Zdążyć przed Panem Bogiem | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Prezes Gminy Żydowskiej – Adam Czerniakow popełnił samobójstwo:
a) w grudniu 1942 roku
b) w lipcu 1942 roku
c) w styczniu 1942 roku
d) w sierpniu 1942 roku
Rozwiązanie

Sposób pisania Hanny Krall można porównać do pracy:
a) magla
b) obrabiarki
c) wirówki
d) wiertarki
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Za najbardziej kontrowersyjne uznano wspomnienie przez Edelmana komendanta Anielewicza, który rzekomo:
a) kolaborował z Niemcami
b) strzelał z procy do zwierząt
c) wydał Niemcom kryjówkę swojej siostry
d) malował skrzela nieświeżych ryb
Rozwiązanie

Książkę Hanny Krall trudno zaklasyfikować do określonego gatunku. Jest to raczej forma prozy:
a) reportażowej
b) biograficznej
c) eseistycznej
d) fabularnej
Rozwiązanie

Hanna Krall pracowała jako korespondentka zagraniczna w ZSRR m.in. dla:
a) „Polityki”
b) „Sztandaru Młodych”
c) „Wprost”
d) „Pzekroju”
Rozwiązanie

Za zaliczeniem książki Krall do reportażu nie przemawiają takie czynniki jak:
a) docieranie do osób autentycznych
b) zwięzłość
c) rozbudowanie komentarza odautorskiego
d) dokumentalność faktów
Rozwiązanie

W utworze można wyodrębnić:
a) trzy plany czasowe
b) wiele planów czasowych
c) dwa plany czasowe
d) jeden plan czasowy
Rozwiązanie

Luba Blum prowadziła w getcie:
a) ambulatorium
b) szkółkę dla dzieci
c) ochronkę
d) szkołę pielęgniarską
Rozwiązanie

Na załadunek do pociągu w getcie ludzie oczekiwali w:
a) stołówce
b) więzieniu
c) budynku szkolnym
d) ambulatorium
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” składa się z:
a) czterech rozdziałów
b) piętnastu części
c) dziesięciu części
d) ośmiu rozdziałów
Rozwiązanie


Hanna Krall urodziła się 20 maja 1937 roku w:
a) Lublinie
b) Częstochowie
c) Warszawie
d) Łodzi
Rozwiązanie

Konstruktorem „sztucznego serca” był:
a) inżynier Sejdak
b) docent Zbigniew Lewandowski
c) Profesor Jan Moll
d) inżynier Wilczkowski
Rozwiązanie

Profesor Jan Moll – w czasie II wojny światowej był chirurgiem w:
a) Rzeszowie
b) Radomiu
c) Lublinie
d) Kielcach
Rozwiązanie

„Żegota” to:
a) Żydowska Organizacja Bojowa
b) Żydowska Rada Ocalenia
c) Organizacja Wspierania Żydów
d) Rada Pomocy Żydom
Rozwiązanie

Kobieta, która kilkanaście lat po wojnie odwiedziła Edelmana okazała się być córką Lejkina:
a) zastępcy przywódcy powstania w gettcie
b) zastępcy dyrektora ambulatoium w getcie
c) zastępcy oficera żydowskiej policji
d) zastępcy komendanta Umschlagplatzu
Rozwiązanie

Anna Strońska - kolekcjonerka sztuki ludowej zbierała:
a) żydowskie figurki
b) żydowskie naczynia
c) żydowskie zdjęcia
d) żydowskie menory
Rozwiązanie

Markowi Edelmanowi do gustu przypadła definicja choroby, którą traktuje się jak:
a) wieczną niewiadomą
b) łamigłówkę
c) zagadkę
d) przeciwnika lekarza
Rozwiązanie

Zbigniew Lewandowski o pseudonimie „Szyna” przygotowywał młodych Żydów z getta do:
a) „produkcji” materiałów wybuchowych
b) wysadzenia posterunków niemieckich
c) wywołania powstania
d) ucieczki z getta
Rozwiązanie

Hanna Krall zbiór „Sześć odcieni bieli” poświęciła:
a) sprawom rosyjskim
b) sprawom polskim
c) sprawom niemieckim
d) sprawom żydowskim
Rozwiązanie

Chory na serce alpinista i inżynier – Wilczkowski duma w szpitalu o:
a) Himalajach
b) Mount Evereście
c) szczycie na który nigdy już nie wejdzie
d) tatrzańskim szczycie
Rozwiązanie


Marek Edelman po wojnie ostatecznie zamieszkał w:
a) Łodzi
b) Warszawie
c) Lublinie
d) Tel Awiwie
Rozwiązanie

Po raz pierwszy w Polsce otwarto chirurgicznie klatkę piersiową w roku:
a) 1947
b) 1966
c) 1954
d) 1952
Rozwiązanie

Ósmego maja na ulicy Miłej Anielewicz zastrzelił siebie i swoją dziewczynę Mirę. Popełniono wtedy zbiorowe samobójstwo w którym zginęło:
a) ponad sto dwadzieścia osób
b) ponad dwadzieścia osób
c) ponad osiemdziesiąt osób
d) ponad czterdzieści osób
Rozwiązanie

„Wacław” został wykupiony przez Tosię Goliborską z Gestapo za:
a) dywan perski
b) złotą menorę
c) srebrną kolię
d) srebrną papierośnicę
Rozwiązanie

Ocalałe, pojedyncze grupy walczących przetrwały w ruinach getta do:
a) początku lipca
b) połowy lipca
c) końca lipca
d) 10 lipca
Rozwiązanie

Wyznaczonym terenem, na którym miało dojść do pierwszych działań bojowych, było tak zwane getto fabryki:
a) szczotek
b) konserw
c) butów
d) odzieży
Rozwiązanie

Metoda tzw. „wskazywania palcem” jest przejawem:
a) wskazywania konkretnych odpowiedzialnych za holocaust
b) skupienia się autorki na drobnych wydarzeniach bez wspominania o tle wydarzeń
c) uporczywego wracania do określonego motywu w celu podkreślenia jego ważności
d) skupiania się na losach jednego bohatera
Rozwiązanie

Krystyna Krahelska pozowała do pomnika:
a) Syreny
b) Zwycięskiej Polki
c) Nike
d) Matki Polki
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” była drukowana w 1976 roku w:
a) „Literaturze na Świecie”
b) „Życiu Warszawy”
c) „Polityce”
d) „Odrze”
Rozwiązanie

19 kwietnia 1943 roku:
a) miano rozpocząć likwidację getta
b) miano wywieźć 1000 Żydów z getta
c) miano podpalić getto
d) miano aresztować Edelmana
Rozwiązanie

Na Bubnerowej po raz pierwszy przeprowadzono operację:
a) przeszczepu serca
b) otwarcia klatki piersiowej
c) odwrócenia krwiobiegu
d) założenia bajpasów
Rozwiązanie

Wywiad z Edelmanem przeprowadzany był przez:
a) trzy miesiące
b) miesiąc
c) kilka dni
d) dwa tygodnie
Rozwiązanie

Bubnerowa zajmowała się sprzedażą:
a) wyrobów cukierniczych
b) długopisów
c) kwiatów
d) kopert ozdobnych
Rozwiązanie

Marek Edelman był:
a) przedostatnim przywódcą powstania w getcie
b) ostatnim przywódcą powstania w getcie
c) ostatnim zastępcą przywódcy powstania w getcie
d) pierwszym przywódcą powstania w getcie
Rozwiązanie

Ile z fragmentów książki Krall utrzymanych jest w formie dialogu?
a) 8
b) 5
c) 3
d) 2
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” nie jest książką:
a) z elementami filozofii
b) historyczną
c) reportażową
d) dokumentacyjną
Rozwiązanie

W tajniki reportażu wprowadził Hannę Krall:
a) Marian Brandys
b) Ryszard Kapuściński
c) Melchior Wańkowicz
d) Franciszek Ksawery Pruszyński
Rozwiązanie

Dialog z Markiem Edelmanem rozpoczyna autorka od przypomnienia rozmówcy jego garderoby – konkretnie swetra koloru:
a) niebieskiego
b) żółtego
c) zielonego
d) czerwonego
Rozwiązanie

Edelman odbywa spotkanie ze Stroopem, zainicjowane przez prokuraturę i Komisję do Badania Zbrodni Hitlerowskich, w celu:
a) przebaczenia
b) ustalenia jego winy
c) ustaleniu dokładnej chronologii powstania
d) ustalenia detali topograficznych
Rozwiązanie

Teodozja Goliborska po wojnie zamieszkała w:
a) Kanadzie
b) Izraelu
c) Nowej Zelandii
d) Australii
Rozwiązanie

Edelman przed wybuchem powstania w getcie pełnił funkcję:
a) pielęgniarza
b) szpitalnego gońca
c) pomocnika policjanta
d) stróża
Rozwiązanie

Doktor Teodozja Goliborska była współautorką pracy naukowej:
a) „Zawał serca”
b) „Choroba sercowa”
c) „Przeszczep serca”
d) „Choroba głodowa”
Rozwiązanie

Swoim ciałem zasłonił karabin maszynowy, by ułatwić współtowarzyszom wydostanie się z zagrożonego terenu:
a) Zalman Frydrych
b) Icchak Cukierman
c) Hennoch Rus
d) Michał Klepfisz
Rozwiązanie

Tagi:
• życiorys Hanny Krall • biografia Hanny Krall • problematyka "Zdążyć przed Panem Bogiem • Biografia Marka Edelmana