Zdążyć przed Panem Bogiem | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Sposób pisania Hanny Krall można porównać do pracy:
a) obrabiarki
b) wiertarki
c) magla
d) wirówki
Rozwiązanie

Na Bubnerowej po raz pierwszy przeprowadzono operację:
a) otwarcia klatki piersiowej
b) przeszczepu serca
c) odwrócenia krwiobiegu
d) założenia bajpasów
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Swoim ciałem zasłonił karabin maszynowy, by ułatwić współtowarzyszom wydostanie się z zagrożonego terenu:
a) Zalman Frydrych
b) Icchak Cukierman
c) Michał Klepfisz
d) Hennoch Rus
Rozwiązanie

Hanna Krall pracowała jako korespondentka zagraniczna w ZSRR m.in. dla:
a) „Pzekroju”
b) „Sztandaru Młodych”
c) „Polityki”
d) „Wprost”
Rozwiązanie

Doktor Teodozja Goliborska była współautorką pracy naukowej:
a) „Przeszczep serca”
b) „Choroba sercowa”
c) „Choroba głodowa”
d) „Zawał serca”
Rozwiązanie

Za zaliczeniem książki Krall do reportażu nie przemawiają takie czynniki jak:
a) dokumentalność faktów
b) zwięzłość
c) rozbudowanie komentarza odautorskiego
d) docieranie do osób autentycznych
Rozwiązanie

Hanna Krall zbiór „Sześć odcieni bieli” poświęciła:
a) sprawom polskim
b) sprawom rosyjskim
c) sprawom żydowskim
d) sprawom niemieckim
Rozwiązanie

Kobieta, która kilkanaście lat po wojnie odwiedziła Edelmana okazała się być córką Lejkina:
a) zastępcy dyrektora ambulatoium w getcie
b) zastępcy komendanta Umschlagplatzu
c) zastępcy przywódcy powstania w gettcie
d) zastępcy oficera żydowskiej policji
Rozwiązanie

Prezes Gminy Żydowskiej – Adam Czerniakow popełnił samobójstwo:
a) w styczniu 1942 roku
b) w lipcu 1942 roku
c) w grudniu 1942 roku
d) w sierpniu 1942 roku
Rozwiązanie

Anna Strońska - kolekcjonerka sztuki ludowej zbierała:
a) żydowskie naczynia
b) żydowskie menory
c) żydowskie zdjęcia
d) żydowskie figurki
Rozwiązanie


Bubnerowa zajmowała się sprzedażą:
a) kwiatów
b) długopisów
c) kopert ozdobnych
d) wyrobów cukierniczych
Rozwiązanie

Krystyna Krahelska pozowała do pomnika:
a) Nike
b) Syreny
c) Matki Polki
d) Zwycięskiej Polki
Rozwiązanie

Po raz pierwszy w Polsce otwarto chirurgicznie klatkę piersiową w roku:
a) 1954
b) 1952
c) 1966
d) 1947
Rozwiązanie

W utworze można wyodrębnić:
a) trzy plany czasowe
b) dwa plany czasowe
c) wiele planów czasowych
d) jeden plan czasowy
Rozwiązanie

Metoda tzw. „wskazywania palcem” jest przejawem:
a) wskazywania konkretnych odpowiedzialnych za holocaust
b) skupiania się na losach jednego bohatera
c) uporczywego wracania do określonego motywu w celu podkreślenia jego ważności
d) skupienia się autorki na drobnych wydarzeniach bez wspominania o tle wydarzeń
Rozwiązanie

Hanna Krall urodziła się 20 maja 1937 roku w:
a) Częstochowie
b) Warszawie
c) Lublinie
d) Łodzi
Rozwiązanie

Marek Edelman był:
a) pierwszym przywódcą powstania w getcie
b) ostatnim przywódcą powstania w getcie
c) przedostatnim przywódcą powstania w getcie
d) ostatnim zastępcą przywódcy powstania w getcie
Rozwiązanie

Teodozja Goliborska po wojnie zamieszkała w:
a) Nowej Zelandii
b) Izraelu
c) Kanadzie
d) Australii
Rozwiązanie

Profesor Jan Moll – w czasie II wojny światowej był chirurgiem w:
a) Rzeszowie
b) Lublinie
c) Radomiu
d) Kielcach
Rozwiązanie

Edelman odbywa spotkanie ze Stroopem, zainicjowane przez prokuraturę i Komisję do Badania Zbrodni Hitlerowskich, w celu:
a) ustaleniu dokładnej chronologii powstania
b) ustalenia jego winy
c) ustalenia detali topograficznych
d) przebaczenia
Rozwiązanie


„Wacław” został wykupiony przez Tosię Goliborską z Gestapo za:
a) srebrną kolię
b) srebrną papierośnicę
c) dywan perski
d) złotą menorę
Rozwiązanie

Edelman przed wybuchem powstania w getcie pełnił funkcję:
a) szpitalnego gońca
b) stróża
c) pomocnika policjanta
d) pielęgniarza
Rozwiązanie

Konstruktorem „sztucznego serca” był:
a) Profesor Jan Moll
b) docent Zbigniew Lewandowski
c) inżynier Sejdak
d) inżynier Wilczkowski
Rozwiązanie

Ósmego maja na ulicy Miłej Anielewicz zastrzelił siebie i swoją dziewczynę Mirę. Popełniono wtedy zbiorowe samobójstwo w którym zginęło:
a) ponad czterdzieści osób
b) ponad osiemdziesiąt osób
c) ponad dwadzieścia osób
d) ponad sto dwadzieścia osób
Rozwiązanie

Ile z fragmentów książki Krall utrzymanych jest w formie dialogu?
a) 3
b) 8
c) 5
d) 2
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” była drukowana w 1976 roku w:
a) „Życiu Warszawy”
b) „Odrze”
c) „Polityce”
d) „Literaturze na Świecie”
Rozwiązanie

Wywiad z Edelmanem przeprowadzany był przez:
a) trzy miesiące
b) kilka dni
c) dwa tygodnie
d) miesiąc
Rozwiązanie

„Żegota” to:
a) Żydowska Rada Ocalenia
b) Żydowska Organizacja Bojowa
c) Organizacja Wspierania Żydów
d) Rada Pomocy Żydom
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” nie jest książką:
a) dokumentacyjną
b) reportażową
c) z elementami filozofii
d) historyczną
Rozwiązanie

Zbigniew Lewandowski o pseudonimie „Szyna” przygotowywał młodych Żydów z getta do:
a) wysadzenia posterunków niemieckich
b) wywołania powstania
c) ucieczki z getta
d) „produkcji” materiałów wybuchowych
Rozwiązanie

Na załadunek do pociągu w getcie ludzie oczekiwali w:
a) ambulatorium
b) więzieniu
c) stołówce
d) budynku szkolnym
Rozwiązanie

Luba Blum prowadziła w getcie:
a) ochronkę
b) szkołę pielęgniarską
c) ambulatorium
d) szkółkę dla dzieci
Rozwiązanie

Marek Edelman po wojnie ostatecznie zamieszkał w:
a) Tel Awiwie
b) Lublinie
c) Warszawie
d) Łodzi
Rozwiązanie

Dialog z Markiem Edelmanem rozpoczyna autorka od przypomnienia rozmówcy jego garderoby – konkretnie swetra koloru:
a) zielonego
b) niebieskiego
c) żółtego
d) czerwonego
Rozwiązanie

Wyznaczonym terenem, na którym miało dojść do pierwszych działań bojowych, było tak zwane getto fabryki:
a) odzieży
b) konserw
c) szczotek
d) butów
Rozwiązanie

Za najbardziej kontrowersyjne uznano wspomnienie przez Edelmana komendanta Anielewicza, który rzekomo:
a) strzelał z procy do zwierząt
b) kolaborował z Niemcami
c) malował skrzela nieświeżych ryb
d) wydał Niemcom kryjówkę swojej siostry
Rozwiązanie

Markowi Edelmanowi do gustu przypadła definicja choroby, którą traktuje się jak:
a) wieczną niewiadomą
b) łamigłówkę
c) zagadkę
d) przeciwnika lekarza
Rozwiązanie

Ocalałe, pojedyncze grupy walczących przetrwały w ruinach getta do:
a) 10 lipca
b) końca lipca
c) połowy lipca
d) początku lipca
Rozwiązanie

W tajniki reportażu wprowadził Hannę Krall:
a) Marian Brandys
b) Franciszek Ksawery Pruszyński
c) Ryszard Kapuściński
d) Melchior Wańkowicz
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” składa się z:
a) piętnastu części
b) dziesięciu części
c) czterech rozdziałów
d) ośmiu rozdziałów
Rozwiązanie

Chory na serce alpinista i inżynier – Wilczkowski duma w szpitalu o:
a) Mount Evereście
b) tatrzańskim szczycie
c) szczycie na który nigdy już nie wejdzie
d) Himalajach
Rozwiązanie

Książkę Hanny Krall trudno zaklasyfikować do określonego gatunku. Jest to raczej forma prozy:
a) eseistycznej
b) fabularnej
c) reportażowej
d) biograficznej
Rozwiązanie

19 kwietnia 1943 roku:
a) miano podpalić getto
b) miano wywieźć 1000 Żydów z getta
c) miano rozpocząć likwidację getta
d) miano aresztować Edelmana
Rozwiązanie

Tagi:
• życiorys Hanny Krall • biografia Hanny Krall • problematyka "Zdążyć przed Panem Bogiem • Biografia Marka Edelmana