier Wilczkowski
b) docent Zbigniew Lewandowski
c) Profesor Jan Moll
d) inżynier Sejdak
Rozwiązanie

Wywiad z Edelmanem przeprowadzany był przez:
a) dwa tygodnie
b) kilka dni
c) miesiąc
d) trzy miesiące
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” nie jest książką:
a) dokumentacyjną
b) historyczną
c) reportażową
d) z elementami filozofii
Rozwiązanie

W tajniki reportażu wprowadził Hannę Krall:
a) Ryszard Kapuściński
b) Marian Brandys
c) Melchior Wańkowicz
d) Franciszek Ksawery Pruszyński
Rozwiązanie

Marek Edelman był:
a) ostatnim przywódcą powstania w getcie
b) ostatnim zastępcą przywódcy powstania w getcie
c) przedostatnim przywódcą powstania w getcie
d) pierwszym przywódcą powstania w getcie
Rozwiązanie

Tagi:
• życiorys Hanny Krall • biografia Hanny Krall • problematyka "Zdążyć przed Panem Bogiem • Biografia Marka Edelmana