Zdążyć przed Panem Bogiem | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Ocalałe, pojedyncze grupy walczących przetrwały w ruinach getta do:
a) końca lipca
b) 10 lipca
c) początku lipca
d) połowy lipca
Rozwiązanie

Krystyna Krahelska pozowała do pomnika:
a) Syreny
b) Zwycięskiej Polki
c) Matki Polki
d) Nike
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Bubnerowa zajmowała się sprzedażą:
a) długopisów
b) wyrobów cukierniczych
c) kwiatów
d) kopert ozdobnych
Rozwiązanie

Wyznaczonym terenem, na którym miało dojść do pierwszych działań bojowych, było tak zwane getto fabryki:
a) konserw
b) odzieży
c) szczotek
d) butów
Rozwiązanie

Anna Strońska - kolekcjonerka sztuki ludowej zbierała:
a) żydowskie menory
b) żydowskie figurki
c) żydowskie zdjęcia
d) żydowskie naczynia
Rozwiązanie

Marek Edelman po wojnie ostatecznie zamieszkał w:
a) Łodzi
b) Lublinie
c) Warszawie
d) Tel Awiwie
Rozwiązanie

Ile z fragmentów książki Krall utrzymanych jest w formie dialogu?
a) 8
b) 2
c) 3
d) 5
Rozwiązanie

Na załadunek do pociągu w getcie ludzie oczekiwali w:
a) ambulatorium
b) budynku szkolnym
c) stołówce
d) więzieniu
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” była drukowana w 1976 roku w:
a) „Polityce”
b) „Literaturze na Świecie”
c) „Odrze”
d) „Życiu Warszawy”
Rozwiązanie

Zbigniew Lewandowski o pseudonimie „Szyna” przygotowywał młodych Żydów z getta do:
a) ucieczki z getta
b) wywołania powstania
c) „produkcji” materiałów wybuchowych
d) wysadzenia posterunków niemieckich
Rozwiązanie


Edelman przed wybuchem powstania w getcie pełnił funkcję:
a) pielęgniarza
b) szpitalnego gońca
c) pomocnika policjanta
d) stróża
Rozwiązanie

Kobieta, która kilkanaście lat po wojnie odwiedziła Edelmana okazała się być córką Lejkina:
a) zastępcy dyrektora ambulatoium w getcie
b) zastępcy oficera żydowskiej policji
c) zastępcy przywódcy powstania w gettcie
d) zastępcy komendanta Umschlagplatzu
Rozwiązanie

Metoda tzw. „wskazywania palcem” jest przejawem:
a) uporczywego wracania do określonego motywu w celu podkreślenia jego ważności
b) skupiania się na losach jednego bohatera
c) skupienia się autorki na drobnych wydarzeniach bez wspominania o tle wydarzeń
d) wskazywania konkretnych odpowiedzialnych za holocaust
Rozwiązanie

„Wacław” został wykupiony przez Tosię Goliborską z Gestapo za:
a) dywan perski
b) srebrną kolię
c) srebrną papierośnicę
d) złotą menorę
Rozwiązanie

Wywiad z Edelmanem przeprowadzany był przez:
a) kilka dni
b) miesiąc
c) trzy miesiące
d) dwa tygodnie
Rozwiązanie

Ósmego maja na ulicy Miłej Anielewicz zastrzelił siebie i swoją dziewczynę Mirę. Popełniono wtedy zbiorowe samobójstwo w którym zginęło:
a) ponad dwadzieścia osób
b) ponad sto dwadzieścia osób
c) ponad osiemdziesiąt osób
d) ponad czterdzieści osób
Rozwiązanie

Doktor Teodozja Goliborska była współautorką pracy naukowej:
a) „Zawał serca”
b) „Choroba głodowa”
c) „Przeszczep serca”
d) „Choroba sercowa”
Rozwiązanie

Za zaliczeniem książki Krall do reportażu nie przemawiają takie czynniki jak:
a) dokumentalność faktów
b) rozbudowanie komentarza odautorskiego
c) docieranie do osób autentycznych
d) zwięzłość
Rozwiązanie

Sposób pisania Hanny Krall można porównać do pracy:
a) wiertarki
b) wirówki
c) magla
d) obrabiarki
Rozwiązanie

Marek Edelman był:
a) przedostatnim przywódcą powstania w getcie
b) pierwszym przywódcą powstania w getcie
c) ostatnim przywódcą powstania w getcie
d) ostatnim zastępcą przywódcy powstania w getcie
Rozwiązanie


Na Bubnerowej po raz pierwszy przeprowadzono operację:
a) odwrócenia krwiobiegu
b) przeszczepu serca
c) założenia bajpasów
d) otwarcia klatki piersiowej
Rozwiązanie

Za najbardziej kontrowersyjne uznano wspomnienie przez Edelmana komendanta Anielewicza, który rzekomo:
a) wydał Niemcom kryjówkę swojej siostry
b) kolaborował z Niemcami
c) malował skrzela nieświeżych ryb
d) strzelał z procy do zwierząt
Rozwiązanie

Książkę Hanny Krall trudno zaklasyfikować do określonego gatunku. Jest to raczej forma prozy:
a) reportażowej
b) biograficznej
c) eseistycznej
d) fabularnej
Rozwiązanie

Dialog z Markiem Edelmanem rozpoczyna autorka od przypomnienia rozmówcy jego garderoby – konkretnie swetra koloru:
a) niebieskiego
b) zielonego
c) żółtego
d) czerwonego
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” składa się z:
a) czterech rozdziałów
b) piętnastu części
c) ośmiu rozdziałów
d) dziesięciu części
Rozwiązanie

Chory na serce alpinista i inżynier – Wilczkowski duma w szpitalu o:
a) Himalajach
b) tatrzańskim szczycie
c) szczycie na który nigdy już nie wejdzie
d) Mount Evereście
Rozwiązanie

19 kwietnia 1943 roku:
a) miano rozpocząć likwidację getta
b) miano wywieźć 1000 Żydów z getta
c) miano aresztować Edelmana
d) miano podpalić getto
Rozwiązanie

Edelman odbywa spotkanie ze Stroopem, zainicjowane przez prokuraturę i Komisję do Badania Zbrodni Hitlerowskich, w celu:
a) ustaleniu dokładnej chronologii powstania
b) przebaczenia
c) ustalenia detali topograficznych
d) ustalenia jego winy
Rozwiązanie

Teodozja Goliborska po wojnie zamieszkała w:
a) Australii
b) Kanadzie
c) Nowej Zelandii
d) Izraelu
Rozwiązanie

Markowi Edelmanowi do gustu przypadła definicja choroby, którą traktuje się jak:
a) wieczną niewiadomą
b) łamigłówkę
c) zagadkę
d) przeciwnika lekarza
Rozwiązanie

W tajniki reportażu wprowadził Hannę Krall:
a) Franciszek Ksawery Pruszyński
b) Ryszard Kapuściński
c) Melchior Wańkowicz
d) Marian Brandys
Rozwiązanie

Hanna Krall zbiór „Sześć odcieni bieli” poświęciła:
a) sprawom żydowskim
b) sprawom niemieckim
c) sprawom polskim
d) sprawom rosyjskim
Rozwiązanie

Konstruktorem „sztucznego serca” był:
a) docent Zbigniew Lewandowski
b) Profesor Jan Moll
c) inżynier Wilczkowski
d) inżynier Sejdak
Rozwiązanie

Prezes Gminy Żydowskiej – Adam Czerniakow popełnił samobójstwo:
a) w sierpniu 1942 roku
b) w grudniu 1942 roku
c) w styczniu 1942 roku
d) w lipcu 1942 roku
Rozwiązanie

Po raz pierwszy w Polsce otwarto chirurgicznie klatkę piersiową w roku:
a) 1947
b) 1966
c) 1954
d) 1952
Rozwiązanie

Profesor Jan Moll – w czasie II wojny światowej był chirurgiem w:
a) Rzeszowie
b) Radomiu
c) Kielcach
d) Lublinie
Rozwiązanie

Swoim ciałem zasłonił karabin maszynowy, by ułatwić współtowarzyszom wydostanie się z zagrożonego terenu:
a) Hennoch Rus
b) Zalman Frydrych
c) Icchak Cukierman
d) Michał Klepfisz
Rozwiązanie

Luba Blum prowadziła w getcie:
a) szkołę pielęgniarską
b) szkółkę dla dzieci
c) ambulatorium
d) ochronkę
Rozwiązanie

W utworze można wyodrębnić:
a) dwa plany czasowe
b) wiele planów czasowych
c) trzy plany czasowe
d) jeden plan czasowy
Rozwiązanie

Hanna Krall pracowała jako korespondentka zagraniczna w ZSRR m.in. dla:
a) „Polityki”
b) „Wprost”
c) „Sztandaru Młodych”
d) „Pzekroju”
Rozwiązanie

„Żegota” to:
a) Żydowska Organizacja Bojowa
b) Rada Pomocy Żydom
c) Żydowska Rada Ocalenia
d) Organizacja Wspierania Żydów
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” nie jest książką:
a) z elementami filozofii
b) historyczną
c) dokumentacyjną
d) reportażową
Rozwiązanie

Hanna Krall urodziła się 20 maja 1937 roku w:
a) Lublinie
b) Łodzi
c) Częstochowie
d) Warszawie
Rozwiązanie

Tagi:
• życiorys Hanny Krall • biografia Hanny Krall • problematyka "Zdążyć przed Panem Bogiem • Biografia Marka Edelmana