Zdążyć przed Panem Bogiem | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Książkę Hanny Krall trudno zaklasyfikować do określonego gatunku. Jest to raczej forma prozy:
a) eseistycznej
b) fabularnej
c) reportażowej
d) biograficznej
Rozwiązanie

Metoda tzw. „wskazywania palcem” jest przejawem:
a) wskazywania konkretnych odpowiedzialnych za holocaust
b) skupienia się autorki na drobnych wydarzeniach bez wspominania o tle wydarzeń
c) skupiania się na losach jednego bohatera
d) uporczywego wracania do określonego motywu w celu podkreślenia jego ważności
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Konstruktorem „sztucznego serca” był:
a) docent Zbigniew Lewandowski
b) inżynier Sejdak
c) inżynier Wilczkowski
d) Profesor Jan Moll
Rozwiązanie

Marek Edelman po wojnie ostatecznie zamieszkał w:
a) Warszawie
b) Łodzi
c) Lublinie
d) Tel Awiwie
Rozwiązanie

„Żegota” to:
a) Żydowska Rada Ocalenia
b) Rada Pomocy Żydom
c) Organizacja Wspierania Żydów
d) Żydowska Organizacja Bojowa
Rozwiązanie

19 kwietnia 1943 roku:
a) miano podpalić getto
b) miano rozpocząć likwidację getta
c) miano aresztować Edelmana
d) miano wywieźć 1000 Żydów z getta
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” była drukowana w 1976 roku w:
a) „Literaturze na Świecie”
b) „Polityce”
c) „Życiu Warszawy”
d) „Odrze”
Rozwiązanie

Kobieta, która kilkanaście lat po wojnie odwiedziła Edelmana okazała się być córką Lejkina:
a) zastępcy przywódcy powstania w gettcie
b) zastępcy oficera żydowskiej policji
c) zastępcy komendanta Umschlagplatzu
d) zastępcy dyrektora ambulatoium w getcie
Rozwiązanie

Hanna Krall zbiór „Sześć odcieni bieli” poświęciła:
a) sprawom żydowskim
b) sprawom polskim
c) sprawom rosyjskim
d) sprawom niemieckim
Rozwiązanie

Krystyna Krahelska pozowała do pomnika:
a) Nike
b) Zwycięskiej Polki
c) Matki Polki
d) Syreny
Rozwiązanie


Teodozja Goliborska po wojnie zamieszkała w:
a) Kanadzie
b) Australii
c) Izraelu
d) Nowej Zelandii
Rozwiązanie

Wyznaczonym terenem, na którym miało dojść do pierwszych działań bojowych, było tak zwane getto fabryki:
a) konserw
b) butów
c) odzieży
d) szczotek
Rozwiązanie

Ile z fragmentów książki Krall utrzymanych jest w formie dialogu?
a) 2
b) 3
c) 5
d) 8
Rozwiązanie

Na załadunek do pociągu w getcie ludzie oczekiwali w:
a) ambulatorium
b) stołówce
c) budynku szkolnym
d) więzieniu
Rozwiązanie

Hanna Krall pracowała jako korespondentka zagraniczna w ZSRR m.in. dla:
a) „Pzekroju”
b) „Sztandaru Młodych”
c) „Wprost”
d) „Polityki”
Rozwiązanie

Po raz pierwszy w Polsce otwarto chirurgicznie klatkę piersiową w roku:
a) 1966
b) 1954
c) 1952
d) 1947
Rozwiązanie

Ocalałe, pojedyncze grupy walczących przetrwały w ruinach getta do:
a) końca lipca
b) 10 lipca
c) początku lipca
d) połowy lipca
Rozwiązanie

Anna Strońska - kolekcjonerka sztuki ludowej zbierała:
a) żydowskie figurki
b) żydowskie zdjęcia
c) żydowskie naczynia
d) żydowskie menory
Rozwiązanie

Chory na serce alpinista i inżynier – Wilczkowski duma w szpitalu o:
a) Mount Evereście
b) Himalajach
c) szczycie na który nigdy już nie wejdzie
d) tatrzańskim szczycie
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” składa się z:
a) czterech rozdziałów
b) piętnastu części
c) dziesięciu części
d) ośmiu rozdziałów
Rozwiązanie


Markowi Edelmanowi do gustu przypadła definicja choroby, którą traktuje się jak:
a) łamigłówkę
b) zagadkę
c) wieczną niewiadomą
d) przeciwnika lekarza
Rozwiązanie

Hanna Krall urodziła się 20 maja 1937 roku w:
a) Łodzi
b) Warszawie
c) Częstochowie
d) Lublinie
Rozwiązanie

Zbigniew Lewandowski o pseudonimie „Szyna” przygotowywał młodych Żydów z getta do:
a) „produkcji” materiałów wybuchowych
b) ucieczki z getta
c) wywołania powstania
d) wysadzenia posterunków niemieckich
Rozwiązanie

Luba Blum prowadziła w getcie:
a) ambulatorium
b) szkołę pielęgniarską
c) ochronkę
d) szkółkę dla dzieci
Rozwiązanie

Doktor Teodozja Goliborska była współautorką pracy naukowej:
a) „Zawał serca”
b) „Choroba głodowa”
c) „Choroba sercowa”
d) „Przeszczep serca”
Rozwiązanie

Ósmego maja na ulicy Miłej Anielewicz zastrzelił siebie i swoją dziewczynę Mirę. Popełniono wtedy zbiorowe samobójstwo w którym zginęło:
a) ponad czterdzieści osób
b) ponad osiemdziesiąt osób
c) ponad sto dwadzieścia osób
d) ponad dwadzieścia osób
Rozwiązanie

Swoim ciałem zasłonił karabin maszynowy, by ułatwić współtowarzyszom wydostanie się z zagrożonego terenu:
a) Hennoch Rus
b) Icchak Cukierman
c) Zalman Frydrych
d) Michał Klepfisz
Rozwiązanie

Na Bubnerowej po raz pierwszy przeprowadzono operację:
a) odwrócenia krwiobiegu
b) przeszczepu serca
c) założenia bajpasów
d) otwarcia klatki piersiowej
Rozwiązanie

Edelman odbywa spotkanie ze Stroopem, zainicjowane przez prokuraturę i Komisję do Badania Zbrodni Hitlerowskich, w celu:
a) przebaczenia
b) ustaleniu dokładnej chronologii powstania
c) ustalenia jego winy
d) ustalenia detali topograficznych
Rozwiązanie

Profesor Jan Moll – w czasie II wojny światowej był chirurgiem w:
a) Kielcach
b) Rzeszowie
c) Radomiu
d) Lublinie
Rozwiązanie

W tajniki reportażu wprowadził Hannę Krall:
a) Marian Brandys
b) Franciszek Ksawery Pruszyński
c) Ryszard Kapuściński
d) Melchior Wańkowicz
Rozwiązanie

Za zaliczeniem książki Krall do reportażu nie przemawiają takie czynniki jak:
a) rozbudowanie komentarza odautorskiego
b) docieranie do osób autentycznych
c) zwięzłość
d) dokumentalność faktów
Rozwiązanie

W utworze można wyodrębnić:
a) trzy plany czasowe
b) dwa plany czasowe
c) jeden plan czasowy
d) wiele planów czasowych
Rozwiązanie

Bubnerowa zajmowała się sprzedażą:
a) wyrobów cukierniczych
b) kwiatów
c) długopisów
d) kopert ozdobnych
Rozwiązanie

Sposób pisania Hanny Krall można porównać do pracy:
a) wiertarki
b) wirówki
c) magla
d) obrabiarki
Rozwiązanie

Dialog z Markiem Edelmanem rozpoczyna autorka od przypomnienia rozmówcy jego garderoby – konkretnie swetra koloru:
a) niebieskiego
b) żółtego
c) czerwonego
d) zielonego
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” nie jest książką:
a) historyczną
b) dokumentacyjną
c) reportażową
d) z elementami filozofii
Rozwiązanie

„Wacław” został wykupiony przez Tosię Goliborską z Gestapo za:
a) dywan perski
b) srebrną papierośnicę
c) srebrną kolię
d) złotą menorę
Rozwiązanie

Edelman przed wybuchem powstania w getcie pełnił funkcję:
a) stróża
b) pielęgniarza
c) pomocnika policjanta
d) szpitalnego gońca
Rozwiązanie

Marek Edelman był:
a) przedostatnim przywódcą powstania w getcie
b) ostatnim przywódcą powstania w getcie
c) pierwszym przywódcą powstania w getcie
d) ostatnim zastępcą przywódcy powstania w getcie
Rozwiązanie

Za najbardziej kontrowersyjne uznano wspomnienie przez Edelmana komendanta Anielewicza, który rzekomo:
a) kolaborował z Niemcami
b) malował skrzela nieświeżych ryb
c) strzelał z procy do zwierząt
d) wydał Niemcom kryjówkę swojej siostry
Rozwiązanie

Wywiad z Edelmanem przeprowadzany był przez:
a) miesiąc
b) kilka dni
c) dwa tygodnie
d) trzy miesiące
Rozwiązanie

Prezes Gminy Żydowskiej – Adam Czerniakow popełnił samobójstwo:
a) w sierpniu 1942 roku
b) w styczniu 1942 roku
c) w lipcu 1942 roku
d) w grudniu 1942 roku
Rozwiązanie

Tagi:
• życiorys Hanny Krall • biografia Hanny Krall • problematyka "Zdążyć przed Panem Bogiem • Biografia Marka Edelmana