Zdążyć przed Panem Bogiem | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Ósmego maja na ulicy Miłej Anielewicz zastrzelił siebie i swoją dziewczynę Mirę. Popełniono wtedy zbiorowe samobójstwo w którym zginęło:
a) ponad sto dwadzieścia osób
b) ponad dwadzieścia osób
c) ponad osiemdziesiąt osób
d) ponad czterdzieści osób
Rozwiązanie

Profesor Jan Moll – w czasie II wojny światowej był chirurgiem w:
a) Radomiu
b) Rzeszowie
c) Kielcach
d) Lublinie
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Hanna Krall zbiór „Sześć odcieni bieli” poświęciła:
a) sprawom rosyjskim
b) sprawom polskim
c) sprawom niemieckim
d) sprawom żydowskim
Rozwiązanie

Za zaliczeniem książki Krall do reportażu nie przemawiają takie czynniki jak:
a) dokumentalność faktów
b) rozbudowanie komentarza odautorskiego
c) zwięzłość
d) docieranie do osób autentycznych
Rozwiązanie

Wyznaczonym terenem, na którym miało dojść do pierwszych działań bojowych, było tak zwane getto fabryki:
a) butów
b) odzieży
c) szczotek
d) konserw
Rozwiązanie

Markowi Edelmanowi do gustu przypadła definicja choroby, którą traktuje się jak:
a) zagadkę
b) wieczną niewiadomą
c) łamigłówkę
d) przeciwnika lekarza
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” nie jest książką:
a) z elementami filozofii
b) reportażową
c) historyczną
d) dokumentacyjną
Rozwiązanie

Książkę Hanny Krall trudno zaklasyfikować do określonego gatunku. Jest to raczej forma prozy:
a) reportażowej
b) eseistycznej
c) biograficznej
d) fabularnej
Rozwiązanie

Dialog z Markiem Edelmanem rozpoczyna autorka od przypomnienia rozmówcy jego garderoby – konkretnie swetra koloru:
a) czerwonego
b) żółtego
c) zielonego
d) niebieskiego
Rozwiązanie

Marek Edelman był:
a) pierwszym przywódcą powstania w getcie
b) przedostatnim przywódcą powstania w getcie
c) ostatnim zastępcą przywódcy powstania w getcie
d) ostatnim przywódcą powstania w getcie
Rozwiązanie


Luba Blum prowadziła w getcie:
a) ambulatorium
b) ochronkę
c) szkołę pielęgniarską
d) szkółkę dla dzieci
Rozwiązanie

Zbigniew Lewandowski o pseudonimie „Szyna” przygotowywał młodych Żydów z getta do:
a) wysadzenia posterunków niemieckich
b) wywołania powstania
c) ucieczki z getta
d) „produkcji” materiałów wybuchowych
Rozwiązanie

Hanna Krall pracowała jako korespondentka zagraniczna w ZSRR m.in. dla:
a) „Polityki”
b) „Sztandaru Młodych”
c) „Pzekroju”
d) „Wprost”
Rozwiązanie

„Żegota” to:
a) Organizacja Wspierania Żydów
b) Żydowska Rada Ocalenia
c) Żydowska Organizacja Bojowa
d) Rada Pomocy Żydom
Rozwiązanie

Doktor Teodozja Goliborska była współautorką pracy naukowej:
a) „Przeszczep serca”
b) „Choroba sercowa”
c) „Zawał serca”
d) „Choroba głodowa”
Rozwiązanie

Hanna Krall urodziła się 20 maja 1937 roku w:
a) Częstochowie
b) Łodzi
c) Lublinie
d) Warszawie
Rozwiązanie

Teodozja Goliborska po wojnie zamieszkała w:
a) Kanadzie
b) Nowej Zelandii
c) Australii
d) Izraelu
Rozwiązanie

Na Bubnerowej po raz pierwszy przeprowadzono operację:
a) przeszczepu serca
b) założenia bajpasów
c) odwrócenia krwiobiegu
d) otwarcia klatki piersiowej
Rozwiązanie

Na załadunek do pociągu w getcie ludzie oczekiwali w:
a) stołówce
b) więzieniu
c) ambulatorium
d) budynku szkolnym
Rozwiązanie

W tajniki reportażu wprowadził Hannę Krall:
a) Franciszek Ksawery Pruszyński
b) Marian Brandys
c) Ryszard Kapuściński
d) Melchior Wańkowicz
Rozwiązanie


Anna Strońska - kolekcjonerka sztuki ludowej zbierała:
a) żydowskie figurki
b) żydowskie zdjęcia
c) żydowskie menory
d) żydowskie naczynia
Rozwiązanie

Krystyna Krahelska pozowała do pomnika:
a) Matki Polki
b) Nike
c) Zwycięskiej Polki
d) Syreny
Rozwiązanie

Po raz pierwszy w Polsce otwarto chirurgicznie klatkę piersiową w roku:
a) 1966
b) 1954
c) 1947
d) 1952
Rozwiązanie

Za najbardziej kontrowersyjne uznano wspomnienie przez Edelmana komendanta Anielewicza, który rzekomo:
a) kolaborował z Niemcami
b) wydał Niemcom kryjówkę swojej siostry
c) strzelał z procy do zwierząt
d) malował skrzela nieświeżych ryb
Rozwiązanie

Konstruktorem „sztucznego serca” był:
a) inżynier Wilczkowski
b) Profesor Jan Moll
c) docent Zbigniew Lewandowski
d) inżynier Sejdak
Rozwiązanie

Bubnerowa zajmowała się sprzedażą:
a) długopisów
b) kwiatów
c) kopert ozdobnych
d) wyrobów cukierniczych
Rozwiązanie

19 kwietnia 1943 roku:
a) miano wywieźć 1000 Żydów z getta
b) miano aresztować Edelmana
c) miano podpalić getto
d) miano rozpocząć likwidację getta
Rozwiązanie

Swoim ciałem zasłonił karabin maszynowy, by ułatwić współtowarzyszom wydostanie się z zagrożonego terenu:
a) Zalman Frydrych
b) Hennoch Rus
c) Michał Klepfisz
d) Icchak Cukierman
Rozwiązanie

Chory na serce alpinista i inżynier – Wilczkowski duma w szpitalu o:
a) Mount Evereście
b) Himalajach
c) tatrzańskim szczycie
d) szczycie na który nigdy już nie wejdzie
Rozwiązanie

Edelman przed wybuchem powstania w getcie pełnił funkcję:
a) pomocnika policjanta
b) stróża
c) pielęgniarza
d) szpitalnego gońca
Rozwiązanie

Prezes Gminy Żydowskiej – Adam Czerniakow popełnił samobójstwo:
a) w styczniu 1942 roku
b) w sierpniu 1942 roku
c) w grudniu 1942 roku
d) w lipcu 1942 roku
Rozwiązanie

Ile z fragmentów książki Krall utrzymanych jest w formie dialogu?
a) 8
b) 5
c) 2
d) 3
Rozwiązanie

W utworze można wyodrębnić:
a) trzy plany czasowe
b) dwa plany czasowe
c) wiele planów czasowych
d) jeden plan czasowy
Rozwiązanie

Edelman odbywa spotkanie ze Stroopem, zainicjowane przez prokuraturę i Komisję do Badania Zbrodni Hitlerowskich, w celu:
a) ustalenia detali topograficznych
b) przebaczenia
c) ustalenia jego winy
d) ustaleniu dokładnej chronologii powstania
Rozwiązanie

Sposób pisania Hanny Krall można porównać do pracy:
a) wirówki
b) obrabiarki
c) wiertarki
d) magla
Rozwiązanie

„Wacław” został wykupiony przez Tosię Goliborską z Gestapo za:
a) dywan perski
b) złotą menorę
c) srebrną papierośnicę
d) srebrną kolię
Rozwiązanie

Kobieta, która kilkanaście lat po wojnie odwiedziła Edelmana okazała się być córką Lejkina:
a) zastępcy oficera żydowskiej policji
b) zastępcy dyrektora ambulatoium w getcie
c) zastępcy komendanta Umschlagplatzu
d) zastępcy przywódcy powstania w gettcie
Rozwiązanie

Wywiad z Edelmanem przeprowadzany był przez:
a) dwa tygodnie
b) kilka dni
c) trzy miesiące
d) miesiąc
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” składa się z:
a) piętnastu części
b) dziesięciu części
c) ośmiu rozdziałów
d) czterech rozdziałów
Rozwiązanie

Metoda tzw. „wskazywania palcem” jest przejawem:
a) uporczywego wracania do określonego motywu w celu podkreślenia jego ważności
b) skupienia się autorki na drobnych wydarzeniach bez wspominania o tle wydarzeń
c) skupiania się na losach jednego bohatera
d) wskazywania konkretnych odpowiedzialnych za holocaust
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” była drukowana w 1976 roku w:
a) „Polityce”
b) „Odrze”
c) „Życiu Warszawy”
d) „Literaturze na Świecie”
Rozwiązanie

Ocalałe, pojedyncze grupy walczących przetrwały w ruinach getta do:
a) 10 lipca
b) połowy lipca
c) końca lipca
d) początku lipca
Rozwiązanie

Marek Edelman po wojnie ostatecznie zamieszkał w:
a) Lublinie
b) Tel Awiwie
c) Warszawie
d) Łodzi
Rozwiązanie

Tagi:
• życiorys Hanny Krall • biografia Hanny Krall • problematyka "Zdążyć przed Panem Bogiem • Biografia Marka Edelmana