Zdążyć przed Panem Bogiem | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Na załadunek do pociągu w getcie ludzie oczekiwali w:
a) stołówce
b) więzieniu
c) ambulatorium
d) budynku szkolnym
Rozwiązanie

Luba Blum prowadziła w getcie:
a) ambulatorium
b) szkółkę dla dzieci
c) ochronkę
d) szkołę pielęgniarską
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Prezes Gminy Żydowskiej – Adam Czerniakow popełnił samobójstwo:
a) w lipcu 1942 roku
b) w sierpniu 1942 roku
c) w grudniu 1942 roku
d) w styczniu 1942 roku
Rozwiązanie

19 kwietnia 1943 roku:
a) miano aresztować Edelmana
b) miano wywieźć 1000 Żydów z getta
c) miano rozpocząć likwidację getta
d) miano podpalić getto
Rozwiązanie

Krystyna Krahelska pozowała do pomnika:
a) Nike
b) Syreny
c) Matki Polki
d) Zwycięskiej Polki
Rozwiązanie

Sposób pisania Hanny Krall można porównać do pracy:
a) magla
b) wirówki
c) obrabiarki
d) wiertarki
Rozwiązanie

„Żegota” to:
a) Żydowska Rada Ocalenia
b) Rada Pomocy Żydom
c) Organizacja Wspierania Żydów
d) Żydowska Organizacja Bojowa
Rozwiązanie

Konstruktorem „sztucznego serca” był:
a) docent Zbigniew Lewandowski
b) inżynier Wilczkowski
c) Profesor Jan Moll
d) inżynier Sejdak
Rozwiązanie

Dialog z Markiem Edelmanem rozpoczyna autorka od przypomnienia rozmówcy jego garderoby – konkretnie swetra koloru:
a) niebieskiego
b) żółtego
c) czerwonego
d) zielonego
Rozwiązanie

Doktor Teodozja Goliborska była współautorką pracy naukowej:
a) „Choroba sercowa”
b) „Przeszczep serca”
c) „Choroba głodowa”
d) „Zawał serca”
Rozwiązanie


„Zdążyć przed Panem Bogiem” była drukowana w 1976 roku w:
a) „Odrze”
b) „Życiu Warszawy”
c) „Literaturze na Świecie”
d) „Polityce”
Rozwiązanie

Na Bubnerowej po raz pierwszy przeprowadzono operację:
a) założenia bajpasów
b) przeszczepu serca
c) odwrócenia krwiobiegu
d) otwarcia klatki piersiowej
Rozwiązanie

Hanna Krall urodziła się 20 maja 1937 roku w:
a) Lublinie
b) Łodzi
c) Częstochowie
d) Warszawie
Rozwiązanie

Ile z fragmentów książki Krall utrzymanych jest w formie dialogu?
a) 5
b) 3
c) 2
d) 8
Rozwiązanie

Anna Strońska - kolekcjonerka sztuki ludowej zbierała:
a) żydowskie zdjęcia
b) żydowskie menory
c) żydowskie naczynia
d) żydowskie figurki
Rozwiązanie

Ocalałe, pojedyncze grupy walczących przetrwały w ruinach getta do:
a) początku lipca
b) końca lipca
c) 10 lipca
d) połowy lipca
Rozwiązanie

Bubnerowa zajmowała się sprzedażą:
a) długopisów
b) wyrobów cukierniczych
c) kopert ozdobnych
d) kwiatów
Rozwiązanie

Chory na serce alpinista i inżynier – Wilczkowski duma w szpitalu o:
a) Himalajach
b) szczycie na który nigdy już nie wejdzie
c) tatrzańskim szczycie
d) Mount Evereście
Rozwiązanie

„Wacław” został wykupiony przez Tosię Goliborską z Gestapo za:
a) dywan perski
b) srebrną papierośnicę
c) złotą menorę
d) srebrną kolię
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” nie jest książką:
a) dokumentacyjną
b) historyczną
c) reportażową
d) z elementami filozofii
Rozwiązanie


Za zaliczeniem książki Krall do reportażu nie przemawiają takie czynniki jak:
a) docieranie do osób autentycznych
b) rozbudowanie komentarza odautorskiego
c) zwięzłość
d) dokumentalność faktów
Rozwiązanie

Teodozja Goliborska po wojnie zamieszkała w:
a) Nowej Zelandii
b) Izraelu
c) Australii
d) Kanadzie
Rozwiązanie

Książkę Hanny Krall trudno zaklasyfikować do określonego gatunku. Jest to raczej forma prozy:
a) reportażowej
b) eseistycznej
c) biograficznej
d) fabularnej
Rozwiązanie

Ósmego maja na ulicy Miłej Anielewicz zastrzelił siebie i swoją dziewczynę Mirę. Popełniono wtedy zbiorowe samobójstwo w którym zginęło:
a) ponad czterdzieści osób
b) ponad osiemdziesiąt osób
c) ponad dwadzieścia osób
d) ponad sto dwadzieścia osób
Rozwiązanie

Marek Edelman po wojnie ostatecznie zamieszkał w:
a) Lublinie
b) Łodzi
c) Warszawie
d) Tel Awiwie
Rozwiązanie

Wywiad z Edelmanem przeprowadzany był przez:
a) kilka dni
b) trzy miesiące
c) dwa tygodnie
d) miesiąc
Rozwiązanie

Po raz pierwszy w Polsce otwarto chirurgicznie klatkę piersiową w roku:
a) 1952
b) 1954
c) 1947
d) 1966
Rozwiązanie

Hanna Krall pracowała jako korespondentka zagraniczna w ZSRR m.in. dla:
a) „Sztandaru Młodych”
b) „Pzekroju”
c) „Polityki”
d) „Wprost”
Rozwiązanie

Swoim ciałem zasłonił karabin maszynowy, by ułatwić współtowarzyszom wydostanie się z zagrożonego terenu:
a) Hennoch Rus
b) Icchak Cukierman
c) Michał Klepfisz
d) Zalman Frydrych
Rozwiązanie

Edelman przed wybuchem powstania w getcie pełnił funkcję:
a) pielęgniarza
b) stróża
c) pomocnika policjanta
d) szpitalnego gońca
Rozwiązanie

Za najbardziej kontrowersyjne uznano wspomnienie przez Edelmana komendanta Anielewicza, który rzekomo:
a) kolaborował z Niemcami
b) strzelał z procy do zwierząt
c) wydał Niemcom kryjówkę swojej siostry
d) malował skrzela nieświeżych ryb
Rozwiązanie

Edelman odbywa spotkanie ze Stroopem, zainicjowane przez prokuraturę i Komisję do Badania Zbrodni Hitlerowskich, w celu:
a) ustalenia jego winy
b) ustaleniu dokładnej chronologii powstania
c) przebaczenia
d) ustalenia detali topograficznych
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” składa się z:
a) dziesięciu części
b) piętnastu części
c) ośmiu rozdziałów
d) czterech rozdziałów
Rozwiązanie

Hanna Krall zbiór „Sześć odcieni bieli” poświęciła:
a) sprawom rosyjskim
b) sprawom niemieckim
c) sprawom polskim
d) sprawom żydowskim
Rozwiązanie

Metoda tzw. „wskazywania palcem” jest przejawem:
a) skupiania się na losach jednego bohatera
b) wskazywania konkretnych odpowiedzialnych za holocaust
c) uporczywego wracania do określonego motywu w celu podkreślenia jego ważności
d) skupienia się autorki na drobnych wydarzeniach bez wspominania o tle wydarzeń
Rozwiązanie

Wyznaczonym terenem, na którym miało dojść do pierwszych działań bojowych, było tak zwane getto fabryki:
a) odzieży
b) konserw
c) butów
d) szczotek
Rozwiązanie

Profesor Jan Moll – w czasie II wojny światowej był chirurgiem w:
a) Lublinie
b) Rzeszowie
c) Radomiu
d) Kielcach
Rozwiązanie

Zbigniew Lewandowski o pseudonimie „Szyna” przygotowywał młodych Żydów z getta do:
a) wysadzenia posterunków niemieckich
b) ucieczki z getta
c) „produkcji” materiałów wybuchowych
d) wywołania powstania
Rozwiązanie

Kobieta, która kilkanaście lat po wojnie odwiedziła Edelmana okazała się być córką Lejkina:
a) zastępcy przywódcy powstania w gettcie
b) zastępcy oficera żydowskiej policji
c) zastępcy komendanta Umschlagplatzu
d) zastępcy dyrektora ambulatoium w getcie
Rozwiązanie

W tajniki reportażu wprowadził Hannę Krall:
a) Ryszard Kapuściński
b) Melchior Wańkowicz
c) Marian Brandys
d) Franciszek Ksawery Pruszyński
Rozwiązanie

W utworze można wyodrębnić:
a) trzy plany czasowe
b) dwa plany czasowe
c) jeden plan czasowy
d) wiele planów czasowych
Rozwiązanie

Marek Edelman był:
a) ostatnim przywódcą powstania w getcie
b) przedostatnim przywódcą powstania w getcie
c) pierwszym przywódcą powstania w getcie
d) ostatnim zastępcą przywódcy powstania w getcie
Rozwiązanie

Markowi Edelmanowi do gustu przypadła definicja choroby, którą traktuje się jak:
a) przeciwnika lekarza
b) łamigłówkę
c) wieczną niewiadomą
d) zagadkę
Rozwiązanie

Tagi:
• życiorys Hanny Krall • biografia Hanny Krall • problematyka "Zdążyć przed Panem Bogiem • Biografia Marka Edelmana