Zdążyć przed Panem Bogiem | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

19 kwietnia 1943 roku:
a) miano podpalić getto
b) miano rozpocząć likwidację getta
c) miano wywieźć 1000 Żydów z getta
d) miano aresztować Edelmana
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” nie jest książką:
a) z elementami filozofii
b) dokumentacyjną
c) historyczną
d) reportażową
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Książkę Hanny Krall trudno zaklasyfikować do określonego gatunku. Jest to raczej forma prozy:
a) reportażowej
b) fabularnej
c) eseistycznej
d) biograficznej
Rozwiązanie

Teodozja Goliborska po wojnie zamieszkała w:
a) Izraelu
b) Kanadzie
c) Nowej Zelandii
d) Australii
Rozwiązanie

W tajniki reportażu wprowadził Hannę Krall:
a) Franciszek Ksawery Pruszyński
b) Marian Brandys
c) Melchior Wańkowicz
d) Ryszard Kapuściński
Rozwiązanie

Krystyna Krahelska pozowała do pomnika:
a) Nike
b) Syreny
c) Matki Polki
d) Zwycięskiej Polki
Rozwiązanie

Luba Blum prowadziła w getcie:
a) ochronkę
b) szkółkę dla dzieci
c) szkołę pielęgniarską
d) ambulatorium
Rozwiązanie

Bubnerowa zajmowała się sprzedażą:
a) kopert ozdobnych
b) wyrobów cukierniczych
c) kwiatów
d) długopisów
Rozwiązanie

Doktor Teodozja Goliborska była współautorką pracy naukowej:
a) „Zawał serca”
b) „Przeszczep serca”
c) „Choroba głodowa”
d) „Choroba sercowa”
Rozwiązanie

Dialog z Markiem Edelmanem rozpoczyna autorka od przypomnienia rozmówcy jego garderoby – konkretnie swetra koloru:
a) czerwonego
b) zielonego
c) niebieskiego
d) żółtego
Rozwiązanie


Metoda tzw. „wskazywania palcem” jest przejawem:
a) skupiania się na losach jednego bohatera
b) wskazywania konkretnych odpowiedzialnych za holocaust
c) skupienia się autorki na drobnych wydarzeniach bez wspominania o tle wydarzeń
d) uporczywego wracania do określonego motywu w celu podkreślenia jego ważności
Rozwiązanie

Prezes Gminy Żydowskiej – Adam Czerniakow popełnił samobójstwo:
a) w sierpniu 1942 roku
b) w styczniu 1942 roku
c) w grudniu 1942 roku
d) w lipcu 1942 roku
Rozwiązanie

Edelman odbywa spotkanie ze Stroopem, zainicjowane przez prokuraturę i Komisję do Badania Zbrodni Hitlerowskich, w celu:
a) przebaczenia
b) ustalenia jego winy
c) ustalenia detali topograficznych
d) ustaleniu dokładnej chronologii powstania
Rozwiązanie

„Wacław” został wykupiony przez Tosię Goliborską z Gestapo za:
a) srebrną papierośnicę
b) złotą menorę
c) dywan perski
d) srebrną kolię
Rozwiązanie

Na załadunek do pociągu w getcie ludzie oczekiwali w:
a) budynku szkolnym
b) więzieniu
c) ambulatorium
d) stołówce
Rozwiązanie

Wywiad z Edelmanem przeprowadzany był przez:
a) miesiąc
b) trzy miesiące
c) dwa tygodnie
d) kilka dni
Rozwiązanie

Za najbardziej kontrowersyjne uznano wspomnienie przez Edelmana komendanta Anielewicza, który rzekomo:
a) malował skrzela nieświeżych ryb
b) wydał Niemcom kryjówkę swojej siostry
c) kolaborował z Niemcami
d) strzelał z procy do zwierząt
Rozwiązanie

Hanna Krall zbiór „Sześć odcieni bieli” poświęciła:
a) sprawom niemieckim
b) sprawom polskim
c) sprawom rosyjskim
d) sprawom żydowskim
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” składa się z:
a) dziesięciu części
b) ośmiu rozdziałów
c) czterech rozdziałów
d) piętnastu części
Rozwiązanie

Ósmego maja na ulicy Miłej Anielewicz zastrzelił siebie i swoją dziewczynę Mirę. Popełniono wtedy zbiorowe samobójstwo w którym zginęło:
a) ponad czterdzieści osób
b) ponad sto dwadzieścia osób
c) ponad dwadzieścia osób
d) ponad osiemdziesiąt osób
Rozwiązanie


Marek Edelman po wojnie ostatecznie zamieszkał w:
a) Lublinie
b) Łodzi
c) Tel Awiwie
d) Warszawie
Rozwiązanie

Hanna Krall pracowała jako korespondentka zagraniczna w ZSRR m.in. dla:
a) „Polityki”
b) „Wprost”
c) „Pzekroju”
d) „Sztandaru Młodych”
Rozwiązanie

Po raz pierwszy w Polsce otwarto chirurgicznie klatkę piersiową w roku:
a) 1954
b) 1966
c) 1947
d) 1952
Rozwiązanie

Konstruktorem „sztucznego serca” był:
a) inżynier Sejdak
b) inżynier Wilczkowski
c) Profesor Jan Moll
d) docent Zbigniew Lewandowski
Rozwiązanie

Edelman przed wybuchem powstania w getcie pełnił funkcję:
a) stróża
b) pielęgniarza
c) szpitalnego gońca
d) pomocnika policjanta
Rozwiązanie

Zbigniew Lewandowski o pseudonimie „Szyna” przygotowywał młodych Żydów z getta do:
a) wysadzenia posterunków niemieckich
b) ucieczki z getta
c) wywołania powstania
d) „produkcji” materiałów wybuchowych
Rozwiązanie

Hanna Krall urodziła się 20 maja 1937 roku w:
a) Lublinie
b) Częstochowie
c) Łodzi
d) Warszawie
Rozwiązanie

Swoim ciałem zasłonił karabin maszynowy, by ułatwić współtowarzyszom wydostanie się z zagrożonego terenu:
a) Icchak Cukierman
b) Zalman Frydrych
c) Michał Klepfisz
d) Hennoch Rus
Rozwiązanie

Marek Edelman był:
a) pierwszym przywódcą powstania w getcie
b) ostatnim zastępcą przywódcy powstania w getcie
c) ostatnim przywódcą powstania w getcie
d) przedostatnim przywódcą powstania w getcie
Rozwiązanie

Wyznaczonym terenem, na którym miało dojść do pierwszych działań bojowych, było tak zwane getto fabryki:
a) konserw
b) butów
c) szczotek
d) odzieży
Rozwiązanie

Ocalałe, pojedyncze grupy walczących przetrwały w ruinach getta do:
a) początku lipca
b) końca lipca
c) połowy lipca
d) 10 lipca
Rozwiązanie

Na Bubnerowej po raz pierwszy przeprowadzono operację:
a) założenia bajpasów
b) przeszczepu serca
c) otwarcia klatki piersiowej
d) odwrócenia krwiobiegu
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” była drukowana w 1976 roku w:
a) „Odrze”
b) „Życiu Warszawy”
c) „Polityce”
d) „Literaturze na Świecie”
Rozwiązanie

Sposób pisania Hanny Krall można porównać do pracy:
a) obrabiarki
b) wirówki
c) magla
d) wiertarki
Rozwiązanie

W utworze można wyodrębnić:
a) trzy plany czasowe
b) jeden plan czasowy
c) wiele planów czasowych
d) dwa plany czasowe
Rozwiązanie

Markowi Edelmanowi do gustu przypadła definicja choroby, którą traktuje się jak:
a) łamigłówkę
b) zagadkę
c) wieczną niewiadomą
d) przeciwnika lekarza
Rozwiązanie

Anna Strońska - kolekcjonerka sztuki ludowej zbierała:
a) żydowskie zdjęcia
b) żydowskie figurki
c) żydowskie menory
d) żydowskie naczynia
Rozwiązanie

Ile z fragmentów książki Krall utrzymanych jest w formie dialogu?
a) 8
b) 3
c) 5
d) 2
Rozwiązanie

„Żegota” to:
a) Organizacja Wspierania Żydów
b) Żydowska Rada Ocalenia
c) Żydowska Organizacja Bojowa
d) Rada Pomocy Żydom
Rozwiązanie

Profesor Jan Moll – w czasie II wojny światowej był chirurgiem w:
a) Lublinie
b) Radomiu
c) Rzeszowie
d) Kielcach
Rozwiązanie

Kobieta, która kilkanaście lat po wojnie odwiedziła Edelmana okazała się być córką Lejkina:
a) zastępcy przywódcy powstania w gettcie
b) zastępcy komendanta Umschlagplatzu
c) zastępcy dyrektora ambulatoium w getcie
d) zastępcy oficera żydowskiej policji
Rozwiązanie

Za zaliczeniem książki Krall do reportażu nie przemawiają takie czynniki jak:
a) rozbudowanie komentarza odautorskiego
b) zwięzłość
c) docieranie do osób autentycznych
d) dokumentalność faktów
Rozwiązanie

Chory na serce alpinista i inżynier – Wilczkowski duma w szpitalu o:
a) szczycie na który nigdy już nie wejdzie
b) tatrzańskim szczycie
c) Mount Evereście
d) Himalajach
Rozwiązanie

Tagi:
• życiorys Hanny Krall • biografia Hanny Krall • problematyka "Zdążyć przed Panem Bogiem • Biografia Marka Edelmana