Zdążyć przed Panem Bogiem | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

„Zdążyć przed Panem Bogiem” nie jest książką:
a) historyczną
b) z elementami filozofii
c) reportażową
d) dokumentacyjną
Rozwiązanie

Markowi Edelmanowi do gustu przypadła definicja choroby, którą traktuje się jak:
a) łamigłówkę
b) wieczną niewiadomą
c) przeciwnika lekarza
d) zagadkę
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Doktor Teodozja Goliborska była współautorką pracy naukowej:
a) „Zawał serca”
b) „Przeszczep serca”
c) „Choroba sercowa”
d) „Choroba głodowa”
Rozwiązanie

Swoim ciałem zasłonił karabin maszynowy, by ułatwić współtowarzyszom wydostanie się z zagrożonego terenu:
a) Michał Klepfisz
b) Icchak Cukierman
c) Zalman Frydrych
d) Hennoch Rus
Rozwiązanie

Na załadunek do pociągu w getcie ludzie oczekiwali w:
a) stołówce
b) więzieniu
c) ambulatorium
d) budynku szkolnym
Rozwiązanie

Zbigniew Lewandowski o pseudonimie „Szyna” przygotowywał młodych Żydów z getta do:
a) ucieczki z getta
b) wywołania powstania
c) „produkcji” materiałów wybuchowych
d) wysadzenia posterunków niemieckich
Rozwiązanie

Chory na serce alpinista i inżynier – Wilczkowski duma w szpitalu o:
a) tatrzańskim szczycie
b) szczycie na który nigdy już nie wejdzie
c) Mount Evereście
d) Himalajach
Rozwiązanie

Edelman odbywa spotkanie ze Stroopem, zainicjowane przez prokuraturę i Komisję do Badania Zbrodni Hitlerowskich, w celu:
a) ustalenia jego winy
b) ustalenia detali topograficznych
c) przebaczenia
d) ustaleniu dokładnej chronologii powstania
Rozwiązanie

Ósmego maja na ulicy Miłej Anielewicz zastrzelił siebie i swoją dziewczynę Mirę. Popełniono wtedy zbiorowe samobójstwo w którym zginęło:
a) ponad osiemdziesiąt osób
b) ponad czterdzieści osób
c) ponad sto dwadzieścia osób
d) ponad dwadzieścia osób
Rozwiązanie

Hanna Krall pracowała jako korespondentka zagraniczna w ZSRR m.in. dla:
a) „Polityki”
b) „Wprost”
c) „Sztandaru Młodych”
d) „Pzekroju”
Rozwiązanie


Profesor Jan Moll – w czasie II wojny światowej był chirurgiem w:
a) Lublinie
b) Radomiu
c) Kielcach
d) Rzeszowie
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” była drukowana w 1976 roku w:
a) „Polityce”
b) „Odrze”
c) „Literaturze na Świecie”
d) „Życiu Warszawy”
Rozwiązanie

Hanna Krall urodziła się 20 maja 1937 roku w:
a) Warszawie
b) Lublinie
c) Częstochowie
d) Łodzi
Rozwiązanie

Krystyna Krahelska pozowała do pomnika:
a) Matki Polki
b) Syreny
c) Zwycięskiej Polki
d) Nike
Rozwiązanie

Marek Edelman po wojnie ostatecznie zamieszkał w:
a) Lublinie
b) Warszawie
c) Tel Awiwie
d) Łodzi
Rozwiązanie

Na Bubnerowej po raz pierwszy przeprowadzono operację:
a) otwarcia klatki piersiowej
b) odwrócenia krwiobiegu
c) założenia bajpasów
d) przeszczepu serca
Rozwiązanie

Książkę Hanny Krall trudno zaklasyfikować do określonego gatunku. Jest to raczej forma prozy:
a) reportażowej
b) biograficznej
c) eseistycznej
d) fabularnej
Rozwiązanie

Luba Blum prowadziła w getcie:
a) szkołę pielęgniarską
b) ochronkę
c) ambulatorium
d) szkółkę dla dzieci
Rozwiązanie

Hanna Krall zbiór „Sześć odcieni bieli” poświęciła:
a) sprawom żydowskim
b) sprawom niemieckim
c) sprawom rosyjskim
d) sprawom polskim
Rozwiązanie

Sposób pisania Hanny Krall można porównać do pracy:
a) wiertarki
b) obrabiarki
c) wirówki
d) magla
Rozwiązanie


Prezes Gminy Żydowskiej – Adam Czerniakow popełnił samobójstwo:
a) w styczniu 1942 roku
b) w lipcu 1942 roku
c) w sierpniu 1942 roku
d) w grudniu 1942 roku
Rozwiązanie

Za najbardziej kontrowersyjne uznano wspomnienie przez Edelmana komendanta Anielewicza, który rzekomo:
a) wydał Niemcom kryjówkę swojej siostry
b) kolaborował z Niemcami
c) malował skrzela nieświeżych ryb
d) strzelał z procy do zwierząt
Rozwiązanie

Marek Edelman był:
a) pierwszym przywódcą powstania w getcie
b) ostatnim zastępcą przywódcy powstania w getcie
c) przedostatnim przywódcą powstania w getcie
d) ostatnim przywódcą powstania w getcie
Rozwiązanie

Dialog z Markiem Edelmanem rozpoczyna autorka od przypomnienia rozmówcy jego garderoby – konkretnie swetra koloru:
a) czerwonego
b) żółtego
c) niebieskiego
d) zielonego
Rozwiązanie

Kobieta, która kilkanaście lat po wojnie odwiedziła Edelmana okazała się być córką Lejkina:
a) zastępcy przywódcy powstania w gettcie
b) zastępcy komendanta Umschlagplatzu
c) zastępcy oficera żydowskiej policji
d) zastępcy dyrektora ambulatoium w getcie
Rozwiązanie

Wyznaczonym terenem, na którym miało dojść do pierwszych działań bojowych, było tak zwane getto fabryki:
a) butów
b) szczotek
c) odzieży
d) konserw
Rozwiązanie

„Wacław” został wykupiony przez Tosię Goliborską z Gestapo za:
a) srebrną papierośnicę
b) srebrną kolię
c) złotą menorę
d) dywan perski
Rozwiązanie

W tajniki reportażu wprowadził Hannę Krall:
a) Ryszard Kapuściński
b) Marian Brandys
c) Melchior Wańkowicz
d) Franciszek Ksawery Pruszyński
Rozwiązanie

„Żegota” to:
a) Organizacja Wspierania Żydów
b) Żydowska Rada Ocalenia
c) Żydowska Organizacja Bojowa
d) Rada Pomocy Żydom
Rozwiązanie

Edelman przed wybuchem powstania w getcie pełnił funkcję:
a) pielęgniarza
b) stróża
c) pomocnika policjanta
d) szpitalnego gońca
Rozwiązanie

Teodozja Goliborska po wojnie zamieszkała w:
a) Kanadzie
b) Izraelu
c) Australii
d) Nowej Zelandii
Rozwiązanie

Po raz pierwszy w Polsce otwarto chirurgicznie klatkę piersiową w roku:
a) 1954
b) 1966
c) 1947
d) 1952
Rozwiązanie

Metoda tzw. „wskazywania palcem” jest przejawem:
a) uporczywego wracania do określonego motywu w celu podkreślenia jego ważności
b) skupienia się autorki na drobnych wydarzeniach bez wspominania o tle wydarzeń
c) skupiania się na losach jednego bohatera
d) wskazywania konkretnych odpowiedzialnych za holocaust
Rozwiązanie

Konstruktorem „sztucznego serca” był:
a) docent Zbigniew Lewandowski
b) inżynier Sejdak
c) Profesor Jan Moll
d) inżynier Wilczkowski
Rozwiązanie

Wywiad z Edelmanem przeprowadzany był przez:
a) dwa tygodnie
b) miesiąc
c) kilka dni
d) trzy miesiące
Rozwiązanie

Ocalałe, pojedyncze grupy walczących przetrwały w ruinach getta do:
a) początku lipca
b) połowy lipca
c) końca lipca
d) 10 lipca
Rozwiązanie

Ile z fragmentów książki Krall utrzymanych jest w formie dialogu?
a) 2
b) 8
c) 3
d) 5
Rozwiązanie

Za zaliczeniem książki Krall do reportażu nie przemawiają takie czynniki jak:
a) dokumentalność faktów
b) docieranie do osób autentycznych
c) zwięzłość
d) rozbudowanie komentarza odautorskiego
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” składa się z:
a) dziesięciu części
b) czterech rozdziałów
c) ośmiu rozdziałów
d) piętnastu części
Rozwiązanie

Anna Strońska - kolekcjonerka sztuki ludowej zbierała:
a) żydowskie naczynia
b) żydowskie zdjęcia
c) żydowskie figurki
d) żydowskie menory
Rozwiązanie

19 kwietnia 1943 roku:
a) miano aresztować Edelmana
b) miano podpalić getto
c) miano rozpocząć likwidację getta
d) miano wywieźć 1000 Żydów z getta
Rozwiązanie

Bubnerowa zajmowała się sprzedażą:
a) kopert ozdobnych
b) długopisów
c) wyrobów cukierniczych
d) kwiatów
Rozwiązanie

W utworze można wyodrębnić:
a) trzy plany czasowe
b) wiele planów czasowych
c) dwa plany czasowe
d) jeden plan czasowy
Rozwiązanie

Tagi:
• życiorys Hanny Krall • biografia Hanny Krall • problematyka "Zdążyć przed Panem Bogiem • Biografia Marka Edelmana