Zdążyć przed Panem Bogiem
      Zdążyć przed Panem Bogiem | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Sposób pisania Hanny Krall można porównać do pracy:
a) obrabiarki
b) wiertarki
c) magla
d) wirówki
Rozwiązanie

Chory na serce alpinista i inżynier – Wilczkowski duma w szpitalu o:
a) Mount Evereście
b) Himalajach
c) szczycie na który nigdy już nie wejdzie
d) tatrzańskim szczycie
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606
Hanna Krall urodziła się 20 maja 1937 roku w:
a) Warszawie
b) Częstochowie
c) Lublinie
d) Łodzi
Rozwiązanie

Wyznaczonym terenem, na którym miało dojść do pierwszych działań bojowych, było tak zwane getto fabryki:
a) butów
b) odzieży
c) konserw
d) szczotek
Rozwiązanie

Konstruktorem „sztucznego serca” był:
a) inżynier Sejdak
b) docent Zbigniew Lewandowski
c) inżynier Wilczkowski
d) Profesor Jan Moll
Rozwiązanie

„Żegota” to:
a) Żydowska Organizacja Bojowa
b) Żydowska Rada Ocalenia
c) Rada Pomocy Żydom
d) Organizacja Wspierania Żydów
Rozwiązanie

Marek Edelman po wojnie ostatecznie zamieszkał w:
a) Warszawie
b) Tel Awiwie
c) Łodzi
d) Lublinie
Rozwiązanie

Metoda tzw. „wskazywania palcem” jest przejawem:
a) uporczywego wracania do określonego motywu w celu podkreślenia jego ważności
b) wskazywania konkretnych odpowiedzialnych za holocaust
c) skupiania się na losach jednego bohatera
d) skupienia się autorki na drobnych wydarzeniach bez wspominania o tle wydarzeń
Rozwiązanie

„Wacław” został wykupiony przez Tosię Goliborską z Gestapo za:
a) dywan perski
b) srebrną kolię
c) srebrną papierośnicę
d) złotą menorę
Rozwiązanie

Profesor Jan Moll – w czasie II wojny światowej był chirurgiem w:
a) Radomiu
b) Rzeszowie
c) Kielcach
d) Lublinie
Rozwiązanie


Za zaliczeniem książki Krall do reportażu nie przemawiają takie czynniki jak:
a) zwięzłość
b) rozbudowanie komentarza odautorskiego
c) dokumentalność faktów
d) docieranie do osób autentycznych
Rozwiązanie

Doktor Teodozja Goliborska była współautorką pracy naukowej:
a) „Zawał serca”
b) „Przeszczep serca”
c) „Choroba głodowa”
d) „Choroba sercowa”
Rozwiązanie

Ile z fragmentów książki Krall utrzymanych jest w formie dialogu?
a) 8
b) 5
c) 3
d) 2
Rozwiązanie

Na Bubnerowej po raz pierwszy przeprowadzono operację:
a) przeszczepu serca
b) założenia bajpasów
c) odwrócenia krwiobiegu
d) otwarcia klatki piersiowej
Rozwiązanie

Po raz pierwszy w Polsce otwarto chirurgicznie klatkę piersiową w roku:
a) 1952
b) 1966
c) 1954
d) 1947
Rozwiązanie

Krystyna Krahelska pozowała do pomnika:
a) Matki Polki
b) Nike
c) Syreny
d) Zwycięskiej Polki
Rozwiązanie

Markowi Edelmanowi do gustu przypadła definicja choroby, którą traktuje się jak:
a) łamigłówkę
b) wieczną niewiadomą
c) przeciwnika lekarza
d) zagadkę
Rozwiązanie

Anna Strońska - kolekcjonerka sztuki ludowej zbierała:
a) żydowskie naczynia
b) żydowskie menory
c) żydowskie zdjęcia
d) żydowskie figurki
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” nie jest książką:
a) historyczną
b) dokumentacyjną
c) reportażową
d) z elementami filozofii
Rozwiązanie

Wywiad z Edelmanem przeprowadzany był przez:
a) miesiąc
b) dwa tygodnie
c) trzy miesiące
d) kilka dni
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612
Marek Edelman był:
a) przedostatnim przywódcą powstania w getcie
b) ostatnim zastępcą przywódcy powstania w getcie
c) pierwszym przywódcą powstania w getcie
d) ostatnim przywódcą powstania w getcie
Rozwiązanie

Za najbardziej kontrowersyjne uznano wspomnienie przez Edelmana komendanta Anielewicza, który rzekomo:
a) wydał Niemcom kryjówkę swojej siostry
b) strzelał z procy do zwierząt
c) malował skrzela nieświeżych ryb
d) kolaborował z Niemcami
Rozwiązanie

W tajniki reportażu wprowadził Hannę Krall:
a) Melchior Wańkowicz
b) Franciszek Ksawery Pruszyński
c) Ryszard Kapuściński
d) Marian Brandys
Rozwiązanie

Dialog z Markiem Edelmanem rozpoczyna autorka od przypomnienia rozmówcy jego garderoby – konkretnie swetra koloru:
a) niebieskiego
b) zielonego
c) żółtego
d) czerwonego
Rozwiązanie

Ósmego maja na ulicy Miłej Anielewicz zastrzelił siebie i swoją dziewczynę Mirę. Popełniono wtedy zbiorowe samobójstwo w którym zginęło:
a) ponad czterdzieści osób
b) ponad osiemdziesiąt osób
c) ponad sto dwadzieścia osób
d) ponad dwadzieścia osób
Rozwiązanie

Edelman odbywa spotkanie ze Stroopem, zainicjowane przez prokuraturę i Komisję do Badania Zbrodni Hitlerowskich, w celu:
a) ustaleniu dokładnej chronologii powstania
b) ustalenia jego winy
c) przebaczenia
d) ustalenia detali topograficznych
Rozwiązanie

Luba Blum prowadziła w getcie:
a) ambulatorium
b) szkółkę dla dzieci
c) szkołę pielęgniarską
d) ochronkę
Rozwiązanie

Bubnerowa zajmowała się sprzedażą:
a) kwiatów
b) wyrobów cukierniczych
c) kopert ozdobnych
d) długopisów
Rozwiązanie

Swoim ciałem zasłonił karabin maszynowy, by ułatwić współtowarzyszom wydostanie się z zagrożonego terenu:
a) Michał Klepfisz
b) Hennoch Rus
c) Zalman Frydrych
d) Icchak Cukierman
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” składa się z:
a) czterech rozdziałów
b) ośmiu rozdziałów
c) dziesięciu części
d) piętnastu części
Rozwiązanie

Hanna Krall pracowała jako korespondentka zagraniczna w ZSRR m.in. dla:
a) „Pzekroju”
b) „Polityki”
c) „Wprost”
d) „Sztandaru Młodych”
Rozwiązanie

Kobieta, która kilkanaście lat po wojnie odwiedziła Edelmana okazała się być córką Lejkina:
a) zastępcy oficera żydowskiej policji
b) zastępcy przywódcy powstania w gettcie
c) zastępcy komendanta Umschlagplatzu
d) zastępcy dyrektora ambulatoium w getcie
Rozwiązanie

Książkę Hanny Krall trudno zaklasyfikować do określonego gatunku. Jest to raczej forma prozy:
a) fabularnej
b) eseistycznej
c) biograficznej
d) reportażowej
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” była drukowana w 1976 roku w:
a) „Życiu Warszawy”
b) „Literaturze na Świecie”
c) „Polityce”
d) „Odrze”
Rozwiązanie

Zbigniew Lewandowski o pseudonimie „Szyna” przygotowywał młodych Żydów z getta do:
a) ucieczki z getta
b) „produkcji” materiałów wybuchowych
c) wywołania powstania
d) wysadzenia posterunków niemieckich
Rozwiązanie

W utworze można wyodrębnić:
a) trzy plany czasowe
b) dwa plany czasowe
c) jeden plan czasowy
d) wiele planów czasowych
Rozwiązanie

Teodozja Goliborska po wojnie zamieszkała w:
a) Izraelu
b) Nowej Zelandii
c) Australii
d) Kanadzie
Rozwiązanie

Prezes Gminy Żydowskiej – Adam Czerniakow popełnił samobójstwo:
a) w grudniu 1942 roku
b) w lipcu 1942 roku
c) w sierpniu 1942 roku
d) w styczniu 1942 roku
Rozwiązanie

19 kwietnia 1943 roku:
a) miano wywieźć 1000 Żydów z getta
b) miano podpalić getto
c) miano rozpocząć likwidację getta
d) miano aresztować Edelmana
Rozwiązanie

Edelman przed wybuchem powstania w getcie pełnił funkcję:
a) pielęgniarza
b) stróża
c) szpitalnego gońca
d) pomocnika policjanta
Rozwiązanie

Ocalałe, pojedyncze grupy walczących przetrwały w ruinach getta do:
a) 10 lipca
b) połowy lipca
c) początku lipca
d) końca lipca
Rozwiązanie

Hanna Krall zbiór „Sześć odcieni bieli” poświęciła:
a) sprawom żydowskim
b) sprawom niemieckim
c) sprawom rosyjskim
d) sprawom polskim
Rozwiązanie

Na załadunek do pociągu w getcie ludzie oczekiwali w:
a) ambulatorium
b) więzieniu
c) budynku szkolnym
d) stołówce
Rozwiązanie

Tagi:
• życiorys Hanny Krall • biografia Hanny Krall • problematyka "Zdążyć przed Panem Bogiem • Biografia Marka Edelmana