Zdążyć przed Panem Bogiem
      Zdążyć przed Panem Bogiem | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

W utworze można wyodrębnić:
a) wiele planów czasowych
b) jeden plan czasowy
c) dwa plany czasowe
d) trzy plany czasowe
Rozwiązanie

Za najbardziej kontrowersyjne uznano wspomnienie przez Edelmana komendanta Anielewicza, który rzekomo:
a) malował skrzela nieświeżych ryb
b) wydał Niemcom kryjówkę swojej siostry
c) kolaborował z Niemcami
d) strzelał z procy do zwierząt
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Książkę Hanny Krall trudno zaklasyfikować do określonego gatunku. Jest to raczej forma prozy:
a) fabularnej
b) biograficznej
c) eseistycznej
d) reportażowej
Rozwiązanie

Kobieta, która kilkanaście lat po wojnie odwiedziła Edelmana okazała się być córką Lejkina:
a) zastępcy dyrektora ambulatoium w getcie
b) zastępcy komendanta Umschlagplatzu
c) zastępcy oficera żydowskiej policji
d) zastępcy przywódcy powstania w gettcie
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” składa się z:
a) piętnastu części
b) dziesięciu części
c) ośmiu rozdziałów
d) czterech rozdziałów
Rozwiązanie

Metoda tzw. „wskazywania palcem” jest przejawem:
a) skupiania się na losach jednego bohatera
b) skupienia się autorki na drobnych wydarzeniach bez wspominania o tle wydarzeń
c) uporczywego wracania do określonego motywu w celu podkreślenia jego ważności
d) wskazywania konkretnych odpowiedzialnych za holocaust
Rozwiązanie

Zbigniew Lewandowski o pseudonimie „Szyna” przygotowywał młodych Żydów z getta do:
a) ucieczki z getta
b) wywołania powstania
c) „produkcji” materiałów wybuchowych
d) wysadzenia posterunków niemieckich
Rozwiązanie

Prezes Gminy Żydowskiej – Adam Czerniakow popełnił samobójstwo:
a) w grudniu 1942 roku
b) w lipcu 1942 roku
c) w sierpniu 1942 roku
d) w styczniu 1942 roku
Rozwiązanie

„Wacław” został wykupiony przez Tosię Goliborską z Gestapo za:
a) srebrną papierośnicę
b) złotą menorę
c) srebrną kolię
d) dywan perski
Rozwiązanie

Edelman odbywa spotkanie ze Stroopem, zainicjowane przez prokuraturę i Komisję do Badania Zbrodni Hitlerowskich, w celu:
a) ustalenia detali topograficznych
b) przebaczenia
c) ustalenia jego winy
d) ustaleniu dokładnej chronologii powstania
Rozwiązanie


„Żegota” to:
a) Żydowska Organizacja Bojowa
b) Żydowska Rada Ocalenia
c) Rada Pomocy Żydom
d) Organizacja Wspierania Żydów
Rozwiązanie

Chory na serce alpinista i inżynier – Wilczkowski duma w szpitalu o:
a) Mount Evereście
b) tatrzańskim szczycie
c) Himalajach
d) szczycie na który nigdy już nie wejdzie
Rozwiązanie

Ocalałe, pojedyncze grupy walczących przetrwały w ruinach getta do:
a) początku lipca
b) końca lipca
c) połowy lipca
d) 10 lipca
Rozwiązanie

Ósmego maja na ulicy Miłej Anielewicz zastrzelił siebie i swoją dziewczynę Mirę. Popełniono wtedy zbiorowe samobójstwo w którym zginęło:
a) ponad dwadzieścia osób
b) ponad sto dwadzieścia osób
c) ponad osiemdziesiąt osób
d) ponad czterdzieści osób
Rozwiązanie

Edelman przed wybuchem powstania w getcie pełnił funkcję:
a) szpitalnego gońca
b) pielęgniarza
c) pomocnika policjanta
d) stróża
Rozwiązanie

Teodozja Goliborska po wojnie zamieszkała w:
a) Kanadzie
b) Nowej Zelandii
c) Australii
d) Izraelu
Rozwiązanie

19 kwietnia 1943 roku:
a) miano rozpocząć likwidację getta
b) miano aresztować Edelmana
c) miano podpalić getto
d) miano wywieźć 1000 Żydów z getta
Rozwiązanie

Dialog z Markiem Edelmanem rozpoczyna autorka od przypomnienia rozmówcy jego garderoby – konkretnie swetra koloru:
a) czerwonego
b) żółtego
c) zielonego
d) niebieskiego
Rozwiązanie

Za zaliczeniem książki Krall do reportażu nie przemawiają takie czynniki jak:
a) docieranie do osób autentycznych
b) rozbudowanie komentarza odautorskiego
c) zwięzłość
d) dokumentalność faktów
Rozwiązanie

Profesor Jan Moll – w czasie II wojny światowej był chirurgiem w:
a) Rzeszowie
b) Radomiu
c) Kielcach
d) Lublinie
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Hanna Krall zbiór „Sześć odcieni bieli” poświęciła:
a) sprawom rosyjskim
b) sprawom żydowskim
c) sprawom polskim
d) sprawom niemieckim
Rozwiązanie

Marek Edelman po wojnie ostatecznie zamieszkał w:
a) Warszawie
b) Łodzi
c) Tel Awiwie
d) Lublinie
Rozwiązanie

Bubnerowa zajmowała się sprzedażą:
a) kwiatów
b) kopert ozdobnych
c) wyrobów cukierniczych
d) długopisów
Rozwiązanie

Doktor Teodozja Goliborska była współautorką pracy naukowej:
a) „Choroba głodowa”
b) „Przeszczep serca”
c) „Zawał serca”
d) „Choroba sercowa”
Rozwiązanie

Konstruktorem „sztucznego serca” był:
a) inżynier Wilczkowski
b) inżynier Sejdak
c) Profesor Jan Moll
d) docent Zbigniew Lewandowski
Rozwiązanie

Swoim ciałem zasłonił karabin maszynowy, by ułatwić współtowarzyszom wydostanie się z zagrożonego terenu:
a) Icchak Cukierman
b) Zalman Frydrych
c) Michał Klepfisz
d) Hennoch Rus
Rozwiązanie

Krystyna Krahelska pozowała do pomnika:
a) Nike
b) Syreny
c) Zwycięskiej Polki
d) Matki Polki
Rozwiązanie

Hanna Krall pracowała jako korespondentka zagraniczna w ZSRR m.in. dla:
a) „Pzekroju”
b) „Polityki”
c) „Sztandaru Młodych”
d) „Wprost”
Rozwiązanie

Sposób pisania Hanny Krall można porównać do pracy:
a) wirówki
b) magla
c) wiertarki
d) obrabiarki
Rozwiązanie

Marek Edelman był:
a) ostatnim zastępcą przywódcy powstania w getcie
b) ostatnim przywódcą powstania w getcie
c) przedostatnim przywódcą powstania w getcie
d) pierwszym przywódcą powstania w getcie
Rozwiązanie

Markowi Edelmanowi do gustu przypadła definicja choroby, którą traktuje się jak:
a) zagadkę
b) przeciwnika lekarza
c) wieczną niewiadomą
d) łamigłówkę
Rozwiązanie

Hanna Krall urodziła się 20 maja 1937 roku w:
a) Lublinie
b) Warszawie
c) Częstochowie
d) Łodzi
Rozwiązanie

Luba Blum prowadziła w getcie:
a) ochronkę
b) szkołę pielęgniarską
c) szkółkę dla dzieci
d) ambulatorium
Rozwiązanie

Ile z fragmentów książki Krall utrzymanych jest w formie dialogu?
a) 8
b) 5
c) 3
d) 2
Rozwiązanie

Wyznaczonym terenem, na którym miało dojść do pierwszych działań bojowych, było tak zwane getto fabryki:
a) butów
b) szczotek
c) odzieży
d) konserw
Rozwiązanie

Anna Strońska - kolekcjonerka sztuki ludowej zbierała:
a) żydowskie menory
b) żydowskie naczynia
c) żydowskie zdjęcia
d) żydowskie figurki
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” była drukowana w 1976 roku w:
a) „Literaturze na Świecie”
b) „Polityce”
c) „Odrze”
d) „Życiu Warszawy”
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” nie jest książką:
a) z elementami filozofii
b) dokumentacyjną
c) reportażową
d) historyczną
Rozwiązanie

Na załadunek do pociągu w getcie ludzie oczekiwali w:
a) ambulatorium
b) stołówce
c) więzieniu
d) budynku szkolnym
Rozwiązanie

Po raz pierwszy w Polsce otwarto chirurgicznie klatkę piersiową w roku:
a) 1947
b) 1952
c) 1966
d) 1954
Rozwiązanie

Na Bubnerowej po raz pierwszy przeprowadzono operację:
a) otwarcia klatki piersiowej
b) odwrócenia krwiobiegu
c) założenia bajpasów
d) przeszczepu serca
Rozwiązanie

W tajniki reportażu wprowadził Hannę Krall:
a) Melchior Wańkowicz
b) Franciszek Ksawery Pruszyński
c) Ryszard Kapuściński
d) Marian Brandys
Rozwiązanie

Wywiad z Edelmanem przeprowadzany był przez:
a) trzy miesiące
b) dwa tygodnie
c) kilka dni
d) miesiąc
Rozwiązanie

Tagi:
• życiorys Hanny Krall • biografia Hanny Krall • problematyka "Zdążyć przed Panem Bogiem • Biografia Marka Edelmana
Partner serwisu: