Zdążyć przed Panem Bogiem | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Metoda tzw. „wskazywania palcem” jest przejawem:
a) uporczywego wracania do określonego motywu w celu podkreślenia jego ważności
b) skupienia się autorki na drobnych wydarzeniach bez wspominania o tle wydarzeń
c) skupiania się na losach jednego bohatera
d) wskazywania konkretnych odpowiedzialnych za holocaust
Rozwiązanie

Teodozja Goliborska po wojnie zamieszkała w:
a) Izraelu
b) Kanadzie
c) Nowej Zelandii
d) Australii
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Wywiad z Edelmanem przeprowadzany był przez:
a) kilka dni
b) dwa tygodnie
c) trzy miesiące
d) miesiąc
Rozwiązanie

Anna Strońska - kolekcjonerka sztuki ludowej zbierała:
a) żydowskie naczynia
b) żydowskie zdjęcia
c) żydowskie figurki
d) żydowskie menory
Rozwiązanie

Prezes Gminy Żydowskiej – Adam Czerniakow popełnił samobójstwo:
a) w sierpniu 1942 roku
b) w styczniu 1942 roku
c) w grudniu 1942 roku
d) w lipcu 1942 roku
Rozwiązanie

Hanna Krall pracowała jako korespondentka zagraniczna w ZSRR m.in. dla:
a) „Sztandaru Młodych”
b) „Polityki”
c) „Pzekroju”
d) „Wprost”
Rozwiązanie

„Żegota” to:
a) Żydowska Rada Ocalenia
b) Organizacja Wspierania Żydów
c) Żydowska Organizacja Bojowa
d) Rada Pomocy Żydom
Rozwiązanie

Edelman odbywa spotkanie ze Stroopem, zainicjowane przez prokuraturę i Komisję do Badania Zbrodni Hitlerowskich, w celu:
a) ustaleniu dokładnej chronologii powstania
b) ustalenia detali topograficznych
c) ustalenia jego winy
d) przebaczenia
Rozwiązanie

Edelman przed wybuchem powstania w getcie pełnił funkcję:
a) stróża
b) pomocnika policjanta
c) pielęgniarza
d) szpitalnego gońca
Rozwiązanie

Na Bubnerowej po raz pierwszy przeprowadzono operację:
a) otwarcia klatki piersiowej
b) odwrócenia krwiobiegu
c) przeszczepu serca
d) założenia bajpasów
Rozwiązanie


„Zdążyć przed Panem Bogiem” nie jest książką:
a) dokumentacyjną
b) historyczną
c) z elementami filozofii
d) reportażową
Rozwiązanie

Po raz pierwszy w Polsce otwarto chirurgicznie klatkę piersiową w roku:
a) 1952
b) 1954
c) 1966
d) 1947
Rozwiązanie

Profesor Jan Moll – w czasie II wojny światowej był chirurgiem w:
a) Rzeszowie
b) Kielcach
c) Lublinie
d) Radomiu
Rozwiązanie

Dialog z Markiem Edelmanem rozpoczyna autorka od przypomnienia rozmówcy jego garderoby – konkretnie swetra koloru:
a) niebieskiego
b) czerwonego
c) zielonego
d) żółtego
Rozwiązanie

Krystyna Krahelska pozowała do pomnika:
a) Nike
b) Matki Polki
c) Syreny
d) Zwycięskiej Polki
Rozwiązanie

Na załadunek do pociągu w getcie ludzie oczekiwali w:
a) ambulatorium
b) więzieniu
c) budynku szkolnym
d) stołówce
Rozwiązanie

Kobieta, która kilkanaście lat po wojnie odwiedziła Edelmana okazała się być córką Lejkina:
a) zastępcy oficera żydowskiej policji
b) zastępcy przywódcy powstania w gettcie
c) zastępcy komendanta Umschlagplatzu
d) zastępcy dyrektora ambulatoium w getcie
Rozwiązanie

Luba Blum prowadziła w getcie:
a) szkółkę dla dzieci
b) ochronkę
c) szkołę pielęgniarską
d) ambulatorium
Rozwiązanie

Ósmego maja na ulicy Miłej Anielewicz zastrzelił siebie i swoją dziewczynę Mirę. Popełniono wtedy zbiorowe samobójstwo w którym zginęło:
a) ponad czterdzieści osób
b) ponad osiemdziesiąt osób
c) ponad dwadzieścia osób
d) ponad sto dwadzieścia osób
Rozwiązanie

Za zaliczeniem książki Krall do reportażu nie przemawiają takie czynniki jak:
a) zwięzłość
b) dokumentalność faktów
c) docieranie do osób autentycznych
d) rozbudowanie komentarza odautorskiego
Rozwiązanie


Sposób pisania Hanny Krall można porównać do pracy:
a) obrabiarki
b) wiertarki
c) magla
d) wirówki
Rozwiązanie

Hanna Krall urodziła się 20 maja 1937 roku w:
a) Warszawie
b) Lublinie
c) Łodzi
d) Częstochowie
Rozwiązanie

Marek Edelman był:
a) przedostatnim przywódcą powstania w getcie
b) ostatnim przywódcą powstania w getcie
c) ostatnim zastępcą przywódcy powstania w getcie
d) pierwszym przywódcą powstania w getcie
Rozwiązanie

W tajniki reportażu wprowadził Hannę Krall:
a) Melchior Wańkowicz
b) Ryszard Kapuściński
c) Marian Brandys
d) Franciszek Ksawery Pruszyński
Rozwiązanie

Bubnerowa zajmowała się sprzedażą:
a) kopert ozdobnych
b) wyrobów cukierniczych
c) długopisów
d) kwiatów
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” składa się z:
a) ośmiu rozdziałów
b) dziesięciu części
c) piętnastu części
d) czterech rozdziałów
Rozwiązanie

„Wacław” został wykupiony przez Tosię Goliborską z Gestapo za:
a) dywan perski
b) srebrną kolię
c) srebrną papierośnicę
d) złotą menorę
Rozwiązanie

Książkę Hanny Krall trudno zaklasyfikować do określonego gatunku. Jest to raczej forma prozy:
a) eseistycznej
b) fabularnej
c) reportażowej
d) biograficznej
Rozwiązanie

Za najbardziej kontrowersyjne uznano wspomnienie przez Edelmana komendanta Anielewicza, który rzekomo:
a) strzelał z procy do zwierząt
b) wydał Niemcom kryjówkę swojej siostry
c) kolaborował z Niemcami
d) malował skrzela nieświeżych ryb
Rozwiązanie

Wyznaczonym terenem, na którym miało dojść do pierwszych działań bojowych, było tak zwane getto fabryki:
a) szczotek
b) konserw
c) odzieży
d) butów
Rozwiązanie

Konstruktorem „sztucznego serca” był:
a) Profesor Jan Moll
b) inżynier Wilczkowski
c) docent Zbigniew Lewandowski
d) inżynier Sejdak
Rozwiązanie

W utworze można wyodrębnić:
a) dwa plany czasowe
b) wiele planów czasowych
c) jeden plan czasowy
d) trzy plany czasowe
Rozwiązanie

Ocalałe, pojedyncze grupy walczących przetrwały w ruinach getta do:
a) końca lipca
b) połowy lipca
c) 10 lipca
d) początku lipca
Rozwiązanie

Zbigniew Lewandowski o pseudonimie „Szyna” przygotowywał młodych Żydów z getta do:
a) „produkcji” materiałów wybuchowych
b) wywołania powstania
c) ucieczki z getta
d) wysadzenia posterunków niemieckich
Rozwiązanie

Marek Edelman po wojnie ostatecznie zamieszkał w:
a) Łodzi
b) Warszawie
c) Tel Awiwie
d) Lublinie
Rozwiązanie

19 kwietnia 1943 roku:
a) miano rozpocząć likwidację getta
b) miano podpalić getto
c) miano wywieźć 1000 Żydów z getta
d) miano aresztować Edelmana
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” była drukowana w 1976 roku w:
a) „Odrze”
b) „Polityce”
c) „Życiu Warszawy”
d) „Literaturze na Świecie”
Rozwiązanie

Ile z fragmentów książki Krall utrzymanych jest w formie dialogu?
a) 3
b) 5
c) 2
d) 8
Rozwiązanie

Chory na serce alpinista i inżynier – Wilczkowski duma w szpitalu o:
a) Himalajach
b) szczycie na który nigdy już nie wejdzie
c) tatrzańskim szczycie
d) Mount Evereście
Rozwiązanie

Markowi Edelmanowi do gustu przypadła definicja choroby, którą traktuje się jak:
a) zagadkę
b) przeciwnika lekarza
c) łamigłówkę
d) wieczną niewiadomą
Rozwiązanie

Swoim ciałem zasłonił karabin maszynowy, by ułatwić współtowarzyszom wydostanie się z zagrożonego terenu:
a) Michał Klepfisz
b) Zalman Frydrych
c) Hennoch Rus
d) Icchak Cukierman
Rozwiązanie

Doktor Teodozja Goliborska była współautorką pracy naukowej:
a) „Przeszczep serca”
b) „Choroba głodowa”
c) „Zawał serca”
d) „Choroba sercowa”
Rozwiązanie

Hanna Krall zbiór „Sześć odcieni bieli” poświęciła:
a) sprawom rosyjskim
b) sprawom polskim
c) sprawom niemieckim
d) sprawom żydowskim
Rozwiązanie

Tagi:
• życiorys Hanny Krall • biografia Hanny Krall • problematyka "Zdążyć przed Panem Bogiem • Biografia Marka Edelmana