Zdążyć przed Panem Bogiem | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Za zaliczeniem książki Krall do reportażu nie przemawiają takie czynniki jak:
a) dokumentalność faktów
b) zwięzłość
c) rozbudowanie komentarza odautorskiego
d) docieranie do osób autentycznych
Rozwiązanie

Ile z fragmentów książki Krall utrzymanych jest w formie dialogu?
a) 2
b) 8
c) 5
d) 3
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Prezes Gminy Żydowskiej – Adam Czerniakow popełnił samobójstwo:
a) w grudniu 1942 roku
b) w lipcu 1942 roku
c) w styczniu 1942 roku
d) w sierpniu 1942 roku
Rozwiązanie

Zbigniew Lewandowski o pseudonimie „Szyna” przygotowywał młodych Żydów z getta do:
a) ucieczki z getta
b) wywołania powstania
c) „produkcji” materiałów wybuchowych
d) wysadzenia posterunków niemieckich
Rozwiązanie

Marek Edelman po wojnie ostatecznie zamieszkał w:
a) Warszawie
b) Lublinie
c) Łodzi
d) Tel Awiwie
Rozwiązanie

Teodozja Goliborska po wojnie zamieszkała w:
a) Australii
b) Izraelu
c) Nowej Zelandii
d) Kanadzie
Rozwiązanie

W utworze można wyodrębnić:
a) trzy plany czasowe
b) dwa plany czasowe
c) wiele planów czasowych
d) jeden plan czasowy
Rozwiązanie

Luba Blum prowadziła w getcie:
a) ambulatorium
b) szkółkę dla dzieci
c) ochronkę
d) szkołę pielęgniarską
Rozwiązanie

W tajniki reportażu wprowadził Hannę Krall:
a) Franciszek Ksawery Pruszyński
b) Melchior Wańkowicz
c) Marian Brandys
d) Ryszard Kapuściński
Rozwiązanie

Anna Strońska - kolekcjonerka sztuki ludowej zbierała:
a) żydowskie menory
b) żydowskie naczynia
c) żydowskie zdjęcia
d) żydowskie figurki
Rozwiązanie


Ocalałe, pojedyncze grupy walczących przetrwały w ruinach getta do:
a) końca lipca
b) 10 lipca
c) początku lipca
d) połowy lipca
Rozwiązanie

Książkę Hanny Krall trudno zaklasyfikować do określonego gatunku. Jest to raczej forma prozy:
a) eseistycznej
b) fabularnej
c) biograficznej
d) reportażowej
Rozwiązanie

Za najbardziej kontrowersyjne uznano wspomnienie przez Edelmana komendanta Anielewicza, który rzekomo:
a) strzelał z procy do zwierząt
b) wydał Niemcom kryjówkę swojej siostry
c) kolaborował z Niemcami
d) malował skrzela nieświeżych ryb
Rozwiązanie

Po raz pierwszy w Polsce otwarto chirurgicznie klatkę piersiową w roku:
a) 1947
b) 1966
c) 1954
d) 1952
Rozwiązanie

Edelman przed wybuchem powstania w getcie pełnił funkcję:
a) stróża
b) pomocnika policjanta
c) pielęgniarza
d) szpitalnego gońca
Rozwiązanie

19 kwietnia 1943 roku:
a) miano podpalić getto
b) miano rozpocząć likwidację getta
c) miano wywieźć 1000 Żydów z getta
d) miano aresztować Edelmana
Rozwiązanie

Markowi Edelmanowi do gustu przypadła definicja choroby, którą traktuje się jak:
a) zagadkę
b) przeciwnika lekarza
c) łamigłówkę
d) wieczną niewiadomą
Rozwiązanie

Hanna Krall pracowała jako korespondentka zagraniczna w ZSRR m.in. dla:
a) „Pzekroju”
b) „Wprost”
c) „Sztandaru Młodych”
d) „Polityki”
Rozwiązanie

Konstruktorem „sztucznego serca” był:
a) inżynier Sejdak
b) Profesor Jan Moll
c) inżynier Wilczkowski
d) docent Zbigniew Lewandowski
Rozwiązanie

Profesor Jan Moll – w czasie II wojny światowej był chirurgiem w:
a) Radomiu
b) Lublinie
c) Kielcach
d) Rzeszowie
Rozwiązanie


Hanna Krall zbiór „Sześć odcieni bieli” poświęciła:
a) sprawom polskim
b) sprawom niemieckim
c) sprawom żydowskim
d) sprawom rosyjskim
Rozwiązanie

Na załadunek do pociągu w getcie ludzie oczekiwali w:
a) budynku szkolnym
b) więzieniu
c) stołówce
d) ambulatorium
Rozwiązanie

Ósmego maja na ulicy Miłej Anielewicz zastrzelił siebie i swoją dziewczynę Mirę. Popełniono wtedy zbiorowe samobójstwo w którym zginęło:
a) ponad osiemdziesiąt osób
b) ponad sto dwadzieścia osób
c) ponad czterdzieści osób
d) ponad dwadzieścia osób
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” była drukowana w 1976 roku w:
a) „Polityce”
b) „Życiu Warszawy”
c) „Literaturze na Świecie”
d) „Odrze”
Rozwiązanie

Metoda tzw. „wskazywania palcem” jest przejawem:
a) skupiania się na losach jednego bohatera
b) wskazywania konkretnych odpowiedzialnych za holocaust
c) skupienia się autorki na drobnych wydarzeniach bez wspominania o tle wydarzeń
d) uporczywego wracania do określonego motywu w celu podkreślenia jego ważności
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” nie jest książką:
a) dokumentacyjną
b) z elementami filozofii
c) historyczną
d) reportażową
Rozwiązanie

Hanna Krall urodziła się 20 maja 1937 roku w:
a) Warszawie
b) Lublinie
c) Częstochowie
d) Łodzi
Rozwiązanie

„Wacław” został wykupiony przez Tosię Goliborską z Gestapo za:
a) dywan perski
b) srebrną kolię
c) złotą menorę
d) srebrną papierośnicę
Rozwiązanie

Krystyna Krahelska pozowała do pomnika:
a) Zwycięskiej Polki
b) Syreny
c) Matki Polki
d) Nike
Rozwiązanie

Doktor Teodozja Goliborska była współautorką pracy naukowej:
a) „Zawał serca”
b) „Choroba głodowa”
c) „Przeszczep serca”
d) „Choroba sercowa”
Rozwiązanie

Edelman odbywa spotkanie ze Stroopem, zainicjowane przez prokuraturę i Komisję do Badania Zbrodni Hitlerowskich, w celu:
a) ustalenia jego winy
b) ustalenia detali topograficznych
c) ustaleniu dokładnej chronologii powstania
d) przebaczenia
Rozwiązanie

Wyznaczonym terenem, na którym miało dojść do pierwszych działań bojowych, było tak zwane getto fabryki:
a) szczotek
b) odzieży
c) butów
d) konserw
Rozwiązanie

Bubnerowa zajmowała się sprzedażą:
a) długopisów
b) kopert ozdobnych
c) kwiatów
d) wyrobów cukierniczych
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” składa się z:
a) dziesięciu części
b) czterech rozdziałów
c) ośmiu rozdziałów
d) piętnastu części
Rozwiązanie

Chory na serce alpinista i inżynier – Wilczkowski duma w szpitalu o:
a) Mount Evereście
b) szczycie na który nigdy już nie wejdzie
c) tatrzańskim szczycie
d) Himalajach
Rozwiązanie

Sposób pisania Hanny Krall można porównać do pracy:
a) obrabiarki
b) wiertarki
c) wirówki
d) magla
Rozwiązanie

Wywiad z Edelmanem przeprowadzany był przez:
a) miesiąc
b) trzy miesiące
c) dwa tygodnie
d) kilka dni
Rozwiązanie

Na Bubnerowej po raz pierwszy przeprowadzono operację:
a) przeszczepu serca
b) odwrócenia krwiobiegu
c) założenia bajpasów
d) otwarcia klatki piersiowej
Rozwiązanie

Swoim ciałem zasłonił karabin maszynowy, by ułatwić współtowarzyszom wydostanie się z zagrożonego terenu:
a) Icchak Cukierman
b) Zalman Frydrych
c) Michał Klepfisz
d) Hennoch Rus
Rozwiązanie

Kobieta, która kilkanaście lat po wojnie odwiedziła Edelmana okazała się być córką Lejkina:
a) zastępcy komendanta Umschlagplatzu
b) zastępcy przywódcy powstania w gettcie
c) zastępcy dyrektora ambulatoium w getcie
d) zastępcy oficera żydowskiej policji
Rozwiązanie

„Żegota” to:
a) Organizacja Wspierania Żydów
b) Żydowska Organizacja Bojowa
c) Żydowska Rada Ocalenia
d) Rada Pomocy Żydom
Rozwiązanie

Dialog z Markiem Edelmanem rozpoczyna autorka od przypomnienia rozmówcy jego garderoby – konkretnie swetra koloru:
a) żółtego
b) czerwonego
c) niebieskiego
d) zielonego
Rozwiązanie

Marek Edelman był:
a) przedostatnim przywódcą powstania w getcie
b) ostatnim przywódcą powstania w getcie
c) ostatnim zastępcą przywódcy powstania w getcie
d) pierwszym przywódcą powstania w getcie
Rozwiązanie

Tagi:
• życiorys Hanny Krall • biografia Hanny Krall • problematyka "Zdążyć przed Panem Bogiem • Biografia Marka Edelmana