Zdążyć przed Panem Bogiem | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Za najbardziej kontrowersyjne uznano wspomnienie przez Edelmana komendanta Anielewicza, który rzekomo:
a) malował skrzela nieświeżych ryb
b) wydał Niemcom kryjówkę swojej siostry
c) strzelał z procy do zwierząt
d) kolaborował z Niemcami
Rozwiązanie

Swoim ciałem zasłonił karabin maszynowy, by ułatwić współtowarzyszom wydostanie się z zagrożonego terenu:
a) Zalman Frydrych
b) Icchak Cukierman
c) Hennoch Rus
d) Michał Klepfisz
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

W utworze można wyodrębnić:
a) trzy plany czasowe
b) wiele planów czasowych
c) jeden plan czasowy
d) dwa plany czasowe
Rozwiązanie

Marek Edelman był:
a) ostatnim przywódcą powstania w getcie
b) przedostatnim przywódcą powstania w getcie
c) pierwszym przywódcą powstania w getcie
d) ostatnim zastępcą przywódcy powstania w getcie
Rozwiązanie

Zbigniew Lewandowski o pseudonimie „Szyna” przygotowywał młodych Żydów z getta do:
a) ucieczki z getta
b) „produkcji” materiałów wybuchowych
c) wysadzenia posterunków niemieckich
d) wywołania powstania
Rozwiązanie

Hanna Krall urodziła się 20 maja 1937 roku w:
a) Lublinie
b) Częstochowie
c) Łodzi
d) Warszawie
Rozwiązanie

Luba Blum prowadziła w getcie:
a) szkółkę dla dzieci
b) ambulatorium
c) ochronkę
d) szkołę pielęgniarską
Rozwiązanie

Krystyna Krahelska pozowała do pomnika:
a) Zwycięskiej Polki
b) Matki Polki
c) Nike
d) Syreny
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” nie jest książką:
a) reportażową
b) historyczną
c) z elementami filozofii
d) dokumentacyjną
Rozwiązanie

Edelman odbywa spotkanie ze Stroopem, zainicjowane przez prokuraturę i Komisję do Badania Zbrodni Hitlerowskich, w celu:
a) przebaczenia
b) ustalenia jego winy
c) ustalenia detali topograficznych
d) ustaleniu dokładnej chronologii powstania
Rozwiązanie


Ocalałe, pojedyncze grupy walczących przetrwały w ruinach getta do:
a) połowy lipca
b) końca lipca
c) początku lipca
d) 10 lipca
Rozwiązanie

Hanna Krall pracowała jako korespondentka zagraniczna w ZSRR m.in. dla:
a) „Sztandaru Młodych”
b) „Wprost”
c) „Polityki”
d) „Pzekroju”
Rozwiązanie

Prezes Gminy Żydowskiej – Adam Czerniakow popełnił samobójstwo:
a) w sierpniu 1942 roku
b) w styczniu 1942 roku
c) w lipcu 1942 roku
d) w grudniu 1942 roku
Rozwiązanie

Dialog z Markiem Edelmanem rozpoczyna autorka od przypomnienia rozmówcy jego garderoby – konkretnie swetra koloru:
a) zielonego
b) niebieskiego
c) żółtego
d) czerwonego
Rozwiązanie

Po raz pierwszy w Polsce otwarto chirurgicznie klatkę piersiową w roku:
a) 1966
b) 1954
c) 1952
d) 1947
Rozwiązanie

Metoda tzw. „wskazywania palcem” jest przejawem:
a) uporczywego wracania do określonego motywu w celu podkreślenia jego ważności
b) skupiania się na losach jednego bohatera
c) skupienia się autorki na drobnych wydarzeniach bez wspominania o tle wydarzeń
d) wskazywania konkretnych odpowiedzialnych za holocaust
Rozwiązanie

Na Bubnerowej po raz pierwszy przeprowadzono operację:
a) przeszczepu serca
b) założenia bajpasów
c) otwarcia klatki piersiowej
d) odwrócenia krwiobiegu
Rozwiązanie

Chory na serce alpinista i inżynier – Wilczkowski duma w szpitalu o:
a) szczycie na który nigdy już nie wejdzie
b) tatrzańskim szczycie
c) Himalajach
d) Mount Evereście
Rozwiązanie

Wywiad z Edelmanem przeprowadzany był przez:
a) trzy miesiące
b) kilka dni
c) dwa tygodnie
d) miesiąc
Rozwiązanie

Markowi Edelmanowi do gustu przypadła definicja choroby, którą traktuje się jak:
a) wieczną niewiadomą
b) przeciwnika lekarza
c) łamigłówkę
d) zagadkę
Rozwiązanie


Wyznaczonym terenem, na którym miało dojść do pierwszych działań bojowych, było tak zwane getto fabryki:
a) butów
b) konserw
c) szczotek
d) odzieży
Rozwiązanie

Bubnerowa zajmowała się sprzedażą:
a) długopisów
b) kopert ozdobnych
c) wyrobów cukierniczych
d) kwiatów
Rozwiązanie

Hanna Krall zbiór „Sześć odcieni bieli” poświęciła:
a) sprawom polskim
b) sprawom niemieckim
c) sprawom żydowskim
d) sprawom rosyjskim
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” składa się z:
a) dziesięciu części
b) czterech rozdziałów
c) piętnastu części
d) ośmiu rozdziałów
Rozwiązanie

Profesor Jan Moll – w czasie II wojny światowej był chirurgiem w:
a) Radomiu
b) Lublinie
c) Kielcach
d) Rzeszowie
Rozwiązanie

Doktor Teodozja Goliborska była współautorką pracy naukowej:
a) „Zawał serca”
b) „Choroba sercowa”
c) „Choroba głodowa”
d) „Przeszczep serca”
Rozwiązanie

Sposób pisania Hanny Krall można porównać do pracy:
a) magla
b) wirówki
c) wiertarki
d) obrabiarki
Rozwiązanie

Na załadunek do pociągu w getcie ludzie oczekiwali w:
a) więzieniu
b) stołówce
c) budynku szkolnym
d) ambulatorium
Rozwiązanie

Marek Edelman po wojnie ostatecznie zamieszkał w:
a) Tel Awiwie
b) Łodzi
c) Warszawie
d) Lublinie
Rozwiązanie

„Żegota” to:
a) Żydowska Rada Ocalenia
b) Organizacja Wspierania Żydów
c) Rada Pomocy Żydom
d) Żydowska Organizacja Bojowa
Rozwiązanie

Ósmego maja na ulicy Miłej Anielewicz zastrzelił siebie i swoją dziewczynę Mirę. Popełniono wtedy zbiorowe samobójstwo w którym zginęło:
a) ponad osiemdziesiąt osób
b) ponad czterdzieści osób
c) ponad sto dwadzieścia osób
d) ponad dwadzieścia osób
Rozwiązanie

„Wacław” został wykupiony przez Tosię Goliborską z Gestapo za:
a) złotą menorę
b) srebrną kolię
c) dywan perski
d) srebrną papierośnicę
Rozwiązanie

Za zaliczeniem książki Krall do reportażu nie przemawiają takie czynniki jak:
a) dokumentalność faktów
b) rozbudowanie komentarza odautorskiego
c) zwięzłość
d) docieranie do osób autentycznych
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” była drukowana w 1976 roku w:
a) „Odrze”
b) „Literaturze na Świecie”
c) „Polityce”
d) „Życiu Warszawy”
Rozwiązanie

19 kwietnia 1943 roku:
a) miano aresztować Edelmana
b) miano podpalić getto
c) miano wywieźć 1000 Żydów z getta
d) miano rozpocząć likwidację getta
Rozwiązanie

Anna Strońska - kolekcjonerka sztuki ludowej zbierała:
a) żydowskie zdjęcia
b) żydowskie naczynia
c) żydowskie figurki
d) żydowskie menory
Rozwiązanie

Kobieta, która kilkanaście lat po wojnie odwiedziła Edelmana okazała się być córką Lejkina:
a) zastępcy przywódcy powstania w gettcie
b) zastępcy komendanta Umschlagplatzu
c) zastępcy oficera żydowskiej policji
d) zastępcy dyrektora ambulatoium w getcie
Rozwiązanie

Konstruktorem „sztucznego serca” był:
a) inżynier Sejdak
b) docent Zbigniew Lewandowski
c) inżynier Wilczkowski
d) Profesor Jan Moll
Rozwiązanie

Teodozja Goliborska po wojnie zamieszkała w:
a) Kanadzie
b) Nowej Zelandii
c) Izraelu
d) Australii
Rozwiązanie

Edelman przed wybuchem powstania w getcie pełnił funkcję:
a) stróża
b) pomocnika policjanta
c) szpitalnego gońca
d) pielęgniarza
Rozwiązanie

Książkę Hanny Krall trudno zaklasyfikować do określonego gatunku. Jest to raczej forma prozy:
a) eseistycznej
b) fabularnej
c) biograficznej
d) reportażowej
Rozwiązanie

Ile z fragmentów książki Krall utrzymanych jest w formie dialogu?
a) 3
b) 2
c) 8
d) 5
Rozwiązanie

W tajniki reportażu wprowadził Hannę Krall:
a) Marian Brandys
b) Franciszek Ksawery Pruszyński
c) Ryszard Kapuściński
d) Melchior Wańkowicz
Rozwiązanie

Tagi:
• życiorys Hanny Krall • biografia Hanny Krall • problematyka "Zdążyć przed Panem Bogiem • Biografia Marka Edelmana