Zdążyć przed Panem Bogiem
      Zdążyć przed Panem Bogiem | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Ósmego maja na ulicy Miłej Anielewicz zastrzelił siebie i swoją dziewczynę Mirę. Popełniono wtedy zbiorowe samobójstwo w którym zginęło:
a) ponad czterdzieści osób
b) ponad osiemdziesiąt osób
c) ponad sto dwadzieścia osób
d) ponad dwadzieścia osób
Rozwiązanie

Profesor Jan Moll – w czasie II wojny światowej był chirurgiem w:
a) Radomiu
b) Kielcach
c) Rzeszowie
d) Lublinie
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Edelman odbywa spotkanie ze Stroopem, zainicjowane przez prokuraturę i Komisję do Badania Zbrodni Hitlerowskich, w celu:
a) ustaleniu dokładnej chronologii powstania
b) ustalenia jego winy
c) przebaczenia
d) ustalenia detali topograficznych
Rozwiązanie

Książkę Hanny Krall trudno zaklasyfikować do określonego gatunku. Jest to raczej forma prozy:
a) eseistycznej
b) fabularnej
c) reportażowej
d) biograficznej
Rozwiązanie

Konstruktorem „sztucznego serca” był:
a) Profesor Jan Moll
b) inżynier Sejdak
c) docent Zbigniew Lewandowski
d) inżynier Wilczkowski
Rozwiązanie

Bubnerowa zajmowała się sprzedażą:
a) kopert ozdobnych
b) długopisów
c) wyrobów cukierniczych
d) kwiatów
Rozwiązanie

Teodozja Goliborska po wojnie zamieszkała w:
a) Izraelu
b) Kanadzie
c) Australii
d) Nowej Zelandii
Rozwiązanie

Edelman przed wybuchem powstania w getcie pełnił funkcję:
a) szpitalnego gońca
b) pomocnika policjanta
c) pielęgniarza
d) stróża
Rozwiązanie

Na Bubnerowej po raz pierwszy przeprowadzono operację:
a) otwarcia klatki piersiowej
b) odwrócenia krwiobiegu
c) założenia bajpasów
d) przeszczepu serca
Rozwiązanie

Zbigniew Lewandowski o pseudonimie „Szyna” przygotowywał młodych Żydów z getta do:
a) wywołania powstania
b) ucieczki z getta
c) wysadzenia posterunków niemieckich
d) „produkcji” materiałów wybuchowych
Rozwiązanie


Hanna Krall zbiór „Sześć odcieni bieli” poświęciła:
a) sprawom polskim
b) sprawom rosyjskim
c) sprawom niemieckim
d) sprawom żydowskim
Rozwiązanie

Ile z fragmentów książki Krall utrzymanych jest w formie dialogu?
a) 5
b) 3
c) 8
d) 2
Rozwiązanie

„Wacław” został wykupiony przez Tosię Goliborską z Gestapo za:
a) srebrną kolię
b) dywan perski
c) złotą menorę
d) srebrną papierośnicę
Rozwiązanie

Za zaliczeniem książki Krall do reportażu nie przemawiają takie czynniki jak:
a) dokumentalność faktów
b) zwięzłość
c) rozbudowanie komentarza odautorskiego
d) docieranie do osób autentycznych
Rozwiązanie

W utworze można wyodrębnić:
a) jeden plan czasowy
b) wiele planów czasowych
c) dwa plany czasowe
d) trzy plany czasowe
Rozwiązanie

Chory na serce alpinista i inżynier – Wilczkowski duma w szpitalu o:
a) tatrzańskim szczycie
b) Himalajach
c) Mount Evereście
d) szczycie na który nigdy już nie wejdzie
Rozwiązanie

Marek Edelman po wojnie ostatecznie zamieszkał w:
a) Lublinie
b) Tel Awiwie
c) Łodzi
d) Warszawie
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” nie jest książką:
a) historyczną
b) reportażową
c) dokumentacyjną
d) z elementami filozofii
Rozwiązanie

Hanna Krall urodziła się 20 maja 1937 roku w:
a) Łodzi
b) Częstochowie
c) Lublinie
d) Warszawie
Rozwiązanie

W tajniki reportażu wprowadził Hannę Krall:
a) Marian Brandys
b) Franciszek Ksawery Pruszyński
c) Melchior Wańkowicz
d) Ryszard Kapuściński
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Dialog z Markiem Edelmanem rozpoczyna autorka od przypomnienia rozmówcy jego garderoby – konkretnie swetra koloru:
a) niebieskiego
b) żółtego
c) zielonego
d) czerwonego
Rozwiązanie

Markowi Edelmanowi do gustu przypadła definicja choroby, którą traktuje się jak:
a) zagadkę
b) łamigłówkę
c) wieczną niewiadomą
d) przeciwnika lekarza
Rozwiązanie

Po raz pierwszy w Polsce otwarto chirurgicznie klatkę piersiową w roku:
a) 1947
b) 1966
c) 1954
d) 1952
Rozwiązanie

Anna Strońska - kolekcjonerka sztuki ludowej zbierała:
a) żydowskie figurki
b) żydowskie zdjęcia
c) żydowskie naczynia
d) żydowskie menory
Rozwiązanie

Metoda tzw. „wskazywania palcem” jest przejawem:
a) skupiania się na losach jednego bohatera
b) skupienia się autorki na drobnych wydarzeniach bez wspominania o tle wydarzeń
c) uporczywego wracania do określonego motywu w celu podkreślenia jego ważności
d) wskazywania konkretnych odpowiedzialnych za holocaust
Rozwiązanie

Doktor Teodozja Goliborska była współautorką pracy naukowej:
a) „Przeszczep serca”
b) „Choroba głodowa”
c) „Zawał serca”
d) „Choroba sercowa”
Rozwiązanie

Na załadunek do pociągu w getcie ludzie oczekiwali w:
a) budynku szkolnym
b) więzieniu
c) ambulatorium
d) stołówce
Rozwiązanie

Wyznaczonym terenem, na którym miało dojść do pierwszych działań bojowych, było tak zwane getto fabryki:
a) butów
b) konserw
c) odzieży
d) szczotek
Rozwiązanie

Sposób pisania Hanny Krall można porównać do pracy:
a) magla
b) wirówki
c) obrabiarki
d) wiertarki
Rozwiązanie

Wywiad z Edelmanem przeprowadzany był przez:
a) kilka dni
b) miesiąc
c) trzy miesiące
d) dwa tygodnie
Rozwiązanie

Za najbardziej kontrowersyjne uznano wspomnienie przez Edelmana komendanta Anielewicza, który rzekomo:
a) malował skrzela nieświeżych ryb
b) wydał Niemcom kryjówkę swojej siostry
c) kolaborował z Niemcami
d) strzelał z procy do zwierząt
Rozwiązanie

Marek Edelman był:
a) ostatnim przywódcą powstania w getcie
b) przedostatnim przywódcą powstania w getcie
c) pierwszym przywódcą powstania w getcie
d) ostatnim zastępcą przywódcy powstania w getcie
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” składa się z:
a) czterech rozdziałów
b) ośmiu rozdziałów
c) dziesięciu części
d) piętnastu części
Rozwiązanie

Kobieta, która kilkanaście lat po wojnie odwiedziła Edelmana okazała się być córką Lejkina:
a) zastępcy przywódcy powstania w gettcie
b) zastępcy oficera żydowskiej policji
c) zastępcy dyrektora ambulatoium w getcie
d) zastępcy komendanta Umschlagplatzu
Rozwiązanie

Krystyna Krahelska pozowała do pomnika:
a) Syreny
b) Zwycięskiej Polki
c) Nike
d) Matki Polki
Rozwiązanie

19 kwietnia 1943 roku:
a) miano wywieźć 1000 Żydów z getta
b) miano rozpocząć likwidację getta
c) miano aresztować Edelmana
d) miano podpalić getto
Rozwiązanie

Swoim ciałem zasłonił karabin maszynowy, by ułatwić współtowarzyszom wydostanie się z zagrożonego terenu:
a) Michał Klepfisz
b) Zalman Frydrych
c) Icchak Cukierman
d) Hennoch Rus
Rozwiązanie

Ocalałe, pojedyncze grupy walczących przetrwały w ruinach getta do:
a) początku lipca
b) końca lipca
c) połowy lipca
d) 10 lipca
Rozwiązanie

Prezes Gminy Żydowskiej – Adam Czerniakow popełnił samobójstwo:
a) w sierpniu 1942 roku
b) w styczniu 1942 roku
c) w lipcu 1942 roku
d) w grudniu 1942 roku
Rozwiązanie

Luba Blum prowadziła w getcie:
a) ochronkę
b) ambulatorium
c) szkółkę dla dzieci
d) szkołę pielęgniarską
Rozwiązanie

Hanna Krall pracowała jako korespondentka zagraniczna w ZSRR m.in. dla:
a) „Sztandaru Młodych”
b) „Polityki”
c) „Pzekroju”
d) „Wprost”
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” była drukowana w 1976 roku w:
a) „Życiu Warszawy”
b) „Odrze”
c) „Literaturze na Świecie”
d) „Polityce”
Rozwiązanie

„Żegota” to:
a) Rada Pomocy Żydom
b) Organizacja Wspierania Żydów
c) Żydowska Rada Ocalenia
d) Żydowska Organizacja Bojowa
Rozwiązanie

Tagi:
• życiorys Hanny Krall • biografia Hanny Krall • problematyka "Zdążyć przed Panem Bogiem • Biografia Marka Edelmana