Zdążyć przed Panem Bogiem | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Doktor Teodozja Goliborska była współautorką pracy naukowej:
a) „Choroba głodowa”
b) „Przeszczep serca”
c) „Choroba sercowa”
d) „Zawał serca”
Rozwiązanie

„Żegota” to:
a) Organizacja Wspierania Żydów
b) Żydowska Rada Ocalenia
c) Żydowska Organizacja Bojowa
d) Rada Pomocy Żydom
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

„Zdążyć przed Panem Bogiem” nie jest książką:
a) dokumentacyjną
b) historyczną
c) reportażową
d) z elementami filozofii
Rozwiązanie

Edelman przed wybuchem powstania w getcie pełnił funkcję:
a) szpitalnego gońca
b) pielęgniarza
c) pomocnika policjanta
d) stróża
Rozwiązanie

Metoda tzw. „wskazywania palcem” jest przejawem:
a) skupiania się na losach jednego bohatera
b) wskazywania konkretnych odpowiedzialnych za holocaust
c) skupienia się autorki na drobnych wydarzeniach bez wspominania o tle wydarzeń
d) uporczywego wracania do określonego motywu w celu podkreślenia jego ważności
Rozwiązanie

Profesor Jan Moll – w czasie II wojny światowej był chirurgiem w:
a) Radomiu
b) Rzeszowie
c) Lublinie
d) Kielcach
Rozwiązanie

Hanna Krall zbiór „Sześć odcieni bieli” poświęciła:
a) sprawom niemieckim
b) sprawom polskim
c) sprawom żydowskim
d) sprawom rosyjskim
Rozwiązanie

Na załadunek do pociągu w getcie ludzie oczekiwali w:
a) budynku szkolnym
b) ambulatorium
c) stołówce
d) więzieniu
Rozwiązanie

Swoim ciałem zasłonił karabin maszynowy, by ułatwić współtowarzyszom wydostanie się z zagrożonego terenu:
a) Michał Klepfisz
b) Hennoch Rus
c) Zalman Frydrych
d) Icchak Cukierman
Rozwiązanie

Zbigniew Lewandowski o pseudonimie „Szyna” przygotowywał młodych Żydów z getta do:
a) „produkcji” materiałów wybuchowych
b) ucieczki z getta
c) wysadzenia posterunków niemieckich
d) wywołania powstania
Rozwiązanie


Ósmego maja na ulicy Miłej Anielewicz zastrzelił siebie i swoją dziewczynę Mirę. Popełniono wtedy zbiorowe samobójstwo w którym zginęło:
a) ponad osiemdziesiąt osób
b) ponad sto dwadzieścia osób
c) ponad czterdzieści osób
d) ponad dwadzieścia osób
Rozwiązanie

Dialog z Markiem Edelmanem rozpoczyna autorka od przypomnienia rozmówcy jego garderoby – konkretnie swetra koloru:
a) niebieskiego
b) czerwonego
c) zielonego
d) żółtego
Rozwiązanie

Markowi Edelmanowi do gustu przypadła definicja choroby, którą traktuje się jak:
a) wieczną niewiadomą
b) zagadkę
c) łamigłówkę
d) przeciwnika lekarza
Rozwiązanie

Książkę Hanny Krall trudno zaklasyfikować do określonego gatunku. Jest to raczej forma prozy:
a) reportażowej
b) fabularnej
c) eseistycznej
d) biograficznej
Rozwiązanie

Po raz pierwszy w Polsce otwarto chirurgicznie klatkę piersiową w roku:
a) 1966
b) 1947
c) 1952
d) 1954
Rozwiązanie

Marek Edelman był:
a) ostatnim przywódcą powstania w getcie
b) przedostatnim przywódcą powstania w getcie
c) ostatnim zastępcą przywódcy powstania w getcie
d) pierwszym przywódcą powstania w getcie
Rozwiązanie

Wyznaczonym terenem, na którym miało dojść do pierwszych działań bojowych, było tak zwane getto fabryki:
a) konserw
b) odzieży
c) butów
d) szczotek
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” była drukowana w 1976 roku w:
a) „Literaturze na Świecie”
b) „Odrze”
c) „Życiu Warszawy”
d) „Polityce”
Rozwiązanie

19 kwietnia 1943 roku:
a) miano aresztować Edelmana
b) miano rozpocząć likwidację getta
c) miano wywieźć 1000 Żydów z getta
d) miano podpalić getto
Rozwiązanie

Wywiad z Edelmanem przeprowadzany był przez:
a) trzy miesiące
b) dwa tygodnie
c) kilka dni
d) miesiąc
Rozwiązanie


Konstruktorem „sztucznego serca” był:
a) inżynier Sejdak
b) inżynier Wilczkowski
c) Profesor Jan Moll
d) docent Zbigniew Lewandowski
Rozwiązanie

Za zaliczeniem książki Krall do reportażu nie przemawiają takie czynniki jak:
a) docieranie do osób autentycznych
b) zwięzłość
c) dokumentalność faktów
d) rozbudowanie komentarza odautorskiego
Rozwiązanie

Luba Blum prowadziła w getcie:
a) ambulatorium
b) ochronkę
c) szkółkę dla dzieci
d) szkołę pielęgniarską
Rozwiązanie

Ile z fragmentów książki Krall utrzymanych jest w formie dialogu?
a) 2
b) 3
c) 5
d) 8
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” składa się z:
a) dziesięciu części
b) czterech rozdziałów
c) piętnastu części
d) ośmiu rozdziałów
Rozwiązanie

Za najbardziej kontrowersyjne uznano wspomnienie przez Edelmana komendanta Anielewicza, który rzekomo:
a) wydał Niemcom kryjówkę swojej siostry
b) kolaborował z Niemcami
c) strzelał z procy do zwierząt
d) malował skrzela nieświeżych ryb
Rozwiązanie

Bubnerowa zajmowała się sprzedażą:
a) kwiatów
b) wyrobów cukierniczych
c) kopert ozdobnych
d) długopisów
Rozwiązanie

Hanna Krall urodziła się 20 maja 1937 roku w:
a) Częstochowie
b) Lublinie
c) Łodzi
d) Warszawie
Rozwiązanie

Ocalałe, pojedyncze grupy walczących przetrwały w ruinach getta do:
a) początku lipca
b) końca lipca
c) połowy lipca
d) 10 lipca
Rozwiązanie

Edelman odbywa spotkanie ze Stroopem, zainicjowane przez prokuraturę i Komisję do Badania Zbrodni Hitlerowskich, w celu:
a) ustaleniu dokładnej chronologii powstania
b) przebaczenia
c) ustalenia jego winy
d) ustalenia detali topograficznych
Rozwiązanie

Teodozja Goliborska po wojnie zamieszkała w:
a) Nowej Zelandii
b) Australii
c) Izraelu
d) Kanadzie
Rozwiązanie

Sposób pisania Hanny Krall można porównać do pracy:
a) wiertarki
b) obrabiarki
c) magla
d) wirówki
Rozwiązanie

W tajniki reportażu wprowadził Hannę Krall:
a) Franciszek Ksawery Pruszyński
b) Ryszard Kapuściński
c) Marian Brandys
d) Melchior Wańkowicz
Rozwiązanie

Marek Edelman po wojnie ostatecznie zamieszkał w:
a) Łodzi
b) Lublinie
c) Warszawie
d) Tel Awiwie
Rozwiązanie

Na Bubnerowej po raz pierwszy przeprowadzono operację:
a) otwarcia klatki piersiowej
b) odwrócenia krwiobiegu
c) założenia bajpasów
d) przeszczepu serca
Rozwiązanie

Kobieta, która kilkanaście lat po wojnie odwiedziła Edelmana okazała się być córką Lejkina:
a) zastępcy dyrektora ambulatoium w getcie
b) zastępcy przywódcy powstania w gettcie
c) zastępcy oficera żydowskiej policji
d) zastępcy komendanta Umschlagplatzu
Rozwiązanie

Anna Strońska - kolekcjonerka sztuki ludowej zbierała:
a) żydowskie menory
b) żydowskie figurki
c) żydowskie naczynia
d) żydowskie zdjęcia
Rozwiązanie

Chory na serce alpinista i inżynier – Wilczkowski duma w szpitalu o:
a) tatrzańskim szczycie
b) Himalajach
c) Mount Evereście
d) szczycie na który nigdy już nie wejdzie
Rozwiązanie

Hanna Krall pracowała jako korespondentka zagraniczna w ZSRR m.in. dla:
a) „Wprost”
b) „Polityki”
c) „Pzekroju”
d) „Sztandaru Młodych”
Rozwiązanie

Krystyna Krahelska pozowała do pomnika:
a) Nike
b) Zwycięskiej Polki
c) Matki Polki
d) Syreny
Rozwiązanie

Prezes Gminy Żydowskiej – Adam Czerniakow popełnił samobójstwo:
a) w styczniu 1942 roku
b) w sierpniu 1942 roku
c) w lipcu 1942 roku
d) w grudniu 1942 roku
Rozwiązanie

W utworze można wyodrębnić:
a) wiele planów czasowych
b) jeden plan czasowy
c) trzy plany czasowe
d) dwa plany czasowe
Rozwiązanie

„Wacław” został wykupiony przez Tosię Goliborską z Gestapo za:
a) dywan perski
b) srebrną papierośnicę
c) złotą menorę
d) srebrną kolię
Rozwiązanie

Tagi:
• życiorys Hanny Krall • biografia Hanny Krall • problematyka "Zdążyć przed Panem Bogiem • Biografia Marka Edelmana