Zdążyć przed Panem Bogiem | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Doktor Teodozja Goliborska była współautorką pracy naukowej:
a) „Przeszczep serca”
b) „Choroba głodowa”
c) „Choroba sercowa”
d) „Zawał serca”
Rozwiązanie

W utworze można wyodrębnić:
a) jeden plan czasowy
b) trzy plany czasowe
c) dwa plany czasowe
d) wiele planów czasowych
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Ile z fragmentów książki Krall utrzymanych jest w formie dialogu?
a) 5
b) 2
c) 8
d) 3
Rozwiązanie

Książkę Hanny Krall trudno zaklasyfikować do określonego gatunku. Jest to raczej forma prozy:
a) eseistycznej
b) reportażowej
c) fabularnej
d) biograficznej
Rozwiązanie

19 kwietnia 1943 roku:
a) miano rozpocząć likwidację getta
b) miano podpalić getto
c) miano aresztować Edelmana
d) miano wywieźć 1000 Żydów z getta
Rozwiązanie

Markowi Edelmanowi do gustu przypadła definicja choroby, którą traktuje się jak:
a) przeciwnika lekarza
b) wieczną niewiadomą
c) zagadkę
d) łamigłówkę
Rozwiązanie

Luba Blum prowadziła w getcie:
a) szkółkę dla dzieci
b) szkołę pielęgniarską
c) ochronkę
d) ambulatorium
Rozwiązanie

Marek Edelman był:
a) przedostatnim przywódcą powstania w getcie
b) ostatnim przywódcą powstania w getcie
c) pierwszym przywódcą powstania w getcie
d) ostatnim zastępcą przywódcy powstania w getcie
Rozwiązanie

Konstruktorem „sztucznego serca” był:
a) Profesor Jan Moll
b) inżynier Sejdak
c) inżynier Wilczkowski
d) docent Zbigniew Lewandowski
Rozwiązanie

Ocalałe, pojedyncze grupy walczących przetrwały w ruinach getta do:
a) końca lipca
b) 10 lipca
c) początku lipca
d) połowy lipca
Rozwiązanie


Edelman odbywa spotkanie ze Stroopem, zainicjowane przez prokuraturę i Komisję do Badania Zbrodni Hitlerowskich, w celu:
a) ustaleniu dokładnej chronologii powstania
b) ustalenia detali topograficznych
c) przebaczenia
d) ustalenia jego winy
Rozwiązanie

Bubnerowa zajmowała się sprzedażą:
a) kopert ozdobnych
b) wyrobów cukierniczych
c) kwiatów
d) długopisów
Rozwiązanie

Hanna Krall pracowała jako korespondentka zagraniczna w ZSRR m.in. dla:
a) „Polityki”
b) „Pzekroju”
c) „Wprost”
d) „Sztandaru Młodych”
Rozwiązanie

W tajniki reportażu wprowadził Hannę Krall:
a) Marian Brandys
b) Franciszek Ksawery Pruszyński
c) Ryszard Kapuściński
d) Melchior Wańkowicz
Rozwiązanie

Profesor Jan Moll – w czasie II wojny światowej był chirurgiem w:
a) Rzeszowie
b) Radomiu
c) Kielcach
d) Lublinie
Rozwiązanie

Metoda tzw. „wskazywania palcem” jest przejawem:
a) skupiania się na losach jednego bohatera
b) uporczywego wracania do określonego motywu w celu podkreślenia jego ważności
c) skupienia się autorki na drobnych wydarzeniach bez wspominania o tle wydarzeń
d) wskazywania konkretnych odpowiedzialnych za holocaust
Rozwiązanie

Ósmego maja na ulicy Miłej Anielewicz zastrzelił siebie i swoją dziewczynę Mirę. Popełniono wtedy zbiorowe samobójstwo w którym zginęło:
a) ponad osiemdziesiąt osób
b) ponad sto dwadzieścia osób
c) ponad dwadzieścia osób
d) ponad czterdzieści osób
Rozwiązanie

Wywiad z Edelmanem przeprowadzany był przez:
a) dwa tygodnie
b) trzy miesiące
c) miesiąc
d) kilka dni
Rozwiązanie

Hanna Krall zbiór „Sześć odcieni bieli” poświęciła:
a) sprawom polskim
b) sprawom żydowskim
c) sprawom rosyjskim
d) sprawom niemieckim
Rozwiązanie

Dialog z Markiem Edelmanem rozpoczyna autorka od przypomnienia rozmówcy jego garderoby – konkretnie swetra koloru:
a) czerwonego
b) niebieskiego
c) zielonego
d) żółtego
Rozwiązanie


„Zdążyć przed Panem Bogiem” składa się z:
a) dziesięciu części
b) piętnastu części
c) czterech rozdziałów
d) ośmiu rozdziałów
Rozwiązanie

Na Bubnerowej po raz pierwszy przeprowadzono operację:
a) założenia bajpasów
b) przeszczepu serca
c) otwarcia klatki piersiowej
d) odwrócenia krwiobiegu
Rozwiązanie

„Wacław” został wykupiony przez Tosię Goliborską z Gestapo za:
a) złotą menorę
b) dywan perski
c) srebrną papierośnicę
d) srebrną kolię
Rozwiązanie

Swoim ciałem zasłonił karabin maszynowy, by ułatwić współtowarzyszom wydostanie się z zagrożonego terenu:
a) Icchak Cukierman
b) Michał Klepfisz
c) Zalman Frydrych
d) Hennoch Rus
Rozwiązanie

Teodozja Goliborska po wojnie zamieszkała w:
a) Australii
b) Izraelu
c) Nowej Zelandii
d) Kanadzie
Rozwiązanie

Sposób pisania Hanny Krall można porównać do pracy:
a) magla
b) wiertarki
c) obrabiarki
d) wirówki
Rozwiązanie

Edelman przed wybuchem powstania w getcie pełnił funkcję:
a) pielęgniarza
b) stróża
c) szpitalnego gońca
d) pomocnika policjanta
Rozwiązanie

Za najbardziej kontrowersyjne uznano wspomnienie przez Edelmana komendanta Anielewicza, który rzekomo:
a) strzelał z procy do zwierząt
b) wydał Niemcom kryjówkę swojej siostry
c) malował skrzela nieświeżych ryb
d) kolaborował z Niemcami
Rozwiązanie

Zbigniew Lewandowski o pseudonimie „Szyna” przygotowywał młodych Żydów z getta do:
a) wywołania powstania
b) wysadzenia posterunków niemieckich
c) „produkcji” materiałów wybuchowych
d) ucieczki z getta
Rozwiązanie

Hanna Krall urodziła się 20 maja 1937 roku w:
a) Częstochowie
b) Warszawie
c) Lublinie
d) Łodzi
Rozwiązanie

Wyznaczonym terenem, na którym miało dojść do pierwszych działań bojowych, było tak zwane getto fabryki:
a) szczotek
b) konserw
c) butów
d) odzieży
Rozwiązanie

Za zaliczeniem książki Krall do reportażu nie przemawiają takie czynniki jak:
a) rozbudowanie komentarza odautorskiego
b) docieranie do osób autentycznych
c) dokumentalność faktów
d) zwięzłość
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” nie jest książką:
a) z elementami filozofii
b) historyczną
c) dokumentacyjną
d) reportażową
Rozwiązanie

Kobieta, która kilkanaście lat po wojnie odwiedziła Edelmana okazała się być córką Lejkina:
a) zastępcy oficera żydowskiej policji
b) zastępcy komendanta Umschlagplatzu
c) zastępcy przywódcy powstania w gettcie
d) zastępcy dyrektora ambulatoium w getcie
Rozwiązanie

Po raz pierwszy w Polsce otwarto chirurgicznie klatkę piersiową w roku:
a) 1947
b) 1966
c) 1954
d) 1952
Rozwiązanie

Prezes Gminy Żydowskiej – Adam Czerniakow popełnił samobójstwo:
a) w lipcu 1942 roku
b) w styczniu 1942 roku
c) w sierpniu 1942 roku
d) w grudniu 1942 roku
Rozwiązanie

Marek Edelman po wojnie ostatecznie zamieszkał w:
a) Łodzi
b) Warszawie
c) Lublinie
d) Tel Awiwie
Rozwiązanie

Na załadunek do pociągu w getcie ludzie oczekiwali w:
a) ambulatorium
b) budynku szkolnym
c) stołówce
d) więzieniu
Rozwiązanie

Krystyna Krahelska pozowała do pomnika:
a) Zwycięskiej Polki
b) Syreny
c) Matki Polki
d) Nike
Rozwiązanie

Anna Strońska - kolekcjonerka sztuki ludowej zbierała:
a) żydowskie figurki
b) żydowskie zdjęcia
c) żydowskie menory
d) żydowskie naczynia
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” była drukowana w 1976 roku w:
a) „Odrze”
b) „Polityce”
c) „Literaturze na Świecie”
d) „Życiu Warszawy”
Rozwiązanie

Chory na serce alpinista i inżynier – Wilczkowski duma w szpitalu o:
a) Mount Evereście
b) tatrzańskim szczycie
c) szczycie na który nigdy już nie wejdzie
d) Himalajach
Rozwiązanie

„Żegota” to:
a) Żydowska Rada Ocalenia
b) Żydowska Organizacja Bojowa
c) Organizacja Wspierania Żydów
d) Rada Pomocy Żydom
Rozwiązanie

Tagi:
• życiorys Hanny Krall • biografia Hanny Krall • problematyka "Zdążyć przed Panem Bogiem • Biografia Marka Edelmana