Zdążyć przed Panem Bogiem
      Zdążyć przed Panem Bogiem | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

„Wacław” został wykupiony przez Tosię Goliborską z Gestapo za:
a) złotą menorę
b) srebrną papierośnicę
c) srebrną kolię
d) dywan perski
Rozwiązanie

Wyznaczonym terenem, na którym miało dojść do pierwszych działań bojowych, było tak zwane getto fabryki:
a) szczotek
b) odzieży
c) butów
d) konserw
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
W tajniki reportażu wprowadził Hannę Krall:
a) Marian Brandys
b) Franciszek Ksawery Pruszyński
c) Melchior Wańkowicz
d) Ryszard Kapuściński
Rozwiązanie

Książkę Hanny Krall trudno zaklasyfikować do określonego gatunku. Jest to raczej forma prozy:
a) eseistycznej
b) biograficznej
c) reportażowej
d) fabularnej
Rozwiązanie

Profesor Jan Moll – w czasie II wojny światowej był chirurgiem w:
a) Kielcach
b) Rzeszowie
c) Lublinie
d) Radomiu
Rozwiązanie

Hanna Krall zbiór „Sześć odcieni bieli” poświęciła:
a) sprawom rosyjskim
b) sprawom niemieckim
c) sprawom żydowskim
d) sprawom polskim
Rozwiązanie

Luba Blum prowadziła w getcie:
a) szkółkę dla dzieci
b) szkołę pielęgniarską
c) ambulatorium
d) ochronkę
Rozwiązanie

Doktor Teodozja Goliborska była współautorką pracy naukowej:
a) „Choroba sercowa”
b) „Zawał serca”
c) „Choroba głodowa”
d) „Przeszczep serca”
Rozwiązanie

Anna Strońska - kolekcjonerka sztuki ludowej zbierała:
a) żydowskie zdjęcia
b) żydowskie figurki
c) żydowskie menory
d) żydowskie naczynia
Rozwiązanie

Dialog z Markiem Edelmanem rozpoczyna autorka od przypomnienia rozmówcy jego garderoby – konkretnie swetra koloru:
a) zielonego
b) żółtego
c) czerwonego
d) niebieskiego
Rozwiązanie


Hanna Krall urodziła się 20 maja 1937 roku w:
a) Lublinie
b) Warszawie
c) Częstochowie
d) Łodzi
Rozwiązanie

Wywiad z Edelmanem przeprowadzany był przez:
a) dwa tygodnie
b) trzy miesiące
c) miesiąc
d) kilka dni
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” składa się z:
a) dziesięciu części
b) ośmiu rozdziałów
c) czterech rozdziałów
d) piętnastu części
Rozwiązanie

Teodozja Goliborska po wojnie zamieszkała w:
a) Kanadzie
b) Izraelu
c) Nowej Zelandii
d) Australii
Rozwiązanie

Edelman przed wybuchem powstania w getcie pełnił funkcję:
a) pielęgniarza
b) pomocnika policjanta
c) stróża
d) szpitalnego gońca
Rozwiązanie

Po raz pierwszy w Polsce otwarto chirurgicznie klatkę piersiową w roku:
a) 1954
b) 1947
c) 1966
d) 1952
Rozwiązanie

Sposób pisania Hanny Krall można porównać do pracy:
a) obrabiarki
b) wirówki
c) wiertarki
d) magla
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” nie jest książką:
a) reportażową
b) historyczną
c) dokumentacyjną
d) z elementami filozofii
Rozwiązanie

Krystyna Krahelska pozowała do pomnika:
a) Matki Polki
b) Nike
c) Zwycięskiej Polki
d) Syreny
Rozwiązanie

19 kwietnia 1943 roku:
a) miano rozpocząć likwidację getta
b) miano wywieźć 1000 Żydów z getta
c) miano podpalić getto
d) miano aresztować Edelmana
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Marek Edelman po wojnie ostatecznie zamieszkał w:
a) Warszawie
b) Lublinie
c) Łodzi
d) Tel Awiwie
Rozwiązanie

Metoda tzw. „wskazywania palcem” jest przejawem:
a) skupienia się autorki na drobnych wydarzeniach bez wspominania o tle wydarzeń
b) wskazywania konkretnych odpowiedzialnych za holocaust
c) uporczywego wracania do określonego motywu w celu podkreślenia jego ważności
d) skupiania się na losach jednego bohatera
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” była drukowana w 1976 roku w:
a) „Polityce”
b) „Odrze”
c) „Życiu Warszawy”
d) „Literaturze na Świecie”
Rozwiązanie

Zbigniew Lewandowski o pseudonimie „Szyna” przygotowywał młodych Żydów z getta do:
a) „produkcji” materiałów wybuchowych
b) wywołania powstania
c) wysadzenia posterunków niemieckich
d) ucieczki z getta
Rozwiązanie

Ile z fragmentów książki Krall utrzymanych jest w formie dialogu?
a) 5
b) 2
c) 3
d) 8
Rozwiązanie

Bubnerowa zajmowała się sprzedażą:
a) kwiatów
b) wyrobów cukierniczych
c) długopisów
d) kopert ozdobnych
Rozwiązanie

Edelman odbywa spotkanie ze Stroopem, zainicjowane przez prokuraturę i Komisję do Badania Zbrodni Hitlerowskich, w celu:
a) ustalenia jego winy
b) przebaczenia
c) ustalenia detali topograficznych
d) ustaleniu dokładnej chronologii powstania
Rozwiązanie

W utworze można wyodrębnić:
a) dwa plany czasowe
b) wiele planów czasowych
c) jeden plan czasowy
d) trzy plany czasowe
Rozwiązanie

Swoim ciałem zasłonił karabin maszynowy, by ułatwić współtowarzyszom wydostanie się z zagrożonego terenu:
a) Michał Klepfisz
b) Hennoch Rus
c) Zalman Frydrych
d) Icchak Cukierman
Rozwiązanie

Za najbardziej kontrowersyjne uznano wspomnienie przez Edelmana komendanta Anielewicza, który rzekomo:
a) wydał Niemcom kryjówkę swojej siostry
b) kolaborował z Niemcami
c) strzelał z procy do zwierząt
d) malował skrzela nieświeżych ryb
Rozwiązanie

Na Bubnerowej po raz pierwszy przeprowadzono operację:
a) przeszczepu serca
b) otwarcia klatki piersiowej
c) założenia bajpasów
d) odwrócenia krwiobiegu
Rozwiązanie

Ocalałe, pojedyncze grupy walczących przetrwały w ruinach getta do:
a) 10 lipca
b) końca lipca
c) początku lipca
d) połowy lipca
Rozwiązanie

Prezes Gminy Żydowskiej – Adam Czerniakow popełnił samobójstwo:
a) w grudniu 1942 roku
b) w sierpniu 1942 roku
c) w lipcu 1942 roku
d) w styczniu 1942 roku
Rozwiązanie

Kobieta, która kilkanaście lat po wojnie odwiedziła Edelmana okazała się być córką Lejkina:
a) zastępcy komendanta Umschlagplatzu
b) zastępcy oficera żydowskiej policji
c) zastępcy przywódcy powstania w gettcie
d) zastępcy dyrektora ambulatoium w getcie
Rozwiązanie

Chory na serce alpinista i inżynier – Wilczkowski duma w szpitalu o:
a) tatrzańskim szczycie
b) Himalajach
c) szczycie na który nigdy już nie wejdzie
d) Mount Evereście
Rozwiązanie

Konstruktorem „sztucznego serca” był:
a) inżynier Wilczkowski
b) inżynier Sejdak
c) Profesor Jan Moll
d) docent Zbigniew Lewandowski
Rozwiązanie

Na załadunek do pociągu w getcie ludzie oczekiwali w:
a) budynku szkolnym
b) ambulatorium
c) więzieniu
d) stołówce
Rozwiązanie

„Żegota” to:
a) Rada Pomocy Żydom
b) Organizacja Wspierania Żydów
c) Żydowska Rada Ocalenia
d) Żydowska Organizacja Bojowa
Rozwiązanie

Za zaliczeniem książki Krall do reportażu nie przemawiają takie czynniki jak:
a) dokumentalność faktów
b) zwięzłość
c) rozbudowanie komentarza odautorskiego
d) docieranie do osób autentycznych
Rozwiązanie

Hanna Krall pracowała jako korespondentka zagraniczna w ZSRR m.in. dla:
a) „Pzekroju”
b) „Polityki”
c) „Sztandaru Młodych”
d) „Wprost”
Rozwiązanie

Ósmego maja na ulicy Miłej Anielewicz zastrzelił siebie i swoją dziewczynę Mirę. Popełniono wtedy zbiorowe samobójstwo w którym zginęło:
a) ponad sto dwadzieścia osób
b) ponad czterdzieści osób
c) ponad osiemdziesiąt osób
d) ponad dwadzieścia osób
Rozwiązanie

Marek Edelman był:
a) ostatnim przywódcą powstania w getcie
b) ostatnim zastępcą przywódcy powstania w getcie
c) pierwszym przywódcą powstania w getcie
d) przedostatnim przywódcą powstania w getcie
Rozwiązanie

Markowi Edelmanowi do gustu przypadła definicja choroby, którą traktuje się jak:
a) zagadkę
b) przeciwnika lekarza
c) wieczną niewiadomą
d) łamigłówkę
Rozwiązanie

Tagi:
• życiorys Hanny Krall • biografia Hanny Krall • problematyka "Zdążyć przed Panem Bogiem • Biografia Marka Edelmana