Zdążyć przed Panem Bogiem | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Teodozja Goliborska po wojnie zamieszkała w:
a) Kanadzie
b) Izraelu
c) Australii
d) Nowej Zelandii
Rozwiązanie

Marek Edelman po wojnie ostatecznie zamieszkał w:
a) Łodzi
b) Warszawie
c) Tel Awiwie
d) Lublinie
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Profesor Jan Moll – w czasie II wojny światowej był chirurgiem w:
a) Radomiu
b) Rzeszowie
c) Lublinie
d) Kielcach
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” była drukowana w 1976 roku w:
a) „Odrze”
b) „Literaturze na Świecie”
c) „Życiu Warszawy”
d) „Polityce”
Rozwiązanie

Wywiad z Edelmanem przeprowadzany był przez:
a) kilka dni
b) miesiąc
c) dwa tygodnie
d) trzy miesiące
Rozwiązanie

Ocalałe, pojedyncze grupy walczących przetrwały w ruinach getta do:
a) 10 lipca
b) końca lipca
c) początku lipca
d) połowy lipca
Rozwiązanie

Anna Strońska - kolekcjonerka sztuki ludowej zbierała:
a) żydowskie figurki
b) żydowskie menory
c) żydowskie zdjęcia
d) żydowskie naczynia
Rozwiązanie

Metoda tzw. „wskazywania palcem” jest przejawem:
a) uporczywego wracania do określonego motywu w celu podkreślenia jego ważności
b) skupiania się na losach jednego bohatera
c) wskazywania konkretnych odpowiedzialnych za holocaust
d) skupienia się autorki na drobnych wydarzeniach bez wspominania o tle wydarzeń
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” nie jest książką:
a) reportażową
b) dokumentacyjną
c) z elementami filozofii
d) historyczną
Rozwiązanie

Po raz pierwszy w Polsce otwarto chirurgicznie klatkę piersiową w roku:
a) 1947
b) 1954
c) 1952
d) 1966
Rozwiązanie


Edelman przed wybuchem powstania w getcie pełnił funkcję:
a) stróża
b) pielęgniarza
c) szpitalnego gońca
d) pomocnika policjanta
Rozwiązanie

Książkę Hanny Krall trudno zaklasyfikować do określonego gatunku. Jest to raczej forma prozy:
a) eseistycznej
b) reportażowej
c) biograficznej
d) fabularnej
Rozwiązanie

Prezes Gminy Żydowskiej – Adam Czerniakow popełnił samobójstwo:
a) w styczniu 1942 roku
b) w grudniu 1942 roku
c) w lipcu 1942 roku
d) w sierpniu 1942 roku
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” składa się z:
a) dziesięciu części
b) ośmiu rozdziałów
c) czterech rozdziałów
d) piętnastu części
Rozwiązanie

„Żegota” to:
a) Organizacja Wspierania Żydów
b) Żydowska Organizacja Bojowa
c) Żydowska Rada Ocalenia
d) Rada Pomocy Żydom
Rozwiązanie

Markowi Edelmanowi do gustu przypadła definicja choroby, którą traktuje się jak:
a) wieczną niewiadomą
b) łamigłówkę
c) zagadkę
d) przeciwnika lekarza
Rozwiązanie

Ile z fragmentów książki Krall utrzymanych jest w formie dialogu?
a) 8
b) 2
c) 3
d) 5
Rozwiązanie

Hanna Krall pracowała jako korespondentka zagraniczna w ZSRR m.in. dla:
a) „Polityki”
b) „Pzekroju”
c) „Wprost”
d) „Sztandaru Młodych”
Rozwiązanie

Krystyna Krahelska pozowała do pomnika:
a) Syreny
b) Matki Polki
c) Zwycięskiej Polki
d) Nike
Rozwiązanie

W tajniki reportażu wprowadził Hannę Krall:
a) Marian Brandys
b) Franciszek Ksawery Pruszyński
c) Ryszard Kapuściński
d) Melchior Wańkowicz
Rozwiązanie


Konstruktorem „sztucznego serca” był:
a) inżynier Sejdak
b) inżynier Wilczkowski
c) docent Zbigniew Lewandowski
d) Profesor Jan Moll
Rozwiązanie

„Wacław” został wykupiony przez Tosię Goliborską z Gestapo za:
a) złotą menorę
b) srebrną papierośnicę
c) srebrną kolię
d) dywan perski
Rozwiązanie

Ósmego maja na ulicy Miłej Anielewicz zastrzelił siebie i swoją dziewczynę Mirę. Popełniono wtedy zbiorowe samobójstwo w którym zginęło:
a) ponad dwadzieścia osób
b) ponad sto dwadzieścia osób
c) ponad czterdzieści osób
d) ponad osiemdziesiąt osób
Rozwiązanie

Doktor Teodozja Goliborska była współautorką pracy naukowej:
a) „Choroba sercowa”
b) „Zawał serca”
c) „Choroba głodowa”
d) „Przeszczep serca”
Rozwiązanie

Hanna Krall zbiór „Sześć odcieni bieli” poświęciła:
a) sprawom polskim
b) sprawom żydowskim
c) sprawom niemieckim
d) sprawom rosyjskim
Rozwiązanie

Za zaliczeniem książki Krall do reportażu nie przemawiają takie czynniki jak:
a) dokumentalność faktów
b) rozbudowanie komentarza odautorskiego
c) zwięzłość
d) docieranie do osób autentycznych
Rozwiązanie

Na Bubnerowej po raz pierwszy przeprowadzono operację:
a) założenia bajpasów
b) odwrócenia krwiobiegu
c) otwarcia klatki piersiowej
d) przeszczepu serca
Rozwiązanie

Edelman odbywa spotkanie ze Stroopem, zainicjowane przez prokuraturę i Komisję do Badania Zbrodni Hitlerowskich, w celu:
a) przebaczenia
b) ustalenia detali topograficznych
c) ustalenia jego winy
d) ustaleniu dokładnej chronologii powstania
Rozwiązanie

Luba Blum prowadziła w getcie:
a) ochronkę
b) szkołę pielęgniarską
c) szkółkę dla dzieci
d) ambulatorium
Rozwiązanie

Hanna Krall urodziła się 20 maja 1937 roku w:
a) Łodzi
b) Lublinie
c) Warszawie
d) Częstochowie
Rozwiązanie

Za najbardziej kontrowersyjne uznano wspomnienie przez Edelmana komendanta Anielewicza, który rzekomo:
a) strzelał z procy do zwierząt
b) wydał Niemcom kryjówkę swojej siostry
c) kolaborował z Niemcami
d) malował skrzela nieświeżych ryb
Rozwiązanie

Swoim ciałem zasłonił karabin maszynowy, by ułatwić współtowarzyszom wydostanie się z zagrożonego terenu:
a) Icchak Cukierman
b) Michał Klepfisz
c) Hennoch Rus
d) Zalman Frydrych
Rozwiązanie

Kobieta, która kilkanaście lat po wojnie odwiedziła Edelmana okazała się być córką Lejkina:
a) zastępcy przywódcy powstania w gettcie
b) zastępcy oficera żydowskiej policji
c) zastępcy komendanta Umschlagplatzu
d) zastępcy dyrektora ambulatoium w getcie
Rozwiązanie

Zbigniew Lewandowski o pseudonimie „Szyna” przygotowywał młodych Żydów z getta do:
a) wysadzenia posterunków niemieckich
b) wywołania powstania
c) ucieczki z getta
d) „produkcji” materiałów wybuchowych
Rozwiązanie

Chory na serce alpinista i inżynier – Wilczkowski duma w szpitalu o:
a) tatrzańskim szczycie
b) Himalajach
c) szczycie na który nigdy już nie wejdzie
d) Mount Evereście
Rozwiązanie

19 kwietnia 1943 roku:
a) miano rozpocząć likwidację getta
b) miano wywieźć 1000 Żydów z getta
c) miano podpalić getto
d) miano aresztować Edelmana
Rozwiązanie

Marek Edelman był:
a) pierwszym przywódcą powstania w getcie
b) ostatnim przywódcą powstania w getcie
c) ostatnim zastępcą przywódcy powstania w getcie
d) przedostatnim przywódcą powstania w getcie
Rozwiązanie

Na załadunek do pociągu w getcie ludzie oczekiwali w:
a) ambulatorium
b) więzieniu
c) budynku szkolnym
d) stołówce
Rozwiązanie

Wyznaczonym terenem, na którym miało dojść do pierwszych działań bojowych, było tak zwane getto fabryki:
a) butów
b) konserw
c) odzieży
d) szczotek
Rozwiązanie

Sposób pisania Hanny Krall można porównać do pracy:
a) wirówki
b) obrabiarki
c) wiertarki
d) magla
Rozwiązanie

W utworze można wyodrębnić:
a) trzy plany czasowe
b) wiele planów czasowych
c) dwa plany czasowe
d) jeden plan czasowy
Rozwiązanie

Dialog z Markiem Edelmanem rozpoczyna autorka od przypomnienia rozmówcy jego garderoby – konkretnie swetra koloru:
a) żółtego
b) zielonego
c) niebieskiego
d) czerwonego
Rozwiązanie

Bubnerowa zajmowała się sprzedażą:
a) długopisów
b) kwiatów
c) wyrobów cukierniczych
d) kopert ozdobnych
Rozwiązanie

Tagi:
• życiorys Hanny Krall • biografia Hanny Krall • problematyka "Zdążyć przed Panem Bogiem • Biografia Marka Edelmana