Zdążyć przed Panem Bogiem
      Zdążyć przed Panem Bogiem | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Edelman odbywa spotkanie ze Stroopem, zainicjowane przez prokuraturę i Komisję do Badania Zbrodni Hitlerowskich, w celu:
a) ustalenia jego winy
b) przebaczenia
c) ustalenia detali topograficznych
d) ustaleniu dokładnej chronologii powstania
Rozwiązanie

Hanna Krall urodziła się 20 maja 1937 roku w:
a) Częstochowie
b) Lublinie
c) Łodzi
d) Warszawie
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Anna Strońska - kolekcjonerka sztuki ludowej zbierała:
a) żydowskie menory
b) żydowskie zdjęcia
c) żydowskie figurki
d) żydowskie naczynia
Rozwiązanie

Książkę Hanny Krall trudno zaklasyfikować do określonego gatunku. Jest to raczej forma prozy:
a) fabularnej
b) eseistycznej
c) biograficznej
d) reportażowej
Rozwiązanie

Na Bubnerowej po raz pierwszy przeprowadzono operację:
a) przeszczepu serca
b) odwrócenia krwiobiegu
c) założenia bajpasów
d) otwarcia klatki piersiowej
Rozwiązanie

Chory na serce alpinista i inżynier – Wilczkowski duma w szpitalu o:
a) Himalajach
b) szczycie na który nigdy już nie wejdzie
c) tatrzańskim szczycie
d) Mount Evereście
Rozwiązanie

Krystyna Krahelska pozowała do pomnika:
a) Zwycięskiej Polki
b) Nike
c) Syreny
d) Matki Polki
Rozwiązanie

Bubnerowa zajmowała się sprzedażą:
a) wyrobów cukierniczych
b) kwiatów
c) kopert ozdobnych
d) długopisów
Rozwiązanie

Za najbardziej kontrowersyjne uznano wspomnienie przez Edelmana komendanta Anielewicza, który rzekomo:
a) strzelał z procy do zwierząt
b) kolaborował z Niemcami
c) wydał Niemcom kryjówkę swojej siostry
d) malował skrzela nieświeżych ryb
Rozwiązanie

„Żegota” to:
a) Organizacja Wspierania Żydów
b) Rada Pomocy Żydom
c) Żydowska Organizacja Bojowa
d) Żydowska Rada Ocalenia
Rozwiązanie


Edelman przed wybuchem powstania w getcie pełnił funkcję:
a) stróża
b) pielęgniarza
c) szpitalnego gońca
d) pomocnika policjanta
Rozwiązanie

Prezes Gminy Żydowskiej – Adam Czerniakow popełnił samobójstwo:
a) w lipcu 1942 roku
b) w styczniu 1942 roku
c) w sierpniu 1942 roku
d) w grudniu 1942 roku
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” była drukowana w 1976 roku w:
a) „Życiu Warszawy”
b) „Polityce”
c) „Odrze”
d) „Literaturze na Świecie”
Rozwiązanie

Ocalałe, pojedyncze grupy walczących przetrwały w ruinach getta do:
a) połowy lipca
b) początku lipca
c) końca lipca
d) 10 lipca
Rozwiązanie

„Wacław” został wykupiony przez Tosię Goliborską z Gestapo za:
a) złotą menorę
b) srebrną papierośnicę
c) dywan perski
d) srebrną kolię
Rozwiązanie

Sposób pisania Hanny Krall można porównać do pracy:
a) wirówki
b) wiertarki
c) obrabiarki
d) magla
Rozwiązanie

Na załadunek do pociągu w getcie ludzie oczekiwali w:
a) ambulatorium
b) budynku szkolnym
c) stołówce
d) więzieniu
Rozwiązanie

Hanna Krall zbiór „Sześć odcieni bieli” poświęciła:
a) sprawom polskim
b) sprawom żydowskim
c) sprawom rosyjskim
d) sprawom niemieckim
Rozwiązanie

Za zaliczeniem książki Krall do reportażu nie przemawiają takie czynniki jak:
a) dokumentalność faktów
b) zwięzłość
c) rozbudowanie komentarza odautorskiego
d) docieranie do osób autentycznych
Rozwiązanie

Ile z fragmentów książki Krall utrzymanych jest w formie dialogu?
a) 8
b) 2
c) 5
d) 3
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Teodozja Goliborska po wojnie zamieszkała w:
a) Kanadzie
b) Australii
c) Izraelu
d) Nowej Zelandii
Rozwiązanie

Ósmego maja na ulicy Miłej Anielewicz zastrzelił siebie i swoją dziewczynę Mirę. Popełniono wtedy zbiorowe samobójstwo w którym zginęło:
a) ponad czterdzieści osób
b) ponad dwadzieścia osób
c) ponad sto dwadzieścia osób
d) ponad osiemdziesiąt osób
Rozwiązanie

Profesor Jan Moll – w czasie II wojny światowej był chirurgiem w:
a) Rzeszowie
b) Lublinie
c) Kielcach
d) Radomiu
Rozwiązanie

19 kwietnia 1943 roku:
a) miano podpalić getto
b) miano rozpocząć likwidację getta
c) miano aresztować Edelmana
d) miano wywieźć 1000 Żydów z getta
Rozwiązanie

Wywiad z Edelmanem przeprowadzany był przez:
a) dwa tygodnie
b) miesiąc
c) trzy miesiące
d) kilka dni
Rozwiązanie

Marek Edelman po wojnie ostatecznie zamieszkał w:
a) Łodzi
b) Lublinie
c) Warszawie
d) Tel Awiwie
Rozwiązanie

W tajniki reportażu wprowadził Hannę Krall:
a) Franciszek Ksawery Pruszyński
b) Ryszard Kapuściński
c) Marian Brandys
d) Melchior Wańkowicz
Rozwiązanie

Swoim ciałem zasłonił karabin maszynowy, by ułatwić współtowarzyszom wydostanie się z zagrożonego terenu:
a) Icchak Cukierman
b) Hennoch Rus
c) Michał Klepfisz
d) Zalman Frydrych
Rozwiązanie

Luba Blum prowadziła w getcie:
a) szkółkę dla dzieci
b) ochronkę
c) ambulatorium
d) szkołę pielęgniarską
Rozwiązanie

Metoda tzw. „wskazywania palcem” jest przejawem:
a) uporczywego wracania do określonego motywu w celu podkreślenia jego ważności
b) wskazywania konkretnych odpowiedzialnych za holocaust
c) skupiania się na losach jednego bohatera
d) skupienia się autorki na drobnych wydarzeniach bez wspominania o tle wydarzeń
Rozwiązanie

Kobieta, która kilkanaście lat po wojnie odwiedziła Edelmana okazała się być córką Lejkina:
a) zastępcy dyrektora ambulatoium w getcie
b) zastępcy komendanta Umschlagplatzu
c) zastępcy oficera żydowskiej policji
d) zastępcy przywódcy powstania w gettcie
Rozwiązanie

Po raz pierwszy w Polsce otwarto chirurgicznie klatkę piersiową w roku:
a) 1952
b) 1954
c) 1966
d) 1947
Rozwiązanie

Doktor Teodozja Goliborska była współautorką pracy naukowej:
a) „Choroba sercowa”
b) „Zawał serca”
c) „Choroba głodowa”
d) „Przeszczep serca”
Rozwiązanie

Marek Edelman był:
a) pierwszym przywódcą powstania w getcie
b) ostatnim zastępcą przywódcy powstania w getcie
c) przedostatnim przywódcą powstania w getcie
d) ostatnim przywódcą powstania w getcie
Rozwiązanie

Wyznaczonym terenem, na którym miało dojść do pierwszych działań bojowych, było tak zwane getto fabryki:
a) szczotek
b) konserw
c) odzieży
d) butów
Rozwiązanie

Dialog z Markiem Edelmanem rozpoczyna autorka od przypomnienia rozmówcy jego garderoby – konkretnie swetra koloru:
a) żółtego
b) czerwonego
c) zielonego
d) niebieskiego
Rozwiązanie

Konstruktorem „sztucznego serca” był:
a) Profesor Jan Moll
b) docent Zbigniew Lewandowski
c) inżynier Wilczkowski
d) inżynier Sejdak
Rozwiązanie

W utworze można wyodrębnić:
a) trzy plany czasowe
b) wiele planów czasowych
c) jeden plan czasowy
d) dwa plany czasowe
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” nie jest książką:
a) historyczną
b) dokumentacyjną
c) z elementami filozofii
d) reportażową
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” składa się z:
a) czterech rozdziałów
b) dziesięciu części
c) ośmiu rozdziałów
d) piętnastu części
Rozwiązanie

Hanna Krall pracowała jako korespondentka zagraniczna w ZSRR m.in. dla:
a) „Wprost”
b) „Polityki”
c) „Sztandaru Młodych”
d) „Pzekroju”
Rozwiązanie

Zbigniew Lewandowski o pseudonimie „Szyna” przygotowywał młodych Żydów z getta do:
a) wysadzenia posterunków niemieckich
b) wywołania powstania
c) „produkcji” materiałów wybuchowych
d) ucieczki z getta
Rozwiązanie

Markowi Edelmanowi do gustu przypadła definicja choroby, którą traktuje się jak:
a) wieczną niewiadomą
b) przeciwnika lekarza
c) łamigłówkę
d) zagadkę
Rozwiązanie

Tagi:
• życiorys Hanny Krall • biografia Hanny Krall • problematyka "Zdążyć przed Panem Bogiem • Biografia Marka Edelmana
Partner serwisu: