Zdążyć przed Panem Bogiem | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

„Zdążyć przed Panem Bogiem” była drukowana w 1976 roku w:
a) „Odrze”
b) „Literaturze na Świecie”
c) „Życiu Warszawy”
d) „Polityce”
Rozwiązanie

Teodozja Goliborska po wojnie zamieszkała w:
a) Kanadzie
b) Izraelu
c) Nowej Zelandii
d) Australii
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Za zaliczeniem książki Krall do reportażu nie przemawiają takie czynniki jak:
a) docieranie do osób autentycznych
b) zwięzłość
c) dokumentalność faktów
d) rozbudowanie komentarza odautorskiego
Rozwiązanie

Prezes Gminy Żydowskiej – Adam Czerniakow popełnił samobójstwo:
a) w sierpniu 1942 roku
b) w grudniu 1942 roku
c) w styczniu 1942 roku
d) w lipcu 1942 roku
Rozwiązanie

Na Bubnerowej po raz pierwszy przeprowadzono operację:
a) odwrócenia krwiobiegu
b) otwarcia klatki piersiowej
c) przeszczepu serca
d) założenia bajpasów
Rozwiązanie

19 kwietnia 1943 roku:
a) miano podpalić getto
b) miano wywieźć 1000 Żydów z getta
c) miano aresztować Edelmana
d) miano rozpocząć likwidację getta
Rozwiązanie

Metoda tzw. „wskazywania palcem” jest przejawem:
a) uporczywego wracania do określonego motywu w celu podkreślenia jego ważności
b) skupiania się na losach jednego bohatera
c) wskazywania konkretnych odpowiedzialnych za holocaust
d) skupienia się autorki na drobnych wydarzeniach bez wspominania o tle wydarzeń
Rozwiązanie

Konstruktorem „sztucznego serca” był:
a) docent Zbigniew Lewandowski
b) inżynier Wilczkowski
c) inżynier Sejdak
d) Profesor Jan Moll
Rozwiązanie

Anna Strońska - kolekcjonerka sztuki ludowej zbierała:
a) żydowskie naczynia
b) żydowskie figurki
c) żydowskie menory
d) żydowskie zdjęcia
Rozwiązanie

Markowi Edelmanowi do gustu przypadła definicja choroby, którą traktuje się jak:
a) wieczną niewiadomą
b) łamigłówkę
c) przeciwnika lekarza
d) zagadkę
Rozwiązanie


Dialog z Markiem Edelmanem rozpoczyna autorka od przypomnienia rozmówcy jego garderoby – konkretnie swetra koloru:
a) żółtego
b) niebieskiego
c) czerwonego
d) zielonego
Rozwiązanie

Kobieta, która kilkanaście lat po wojnie odwiedziła Edelmana okazała się być córką Lejkina:
a) zastępcy przywódcy powstania w gettcie
b) zastępcy dyrektora ambulatoium w getcie
c) zastępcy komendanta Umschlagplatzu
d) zastępcy oficera żydowskiej policji
Rozwiązanie

Swoim ciałem zasłonił karabin maszynowy, by ułatwić współtowarzyszom wydostanie się z zagrożonego terenu:
a) Michał Klepfisz
b) Hennoch Rus
c) Zalman Frydrych
d) Icchak Cukierman
Rozwiązanie

Sposób pisania Hanny Krall można porównać do pracy:
a) magla
b) wiertarki
c) obrabiarki
d) wirówki
Rozwiązanie

Hanna Krall pracowała jako korespondentka zagraniczna w ZSRR m.in. dla:
a) „Pzekroju”
b) „Polityki”
c) „Sztandaru Młodych”
d) „Wprost”
Rozwiązanie

Hanna Krall zbiór „Sześć odcieni bieli” poświęciła:
a) sprawom żydowskim
b) sprawom niemieckim
c) sprawom rosyjskim
d) sprawom polskim
Rozwiązanie

„Wacław” został wykupiony przez Tosię Goliborską z Gestapo za:
a) dywan perski
b) srebrną papierośnicę
c) srebrną kolię
d) złotą menorę
Rozwiązanie

W tajniki reportażu wprowadził Hannę Krall:
a) Ryszard Kapuściński
b) Marian Brandys
c) Melchior Wańkowicz
d) Franciszek Ksawery Pruszyński
Rozwiązanie

Zbigniew Lewandowski o pseudonimie „Szyna” przygotowywał młodych Żydów z getta do:
a) wywołania powstania
b) wysadzenia posterunków niemieckich
c) ucieczki z getta
d) „produkcji” materiałów wybuchowych
Rozwiązanie

Ile z fragmentów książki Krall utrzymanych jest w formie dialogu?
a) 3
b) 2
c) 8
d) 5
Rozwiązanie


Na załadunek do pociągu w getcie ludzie oczekiwali w:
a) stołówce
b) budynku szkolnym
c) ambulatorium
d) więzieniu
Rozwiązanie

Edelman odbywa spotkanie ze Stroopem, zainicjowane przez prokuraturę i Komisję do Badania Zbrodni Hitlerowskich, w celu:
a) ustalenia jego winy
b) przebaczenia
c) ustaleniu dokładnej chronologii powstania
d) ustalenia detali topograficznych
Rozwiązanie

Wyznaczonym terenem, na którym miało dojść do pierwszych działań bojowych, było tak zwane getto fabryki:
a) butów
b) odzieży
c) szczotek
d) konserw
Rozwiązanie

Hanna Krall urodziła się 20 maja 1937 roku w:
a) Warszawie
b) Łodzi
c) Częstochowie
d) Lublinie
Rozwiązanie

Ocalałe, pojedyncze grupy walczących przetrwały w ruinach getta do:
a) końca lipca
b) połowy lipca
c) początku lipca
d) 10 lipca
Rozwiązanie

Bubnerowa zajmowała się sprzedażą:
a) kwiatów
b) kopert ozdobnych
c) długopisów
d) wyrobów cukierniczych
Rozwiązanie

Marek Edelman po wojnie ostatecznie zamieszkał w:
a) Warszawie
b) Lublinie
c) Tel Awiwie
d) Łodzi
Rozwiązanie

„Żegota” to:
a) Organizacja Wspierania Żydów
b) Rada Pomocy Żydom
c) Żydowska Organizacja Bojowa
d) Żydowska Rada Ocalenia
Rozwiązanie

Profesor Jan Moll – w czasie II wojny światowej był chirurgiem w:
a) Radomiu
b) Lublinie
c) Rzeszowie
d) Kielcach
Rozwiązanie

Ósmego maja na ulicy Miłej Anielewicz zastrzelił siebie i swoją dziewczynę Mirę. Popełniono wtedy zbiorowe samobójstwo w którym zginęło:
a) ponad czterdzieści osób
b) ponad sto dwadzieścia osób
c) ponad osiemdziesiąt osób
d) ponad dwadzieścia osób
Rozwiązanie

W utworze można wyodrębnić:
a) dwa plany czasowe
b) wiele planów czasowych
c) jeden plan czasowy
d) trzy plany czasowe
Rozwiązanie

Doktor Teodozja Goliborska była współautorką pracy naukowej:
a) „Przeszczep serca”
b) „Choroba sercowa”
c) „Zawał serca”
d) „Choroba głodowa”
Rozwiązanie

Wywiad z Edelmanem przeprowadzany był przez:
a) trzy miesiące
b) dwa tygodnie
c) miesiąc
d) kilka dni
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” nie jest książką:
a) reportażową
b) z elementami filozofii
c) historyczną
d) dokumentacyjną
Rozwiązanie

Marek Edelman był:
a) pierwszym przywódcą powstania w getcie
b) ostatnim zastępcą przywódcy powstania w getcie
c) ostatnim przywódcą powstania w getcie
d) przedostatnim przywódcą powstania w getcie
Rozwiązanie

Książkę Hanny Krall trudno zaklasyfikować do określonego gatunku. Jest to raczej forma prozy:
a) reportażowej
b) fabularnej
c) eseistycznej
d) biograficznej
Rozwiązanie

Po raz pierwszy w Polsce otwarto chirurgicznie klatkę piersiową w roku:
a) 1954
b) 1966
c) 1947
d) 1952
Rozwiązanie

Za najbardziej kontrowersyjne uznano wspomnienie przez Edelmana komendanta Anielewicza, który rzekomo:
a) strzelał z procy do zwierząt
b) kolaborował z Niemcami
c) wydał Niemcom kryjówkę swojej siostry
d) malował skrzela nieświeżych ryb
Rozwiązanie

Luba Blum prowadziła w getcie:
a) szkółkę dla dzieci
b) szkołę pielęgniarską
c) ochronkę
d) ambulatorium
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” składa się z:
a) dziesięciu części
b) ośmiu rozdziałów
c) czterech rozdziałów
d) piętnastu części
Rozwiązanie

Edelman przed wybuchem powstania w getcie pełnił funkcję:
a) stróża
b) pielęgniarza
c) pomocnika policjanta
d) szpitalnego gońca
Rozwiązanie

Krystyna Krahelska pozowała do pomnika:
a) Matki Polki
b) Syreny
c) Nike
d) Zwycięskiej Polki
Rozwiązanie

Chory na serce alpinista i inżynier – Wilczkowski duma w szpitalu o:
a) tatrzańskim szczycie
b) szczycie na który nigdy już nie wejdzie
c) Himalajach
d) Mount Evereście
Rozwiązanie

Tagi:
• życiorys Hanny Krall • biografia Hanny Krall • problematyka "Zdążyć przed Panem Bogiem • Biografia Marka Edelmana