strona główna lektury http://ostatnidzwonek.pl/zppb/ ----------------
 Zdążyć przed Panem Bogiem
      Zdążyć przed Panem Bogiem | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

W tajniki reportażu wprowadził Hannę Krall:
a) Marian Brandys
b) Ryszard Kapuściński
c) Franciszek Ksawery Pruszyński
d) Melchior Wańkowicz
Rozwiązanie

Kobieta, która kilkanaście lat po wojnie odwiedziła Edelmana okazała się być córką Lejkina:
a) zastępcy dyrektora ambulatoium w getcie
b) zastępcy oficera żydowskiej policji
c) zastępcy przywódcy powstania w gettcie
d) zastępcy komendanta Umschlagplatzu
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
19 kwietnia 1943 roku:
a) miano aresztować Edelmana
b) miano podpalić getto
c) miano rozpocząć likwidację getta
d) miano wywieźć 1000 Żydów z getta
Rozwiązanie

Za zaliczeniem książki Krall do reportażu nie przemawiają takie czynniki jak:
a) rozbudowanie komentarza odautorskiego
b) zwięzłość
c) docieranie do osób autentycznych
d) dokumentalność faktów
Rozwiązanie

Hanna Krall pracowała jako korespondentka zagraniczna w ZSRR m.in. dla:
a) „Wprost”
b) „Pzekroju”
c) „Polityki”
d) „Sztandaru Młodych”
Rozwiązanie

Profesor Jan Moll – w czasie II wojny światowej był chirurgiem w:
a) Kielcach
b) Radomiu
c) Lublinie
d) Rzeszowie
Rozwiązanie

Ósmego maja na ulicy Miłej Anielewicz zastrzelił siebie i swoją dziewczynę Mirę. Popełniono wtedy zbiorowe samobójstwo w którym zginęło:
a) ponad dwadzieścia osób
b) ponad czterdzieści osób
c) ponad osiemdziesiąt osób
d) ponad sto dwadzieścia osób
Rozwiązanie

Sposób pisania Hanny Krall można porównać do pracy:
a) wirówki
b) obrabiarki
c) magla
d) wiertarki
Rozwiązanie

Edelman odbywa spotkanie ze Stroopem, zainicjowane przez prokuraturę i Komisję do Badania Zbrodni Hitlerowskich, w celu:
a) ustalenia detali topograficznych
b) przebaczenia
c) ustalenia jego winy
d) ustaleniu dokładnej chronologii powstania
Rozwiązanie

Konstruktorem „sztucznego serca” był:
a) Profesor Jan Moll
b) inżynier Sejdak
c) inżynier Wilczkowski
d) docent Zbigniew Lewandowski
Rozwiązanie


Ile z fragmentów książki Krall utrzymanych jest w formie dialogu?
a) 8
b) 3
c) 2
d) 5
Rozwiązanie

Ocalałe, pojedyncze grupy walczących przetrwały w ruinach getta do:
a) 10 lipca
b) końca lipca
c) początku lipca
d) połowy lipca
Rozwiązanie

Hanna Krall zbiór „Sześć odcieni bieli” poświęciła:
a) sprawom rosyjskim
b) sprawom żydowskim
c) sprawom polskim
d) sprawom niemieckim
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” była drukowana w 1976 roku w:
a) „Polityce”
b) „Literaturze na Świecie”
c) „Odrze”
d) „Życiu Warszawy”
Rozwiązanie

Na Bubnerowej po raz pierwszy przeprowadzono operację:
a) przeszczepu serca
b) założenia bajpasów
c) otwarcia klatki piersiowej
d) odwrócenia krwiobiegu
Rozwiązanie

Hanna Krall urodziła się 20 maja 1937 roku w:
a) Warszawie
b) Lublinie
c) Częstochowie
d) Łodzi
Rozwiązanie

Wywiad z Edelmanem przeprowadzany był przez:
a) kilka dni
b) trzy miesiące
c) dwa tygodnie
d) miesiąc
Rozwiązanie

Krystyna Krahelska pozowała do pomnika:
a) Zwycięskiej Polki
b) Nike
c) Syreny
d) Matki Polki
Rozwiązanie

Chory na serce alpinista i inżynier – Wilczkowski duma w szpitalu o:
a) Himalajach
b) szczycie na który nigdy już nie wejdzie
c) tatrzańskim szczycie
d) Mount Evereście
Rozwiązanie

„Wacław” został wykupiony przez Tosię Goliborską z Gestapo za:
a) srebrną papierośnicę
b) srebrną kolię
c) dywan perski
d) złotą menorę
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Wyznaczonym terenem, na którym miało dojść do pierwszych działań bojowych, było tak zwane getto fabryki:
a) odzieży
b) konserw
c) butów
d) szczotek
Rozwiązanie

Bubnerowa zajmowała się sprzedażą:
a) wyrobów cukierniczych
b) długopisów
c) kopert ozdobnych
d) kwiatów
Rozwiązanie

Luba Blum prowadziła w getcie:
a) ambulatorium
b) szkołę pielęgniarską
c) szkółkę dla dzieci
d) ochronkę
Rozwiązanie

Zbigniew Lewandowski o pseudonimie „Szyna” przygotowywał młodych Żydów z getta do:
a) wysadzenia posterunków niemieckich
b) ucieczki z getta
c) „produkcji” materiałów wybuchowych
d) wywołania powstania
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” składa się z:
a) ośmiu rozdziałów
b) czterech rozdziałów
c) piętnastu części
d) dziesięciu części
Rozwiązanie

Markowi Edelmanowi do gustu przypadła definicja choroby, którą traktuje się jak:
a) łamigłówkę
b) zagadkę
c) wieczną niewiadomą
d) przeciwnika lekarza
Rozwiązanie

Doktor Teodozja Goliborska była współautorką pracy naukowej:
a) „Zawał serca”
b) „Choroba głodowa”
c) „Choroba sercowa”
d) „Przeszczep serca”
Rozwiązanie

Książkę Hanny Krall trudno zaklasyfikować do określonego gatunku. Jest to raczej forma prozy:
a) fabularnej
b) biograficznej
c) eseistycznej
d) reportażowej
Rozwiązanie

Za najbardziej kontrowersyjne uznano wspomnienie przez Edelmana komendanta Anielewicza, który rzekomo:
a) kolaborował z Niemcami
b) strzelał z procy do zwierząt
c) malował skrzela nieświeżych ryb
d) wydał Niemcom kryjówkę swojej siostry
Rozwiązanie

Marek Edelman po wojnie ostatecznie zamieszkał w:
a) Tel Awiwie
b) Warszawie
c) Łodzi
d) Lublinie
Rozwiązanie

Marek Edelman był:
a) pierwszym przywódcą powstania w getcie
b) przedostatnim przywódcą powstania w getcie
c) ostatnim przywódcą powstania w getcie
d) ostatnim zastępcą przywódcy powstania w getcie
Rozwiązanie

Teodozja Goliborska po wojnie zamieszkała w:
a) Nowej Zelandii
b) Australii
c) Kanadzie
d) Izraelu
Rozwiązanie

Dialog z Markiem Edelmanem rozpoczyna autorka od przypomnienia rozmówcy jego garderoby – konkretnie swetra koloru:
a) zielonego
b) czerwonego
c) żółtego
d) niebieskiego
Rozwiązanie

Po raz pierwszy w Polsce otwarto chirurgicznie klatkę piersiową w roku:
a) 1947
b) 1954
c) 1952
d) 1966
Rozwiązanie

Prezes Gminy Żydowskiej – Adam Czerniakow popełnił samobójstwo:
a) w grudniu 1942 roku
b) w lipcu 1942 roku
c) w sierpniu 1942 roku
d) w styczniu 1942 roku
Rozwiązanie

Na załadunek do pociągu w getcie ludzie oczekiwali w:
a) stołówce
b) budynku szkolnym
c) ambulatorium
d) więzieniu
Rozwiązanie

Anna Strońska - kolekcjonerka sztuki ludowej zbierała:
a) żydowskie naczynia
b) żydowskie zdjęcia
c) żydowskie figurki
d) żydowskie menory
Rozwiązanie

„Żegota” to:
a) Rada Pomocy Żydom
b) Żydowska Organizacja Bojowa
c) Organizacja Wspierania Żydów
d) Żydowska Rada Ocalenia
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” nie jest książką:
a) historyczną
b) z elementami filozofii
c) dokumentacyjną
d) reportażową
Rozwiązanie

Swoim ciałem zasłonił karabin maszynowy, by ułatwić współtowarzyszom wydostanie się z zagrożonego terenu:
a) Zalman Frydrych
b) Icchak Cukierman
c) Michał Klepfisz
d) Hennoch Rus
Rozwiązanie

W utworze można wyodrębnić:
a) wiele planów czasowych
b) trzy plany czasowe
c) jeden plan czasowy
d) dwa plany czasowe
Rozwiązanie

Edelman przed wybuchem powstania w getcie pełnił funkcję:
a) szpitalnego gońca
b) pielęgniarza
c) stróża
d) pomocnika policjanta
Rozwiązanie

Metoda tzw. „wskazywania palcem” jest przejawem:
a) skupiania się na losach jednego bohatera
b) uporczywego wracania do określonego motywu w celu podkreślenia jego ważności
c) skupienia się autorki na drobnych wydarzeniach bez wspominania o tle wydarzeń
d) wskazywania konkretnych odpowiedzialnych za holocaust
Rozwiązanie

Tagi:
• życiorys Hanny Krall • biografia Hanny Krall • problematyka "Zdążyć przed Panem Bogiem • Biografia Marka Edelmana
Partner serwisu: