Zdążyć przed Panem Bogiem
      Zdążyć przed Panem Bogiem | inne lektury | kontakt | reklama |
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

„Zdążyć przed Panem Bogiem” nie jest książką:
a) z elementami filozofii
b) reportażową
c) dokumentacyjną
d) historyczną
Rozwiązanie

Krystyna Krahelska pozowała do pomnika:
a) Nike
b) Zwycięskiej Polki
c) Syreny
d) Matki Polki
Rozwiązanie

Konstruktorem „sztucznego serca” był:
a) inżynier Wilczkowski
b) inżynier Sejdak
c) Profesor Jan Moll
d) docent Zbigniew Lewandowski
Rozwiązanie

Ósmego maja na ulicy Miłej Anielewicz zastrzelił siebie i swoją dziewczynę Mirę. Popełniono wtedy zbiorowe samobójstwo w którym zginęło:
a) ponad sto dwadzieścia osób
b) ponad czterdzieści osób
c) ponad osiemdziesiąt osób
d) ponad dwadzieścia osób
Rozwiązanie

Markowi Edelmanowi do gustu przypadła definicja choroby, którą traktuje się jak:
a) łamigłówkę
b) przeciwnika lekarza
c) wieczną niewiadomą
d) zagadkę
Rozwiązanie

Sposób pisania Hanny Krall można porównać do pracy:
a) magla
b) wiertarki
c) obrabiarki
d) wirówki
Rozwiązanie

Swoim ciałem zasłonił karabin maszynowy, by ułatwić współtowarzyszom wydostanie się z zagrożonego terenu:
a) Michał Klepfisz
b) Zalman Frydrych
c) Icchak Cukierman
d) Hennoch Rus
Rozwiązanie

W tajniki reportażu wprowadził Hannę Krall:
a) Melchior Wańkowicz
b) Franciszek Ksawery Pruszyński
c) Marian Brandys
d) Ryszard Kapuściński
Rozwiązanie

Wywiad z Edelmanem przeprowadzany był przez:
a) dwa tygodnie
b) kilka dni
c) trzy miesiące
d) miesiąc
Rozwiązanie

Teodozja Goliborska po wojnie zamieszkała w:
a) Australii
b) Nowej Zelandii
c) Kanadzie
d) Izraelu
Rozwiązanie


Po raz pierwszy w Polsce otwarto chirurgicznie klatkę piersiową w roku:
a) 1952
b) 1954
c) 1966
d) 1947
Rozwiązanie

Profesor Jan Moll – w czasie II wojny światowej był chirurgiem w:
a) Kielcach
b) Lublinie
c) Radomiu
d) Rzeszowie
Rozwiązanie

Doktor Teodozja Goliborska była współautorką pracy naukowej:
a) „Choroba sercowa”
b) „Choroba głodowa”
c) „Przeszczep serca”
d) „Zawał serca”
Rozwiązanie

Zbigniew Lewandowski o pseudonimie „Szyna” przygotowywał młodych Żydów z getta do:
a) „produkcji” materiałów wybuchowych
b) ucieczki z getta
c) wywołania powstania
d) wysadzenia posterunków niemieckich
Rozwiązanie

Dialog z Markiem Edelmanem rozpoczyna autorka od przypomnienia rozmówcy jego garderoby – konkretnie swetra koloru:
a) żółtego
b) zielonego
c) czerwonego
d) niebieskiego
Rozwiązanie

Książkę Hanny Krall trudno zaklasyfikować do określonego gatunku. Jest to raczej forma prozy:
a) fabularnej
b) reportażowej
c) biograficznej
d) eseistycznej
Rozwiązanie

„Żegota” to:
a) Żydowska Organizacja Bojowa
b) Organizacja Wspierania Żydów
c) Rada Pomocy Żydom
d) Żydowska Rada Ocalenia
Rozwiązanie

W utworze można wyodrębnić:
a) wiele planów czasowych
b) trzy plany czasowe
c) dwa plany czasowe
d) jeden plan czasowy
Rozwiązanie

Hanna Krall zbiór „Sześć odcieni bieli” poświęciła:
a) sprawom rosyjskim
b) sprawom polskim
c) sprawom niemieckim
d) sprawom żydowskim
Rozwiązanie

Za najbardziej kontrowersyjne uznano wspomnienie przez Edelmana komendanta Anielewicza, który rzekomo:
a) kolaborował z Niemcami
b) strzelał z procy do zwierząt
c) malował skrzela nieświeżych ryb
d) wydał Niemcom kryjówkę swojej siostry
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” składa się z:
a) ośmiu rozdziałów
b) czterech rozdziałów
c) dziesięciu części
d) piętnastu części
Rozwiązanie

Metoda tzw. „wskazywania palcem” jest przejawem:
a) skupienia się autorki na drobnych wydarzeniach bez wspominania o tle wydarzeń
b) uporczywego wracania do określonego motywu w celu podkreślenia jego ważności
c) skupiania się na losach jednego bohatera
d) wskazywania konkretnych odpowiedzialnych za holocaust
Rozwiązanie

Chory na serce alpinista i inżynier – Wilczkowski duma w szpitalu o:
a) szczycie na który nigdy już nie wejdzie
b) Himalajach
c) Mount Evereście
d) tatrzańskim szczycie
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” była drukowana w 1976 roku w:
a) „Polityce”
b) „Odrze”
c) „Życiu Warszawy”
d) „Literaturze na Świecie”
Rozwiązanie

Hanna Krall pracowała jako korespondentka zagraniczna w ZSRR m.in. dla:
a) „Polityki”
b) „Wprost”
c) „Sztandaru Młodych”
d) „Pzekroju”
Rozwiązanie

Marek Edelman był:
a) ostatnim przywódcą powstania w getcie
b) ostatnim zastępcą przywódcy powstania w getcie
c) pierwszym przywódcą powstania w getcie
d) przedostatnim przywódcą powstania w getcie
Rozwiązanie

Edelman odbywa spotkanie ze Stroopem, zainicjowane przez prokuraturę i Komisję do Badania Zbrodni Hitlerowskich, w celu:
a) ustaleniu dokładnej chronologii powstania
b) przebaczenia
c) ustalenia detali topograficznych
d) ustalenia jego winy
Rozwiązanie

Ile z fragmentów książki Krall utrzymanych jest w formie dialogu?
a) 3
b) 5
c) 2
d) 8
Rozwiązanie

Marek Edelman po wojnie ostatecznie zamieszkał w:
a) Łodzi
b) Tel Awiwie
c) Lublinie
d) Warszawie
Rozwiązanie

„Wacław” został wykupiony przez Tosię Goliborską z Gestapo za:
a) srebrną kolię
b) srebrną papierośnicę
c) dywan perski
d) złotą menorę
Rozwiązanie

Bubnerowa zajmowała się sprzedażą:
a) kwiatów
b) długopisów
c) kopert ozdobnych
d) wyrobów cukierniczych
Rozwiązanie

Hanna Krall urodziła się 20 maja 1937 roku w:
a) Lublinie
b) Łodzi
c) Częstochowie
d) Warszawie
Rozwiązanie

Luba Blum prowadziła w getcie:
a) szkółkę dla dzieci
b) szkołę pielęgniarską
c) ochronkę
d) ambulatorium
Rozwiązanie

Ocalałe, pojedyncze grupy walczących przetrwały w ruinach getta do:
a) połowy lipca
b) końca lipca
c) początku lipca
d) 10 lipca
Rozwiązanie

Na Bubnerowej po raz pierwszy przeprowadzono operację:
a) założenia bajpasów
b) otwarcia klatki piersiowej
c) odwrócenia krwiobiegu
d) przeszczepu serca
Rozwiązanie

Prezes Gminy Żydowskiej – Adam Czerniakow popełnił samobójstwo:
a) w grudniu 1942 roku
b) w styczniu 1942 roku
c) w lipcu 1942 roku
d) w sierpniu 1942 roku
Rozwiązanie

Na załadunek do pociągu w getcie ludzie oczekiwali w:
a) budynku szkolnym
b) więzieniu
c) ambulatorium
d) stołówce
Rozwiązanie

Wyznaczonym terenem, na którym miało dojść do pierwszych działań bojowych, było tak zwane getto fabryki:
a) odzieży
b) szczotek
c) butów
d) konserw
Rozwiązanie

Kobieta, która kilkanaście lat po wojnie odwiedziła Edelmana okazała się być córką Lejkina:
a) zastępcy przywódcy powstania w gettcie
b) zastępcy dyrektora ambulatoium w getcie
c) zastępcy komendanta Umschlagplatzu
d) zastępcy oficera żydowskiej policji
Rozwiązanie

Za zaliczeniem książki Krall do reportażu nie przemawiają takie czynniki jak:
a) docieranie do osób autentycznych
b) rozbudowanie komentarza odautorskiego
c) zwięzłość
d) dokumentalność faktów
Rozwiązanie

Edelman przed wybuchem powstania w getcie pełnił funkcję:
a) pielęgniarza
b) stróża
c) szpitalnego gońca
d) pomocnika policjanta
Rozwiązanie

Anna Strońska - kolekcjonerka sztuki ludowej zbierała:
a) żydowskie figurki
b) żydowskie naczynia
c) żydowskie zdjęcia
d) żydowskie menory
Rozwiązanie

19 kwietnia 1943 roku:
a) miano wywieźć 1000 Żydów z getta
b) miano aresztować Edelmana
c) miano rozpocząć likwidację getta
d) miano podpalić getto
Rozwiązanie

Tagi:
• życiorys Hanny Krall • biografia Hanny Krall • problematyka "Zdążyć przed Panem Bogiem • Biografia Marka Edelmana
Partner serwisu: