Zdążyć przed Panem Bogiem | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Ile z fragmentów książki Krall utrzymanych jest w formie dialogu?
a) 8
b) 3
c) 5
d) 2
Rozwiązanie

Za zaliczeniem książki Krall do reportażu nie przemawiają takie czynniki jak:
a) zwięzłość
b) rozbudowanie komentarza odautorskiego
c) dokumentalność faktów
d) docieranie do osób autentycznych
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Po raz pierwszy w Polsce otwarto chirurgicznie klatkę piersiową w roku:
a) 1954
b) 1947
c) 1952
d) 1966
Rozwiązanie

Książkę Hanny Krall trudno zaklasyfikować do określonego gatunku. Jest to raczej forma prozy:
a) eseistycznej
b) biograficznej
c) fabularnej
d) reportażowej
Rozwiązanie

Prezes Gminy Żydowskiej – Adam Czerniakow popełnił samobójstwo:
a) w sierpniu 1942 roku
b) w styczniu 1942 roku
c) w lipcu 1942 roku
d) w grudniu 1942 roku
Rozwiązanie

Bubnerowa zajmowała się sprzedażą:
a) kwiatów
b) długopisów
c) kopert ozdobnych
d) wyrobów cukierniczych
Rozwiązanie

Wyznaczonym terenem, na którym miało dojść do pierwszych działań bojowych, było tak zwane getto fabryki:
a) szczotek
b) odzieży
c) konserw
d) butów
Rozwiązanie

Teodozja Goliborska po wojnie zamieszkała w:
a) Nowej Zelandii
b) Australii
c) Izraelu
d) Kanadzie
Rozwiązanie

Zbigniew Lewandowski o pseudonimie „Szyna” przygotowywał młodych Żydów z getta do:
a) wysadzenia posterunków niemieckich
b) ucieczki z getta
c) wywołania powstania
d) „produkcji” materiałów wybuchowych
Rozwiązanie

Doktor Teodozja Goliborska była współautorką pracy naukowej:
a) „Choroba sercowa”
b) „Choroba głodowa”
c) „Przeszczep serca”
d) „Zawał serca”
Rozwiązanie


Hanna Krall urodziła się 20 maja 1937 roku w:
a) Łodzi
b) Częstochowie
c) Lublinie
d) Warszawie
Rozwiązanie

Konstruktorem „sztucznego serca” był:
a) inżynier Wilczkowski
b) docent Zbigniew Lewandowski
c) inżynier Sejdak
d) Profesor Jan Moll
Rozwiązanie

Za najbardziej kontrowersyjne uznano wspomnienie przez Edelmana komendanta Anielewicza, który rzekomo:
a) strzelał z procy do zwierząt
b) wydał Niemcom kryjówkę swojej siostry
c) malował skrzela nieświeżych ryb
d) kolaborował z Niemcami
Rozwiązanie

Luba Blum prowadziła w getcie:
a) ochronkę
b) szkółkę dla dzieci
c) szkołę pielęgniarską
d) ambulatorium
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” nie jest książką:
a) z elementami filozofii
b) dokumentacyjną
c) historyczną
d) reportażową
Rozwiązanie

„Wacław” został wykupiony przez Tosię Goliborską z Gestapo za:
a) dywan perski
b) srebrną kolię
c) srebrną papierośnicę
d) złotą menorę
Rozwiązanie

Chory na serce alpinista i inżynier – Wilczkowski duma w szpitalu o:
a) Himalajach
b) szczycie na który nigdy już nie wejdzie
c) Mount Evereście
d) tatrzańskim szczycie
Rozwiązanie

Profesor Jan Moll – w czasie II wojny światowej był chirurgiem w:
a) Radomiu
b) Kielcach
c) Lublinie
d) Rzeszowie
Rozwiązanie

Hanna Krall pracowała jako korespondentka zagraniczna w ZSRR m.in. dla:
a) „Polityki”
b) „Pzekroju”
c) „Sztandaru Młodych”
d) „Wprost”
Rozwiązanie

Marek Edelman po wojnie ostatecznie zamieszkał w:
a) Tel Awiwie
b) Łodzi
c) Lublinie
d) Warszawie
Rozwiązanie


Wywiad z Edelmanem przeprowadzany był przez:
a) miesiąc
b) dwa tygodnie
c) trzy miesiące
d) kilka dni
Rozwiązanie

Na załadunek do pociągu w getcie ludzie oczekiwali w:
a) stołówce
b) ambulatorium
c) budynku szkolnym
d) więzieniu
Rozwiązanie

Ocalałe, pojedyncze grupy walczących przetrwały w ruinach getta do:
a) połowy lipca
b) końca lipca
c) 10 lipca
d) początku lipca
Rozwiązanie

Krystyna Krahelska pozowała do pomnika:
a) Nike
b) Syreny
c) Zwycięskiej Polki
d) Matki Polki
Rozwiązanie

Marek Edelman był:
a) ostatnim zastępcą przywódcy powstania w getcie
b) pierwszym przywódcą powstania w getcie
c) przedostatnim przywódcą powstania w getcie
d) ostatnim przywódcą powstania w getcie
Rozwiązanie

W utworze można wyodrębnić:
a) dwa plany czasowe
b) wiele planów czasowych
c) jeden plan czasowy
d) trzy plany czasowe
Rozwiązanie

Hanna Krall zbiór „Sześć odcieni bieli” poświęciła:
a) sprawom niemieckim
b) sprawom żydowskim
c) sprawom polskim
d) sprawom rosyjskim
Rozwiązanie

Anna Strońska - kolekcjonerka sztuki ludowej zbierała:
a) żydowskie menory
b) żydowskie figurki
c) żydowskie naczynia
d) żydowskie zdjęcia
Rozwiązanie

Metoda tzw. „wskazywania palcem” jest przejawem:
a) uporczywego wracania do określonego motywu w celu podkreślenia jego ważności
b) skupienia się autorki na drobnych wydarzeniach bez wspominania o tle wydarzeń
c) wskazywania konkretnych odpowiedzialnych za holocaust
d) skupiania się na losach jednego bohatera
Rozwiązanie

Swoim ciałem zasłonił karabin maszynowy, by ułatwić współtowarzyszom wydostanie się z zagrożonego terenu:
a) Zalman Frydrych
b) Hennoch Rus
c) Icchak Cukierman
d) Michał Klepfisz
Rozwiązanie

Dialog z Markiem Edelmanem rozpoczyna autorka od przypomnienia rozmówcy jego garderoby – konkretnie swetra koloru:
a) zielonego
b) niebieskiego
c) żółtego
d) czerwonego
Rozwiązanie

Sposób pisania Hanny Krall można porównać do pracy:
a) wirówki
b) obrabiarki
c) wiertarki
d) magla
Rozwiązanie

„Żegota” to:
a) Rada Pomocy Żydom
b) Żydowska Organizacja Bojowa
c) Żydowska Rada Ocalenia
d) Organizacja Wspierania Żydów
Rozwiązanie

Kobieta, która kilkanaście lat po wojnie odwiedziła Edelmana okazała się być córką Lejkina:
a) zastępcy komendanta Umschlagplatzu
b) zastępcy oficera żydowskiej policji
c) zastępcy dyrektora ambulatoium w getcie
d) zastępcy przywódcy powstania w gettcie
Rozwiązanie

Markowi Edelmanowi do gustu przypadła definicja choroby, którą traktuje się jak:
a) wieczną niewiadomą
b) zagadkę
c) przeciwnika lekarza
d) łamigłówkę
Rozwiązanie

19 kwietnia 1943 roku:
a) miano aresztować Edelmana
b) miano podpalić getto
c) miano rozpocząć likwidację getta
d) miano wywieźć 1000 Żydów z getta
Rozwiązanie

W tajniki reportażu wprowadził Hannę Krall:
a) Franciszek Ksawery Pruszyński
b) Marian Brandys
c) Ryszard Kapuściński
d) Melchior Wańkowicz
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” składa się z:
a) dziesięciu części
b) czterech rozdziałów
c) piętnastu części
d) ośmiu rozdziałów
Rozwiązanie

Edelman odbywa spotkanie ze Stroopem, zainicjowane przez prokuraturę i Komisję do Badania Zbrodni Hitlerowskich, w celu:
a) przebaczenia
b) ustaleniu dokładnej chronologii powstania
c) ustalenia detali topograficznych
d) ustalenia jego winy
Rozwiązanie

Ósmego maja na ulicy Miłej Anielewicz zastrzelił siebie i swoją dziewczynę Mirę. Popełniono wtedy zbiorowe samobójstwo w którym zginęło:
a) ponad osiemdziesiąt osób
b) ponad sto dwadzieścia osób
c) ponad dwadzieścia osób
d) ponad czterdzieści osób
Rozwiązanie

Na Bubnerowej po raz pierwszy przeprowadzono operację:
a) założenia bajpasów
b) otwarcia klatki piersiowej
c) przeszczepu serca
d) odwrócenia krwiobiegu
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” była drukowana w 1976 roku w:
a) „Polityce”
b) „Literaturze na Świecie”
c) „Życiu Warszawy”
d) „Odrze”
Rozwiązanie

Edelman przed wybuchem powstania w getcie pełnił funkcję:
a) szpitalnego gońca
b) pomocnika policjanta
c) stróża
d) pielęgniarza
Rozwiązanie

Tagi:
• życiorys Hanny Krall • biografia Hanny Krall • problematyka "Zdążyć przed Panem Bogiem • Biografia Marka Edelmana