Zdążyć przed Panem Bogiem | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Prezes Gminy Żydowskiej – Adam Czerniakow popełnił samobójstwo:
a) w styczniu 1942 roku
b) w grudniu 1942 roku
c) w lipcu 1942 roku
d) w sierpniu 1942 roku
Rozwiązanie

Ósmego maja na ulicy Miłej Anielewicz zastrzelił siebie i swoją dziewczynę Mirę. Popełniono wtedy zbiorowe samobójstwo w którym zginęło:
a) ponad dwadzieścia osób
b) ponad czterdzieści osób
c) ponad osiemdziesiąt osób
d) ponad sto dwadzieścia osób
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

W utworze można wyodrębnić:
a) wiele planów czasowych
b) dwa plany czasowe
c) trzy plany czasowe
d) jeden plan czasowy
Rozwiązanie

Krystyna Krahelska pozowała do pomnika:
a) Syreny
b) Zwycięskiej Polki
c) Matki Polki
d) Nike
Rozwiązanie

Książkę Hanny Krall trudno zaklasyfikować do określonego gatunku. Jest to raczej forma prozy:
a) biograficznej
b) eseistycznej
c) reportażowej
d) fabularnej
Rozwiązanie

Edelman odbywa spotkanie ze Stroopem, zainicjowane przez prokuraturę i Komisję do Badania Zbrodni Hitlerowskich, w celu:
a) ustaleniu dokładnej chronologii powstania
b) ustalenia jego winy
c) ustalenia detali topograficznych
d) przebaczenia
Rozwiązanie

„Żegota” to:
a) Żydowska Rada Ocalenia
b) Organizacja Wspierania Żydów
c) Żydowska Organizacja Bojowa
d) Rada Pomocy Żydom
Rozwiązanie

Swoim ciałem zasłonił karabin maszynowy, by ułatwić współtowarzyszom wydostanie się z zagrożonego terenu:
a) Zalman Frydrych
b) Hennoch Rus
c) Icchak Cukierman
d) Michał Klepfisz
Rozwiązanie

Luba Blum prowadziła w getcie:
a) szkołę pielęgniarską
b) ambulatorium
c) szkółkę dla dzieci
d) ochronkę
Rozwiązanie

Ile z fragmentów książki Krall utrzymanych jest w formie dialogu?
a) 5
b) 8
c) 3
d) 2
Rozwiązanie


Na załadunek do pociągu w getcie ludzie oczekiwali w:
a) stołówce
b) więzieniu
c) budynku szkolnym
d) ambulatorium
Rozwiązanie

Marek Edelman był:
a) pierwszym przywódcą powstania w getcie
b) ostatnim zastępcą przywódcy powstania w getcie
c) przedostatnim przywódcą powstania w getcie
d) ostatnim przywódcą powstania w getcie
Rozwiązanie

Hanna Krall zbiór „Sześć odcieni bieli” poświęciła:
a) sprawom niemieckim
b) sprawom polskim
c) sprawom żydowskim
d) sprawom rosyjskim
Rozwiązanie

Hanna Krall urodziła się 20 maja 1937 roku w:
a) Warszawie
b) Łodzi
c) Lublinie
d) Częstochowie
Rozwiązanie

Na Bubnerowej po raz pierwszy przeprowadzono operację:
a) otwarcia klatki piersiowej
b) odwrócenia krwiobiegu
c) przeszczepu serca
d) założenia bajpasów
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” składa się z:
a) ośmiu rozdziałów
b) piętnastu części
c) czterech rozdziałów
d) dziesięciu części
Rozwiązanie

Bubnerowa zajmowała się sprzedażą:
a) długopisów
b) wyrobów cukierniczych
c) kopert ozdobnych
d) kwiatów
Rozwiązanie

Anna Strońska - kolekcjonerka sztuki ludowej zbierała:
a) żydowskie naczynia
b) żydowskie menory
c) żydowskie zdjęcia
d) żydowskie figurki
Rozwiązanie

Wyznaczonym terenem, na którym miało dojść do pierwszych działań bojowych, było tak zwane getto fabryki:
a) odzieży
b) szczotek
c) konserw
d) butów
Rozwiązanie

Profesor Jan Moll – w czasie II wojny światowej był chirurgiem w:
a) Rzeszowie
b) Lublinie
c) Radomiu
d) Kielcach
Rozwiązanie


„Zdążyć przed Panem Bogiem” była drukowana w 1976 roku w:
a) „Literaturze na Świecie”
b) „Życiu Warszawy”
c) „Polityce”
d) „Odrze”
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” nie jest książką:
a) z elementami filozofii
b) dokumentacyjną
c) historyczną
d) reportażową
Rozwiązanie

Hanna Krall pracowała jako korespondentka zagraniczna w ZSRR m.in. dla:
a) „Sztandaru Młodych”
b) „Pzekroju”
c) „Wprost”
d) „Polityki”
Rozwiązanie

Sposób pisania Hanny Krall można porównać do pracy:
a) wiertarki
b) magla
c) obrabiarki
d) wirówki
Rozwiązanie

„Wacław” został wykupiony przez Tosię Goliborską z Gestapo za:
a) złotą menorę
b) srebrną kolię
c) dywan perski
d) srebrną papierośnicę
Rozwiązanie

Teodozja Goliborska po wojnie zamieszkała w:
a) Australii
b) Izraelu
c) Nowej Zelandii
d) Kanadzie
Rozwiązanie

Ocalałe, pojedyncze grupy walczących przetrwały w ruinach getta do:
a) końca lipca
b) 10 lipca
c) połowy lipca
d) początku lipca
Rozwiązanie

Konstruktorem „sztucznego serca” był:
a) docent Zbigniew Lewandowski
b) Profesor Jan Moll
c) inżynier Sejdak
d) inżynier Wilczkowski
Rozwiązanie

Doktor Teodozja Goliborska była współautorką pracy naukowej:
a) „Zawał serca”
b) „Choroba sercowa”
c) „Przeszczep serca”
d) „Choroba głodowa”
Rozwiązanie

W tajniki reportażu wprowadził Hannę Krall:
a) Melchior Wańkowicz
b) Franciszek Ksawery Pruszyński
c) Ryszard Kapuściński
d) Marian Brandys
Rozwiązanie

Kobieta, która kilkanaście lat po wojnie odwiedziła Edelmana okazała się być córką Lejkina:
a) zastępcy komendanta Umschlagplatzu
b) zastępcy dyrektora ambulatoium w getcie
c) zastępcy oficera żydowskiej policji
d) zastępcy przywódcy powstania w gettcie
Rozwiązanie

Za najbardziej kontrowersyjne uznano wspomnienie przez Edelmana komendanta Anielewicza, który rzekomo:
a) malował skrzela nieświeżych ryb
b) strzelał z procy do zwierząt
c) kolaborował z Niemcami
d) wydał Niemcom kryjówkę swojej siostry
Rozwiązanie

Edelman przed wybuchem powstania w getcie pełnił funkcję:
a) pielęgniarza
b) pomocnika policjanta
c) szpitalnego gońca
d) stróża
Rozwiązanie

Dialog z Markiem Edelmanem rozpoczyna autorka od przypomnienia rozmówcy jego garderoby – konkretnie swetra koloru:
a) niebieskiego
b) zielonego
c) żółtego
d) czerwonego
Rozwiązanie

Po raz pierwszy w Polsce otwarto chirurgicznie klatkę piersiową w roku:
a) 1954
b) 1952
c) 1947
d) 1966
Rozwiązanie

Marek Edelman po wojnie ostatecznie zamieszkał w:
a) Warszawie
b) Lublinie
c) Tel Awiwie
d) Łodzi
Rozwiązanie

Wywiad z Edelmanem przeprowadzany był przez:
a) dwa tygodnie
b) trzy miesiące
c) miesiąc
d) kilka dni
Rozwiązanie

Markowi Edelmanowi do gustu przypadła definicja choroby, którą traktuje się jak:
a) wieczną niewiadomą
b) przeciwnika lekarza
c) zagadkę
d) łamigłówkę
Rozwiązanie

Chory na serce alpinista i inżynier – Wilczkowski duma w szpitalu o:
a) tatrzańskim szczycie
b) Mount Evereście
c) Himalajach
d) szczycie na który nigdy już nie wejdzie
Rozwiązanie

Metoda tzw. „wskazywania palcem” jest przejawem:
a) skupienia się autorki na drobnych wydarzeniach bez wspominania o tle wydarzeń
b) uporczywego wracania do określonego motywu w celu podkreślenia jego ważności
c) skupiania się na losach jednego bohatera
d) wskazywania konkretnych odpowiedzialnych za holocaust
Rozwiązanie

Za zaliczeniem książki Krall do reportażu nie przemawiają takie czynniki jak:
a) docieranie do osób autentycznych
b) zwięzłość
c) dokumentalność faktów
d) rozbudowanie komentarza odautorskiego
Rozwiązanie

Zbigniew Lewandowski o pseudonimie „Szyna” przygotowywał młodych Żydów z getta do:
a) ucieczki z getta
b) „produkcji” materiałów wybuchowych
c) wysadzenia posterunków niemieckich
d) wywołania powstania
Rozwiązanie

19 kwietnia 1943 roku:
a) miano podpalić getto
b) miano wywieźć 1000 Żydów z getta
c) miano rozpocząć likwidację getta
d) miano aresztować Edelmana
Rozwiązanie

Tagi:
• życiorys Hanny Krall • biografia Hanny Krall • problematyka "Zdążyć przed Panem Bogiem • Biografia Marka Edelmana