Zdążyć przed Panem Bogiem | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Ósmego maja na ulicy Miłej Anielewicz zastrzelił siebie i swoją dziewczynę Mirę. Popełniono wtedy zbiorowe samobójstwo w którym zginęło:
a) ponad sto dwadzieścia osób
b) ponad dwadzieścia osób
c) ponad czterdzieści osób
d) ponad osiemdziesiąt osób
Rozwiązanie

Kobieta, która kilkanaście lat po wojnie odwiedziła Edelmana okazała się być córką Lejkina:
a) zastępcy dyrektora ambulatoium w getcie
b) zastępcy komendanta Umschlagplatzu
c) zastępcy przywódcy powstania w gettcie
d) zastępcy oficera żydowskiej policji
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

„Żegota” to:
a) Organizacja Wspierania Żydów
b) Żydowska Organizacja Bojowa
c) Żydowska Rada Ocalenia
d) Rada Pomocy Żydom
Rozwiązanie

Hanna Krall urodziła się 20 maja 1937 roku w:
a) Łodzi
b) Częstochowie
c) Warszawie
d) Lublinie
Rozwiązanie

Za najbardziej kontrowersyjne uznano wspomnienie przez Edelmana komendanta Anielewicza, który rzekomo:
a) strzelał z procy do zwierząt
b) wydał Niemcom kryjówkę swojej siostry
c) kolaborował z Niemcami
d) malował skrzela nieświeżych ryb
Rozwiązanie

„Wacław” został wykupiony przez Tosię Goliborską z Gestapo za:
a) złotą menorę
b) dywan perski
c) srebrną papierośnicę
d) srebrną kolię
Rozwiązanie

Doktor Teodozja Goliborska była współautorką pracy naukowej:
a) „Choroba głodowa”
b) „Choroba sercowa”
c) „Zawał serca”
d) „Przeszczep serca”
Rozwiązanie

W utworze można wyodrębnić:
a) wiele planów czasowych
b) jeden plan czasowy
c) dwa plany czasowe
d) trzy plany czasowe
Rozwiązanie

Na załadunek do pociągu w getcie ludzie oczekiwali w:
a) więzieniu
b) stołówce
c) ambulatorium
d) budynku szkolnym
Rozwiązanie

Na Bubnerowej po raz pierwszy przeprowadzono operację:
a) założenia bajpasów
b) przeszczepu serca
c) odwrócenia krwiobiegu
d) otwarcia klatki piersiowej
Rozwiązanie


Krystyna Krahelska pozowała do pomnika:
a) Zwycięskiej Polki
b) Matki Polki
c) Syreny
d) Nike
Rozwiązanie

19 kwietnia 1943 roku:
a) miano rozpocząć likwidację getta
b) miano podpalić getto
c) miano aresztować Edelmana
d) miano wywieźć 1000 Żydów z getta
Rozwiązanie

Hanna Krall zbiór „Sześć odcieni bieli” poświęciła:
a) sprawom żydowskim
b) sprawom polskim
c) sprawom niemieckim
d) sprawom rosyjskim
Rozwiązanie

Wywiad z Edelmanem przeprowadzany był przez:
a) miesiąc
b) kilka dni
c) dwa tygodnie
d) trzy miesiące
Rozwiązanie

Książkę Hanny Krall trudno zaklasyfikować do określonego gatunku. Jest to raczej forma prozy:
a) reportażowej
b) eseistycznej
c) biograficznej
d) fabularnej
Rozwiązanie

Edelman przed wybuchem powstania w getcie pełnił funkcję:
a) stróża
b) szpitalnego gońca
c) pielęgniarza
d) pomocnika policjanta
Rozwiązanie

Po raz pierwszy w Polsce otwarto chirurgicznie klatkę piersiową w roku:
a) 1966
b) 1947
c) 1954
d) 1952
Rozwiązanie

Swoim ciałem zasłonił karabin maszynowy, by ułatwić współtowarzyszom wydostanie się z zagrożonego terenu:
a) Zalman Frydrych
b) Hennoch Rus
c) Icchak Cukierman
d) Michał Klepfisz
Rozwiązanie

Za zaliczeniem książki Krall do reportażu nie przemawiają takie czynniki jak:
a) docieranie do osób autentycznych
b) dokumentalność faktów
c) rozbudowanie komentarza odautorskiego
d) zwięzłość
Rozwiązanie

Profesor Jan Moll – w czasie II wojny światowej był chirurgiem w:
a) Radomiu
b) Kielcach
c) Rzeszowie
d) Lublinie
Rozwiązanie


Metoda tzw. „wskazywania palcem” jest przejawem:
a) skupiania się na losach jednego bohatera
b) skupienia się autorki na drobnych wydarzeniach bez wspominania o tle wydarzeń
c) wskazywania konkretnych odpowiedzialnych za holocaust
d) uporczywego wracania do określonego motywu w celu podkreślenia jego ważności
Rozwiązanie

Teodozja Goliborska po wojnie zamieszkała w:
a) Izraelu
b) Australii
c) Kanadzie
d) Nowej Zelandii
Rozwiązanie

Anna Strońska - kolekcjonerka sztuki ludowej zbierała:
a) żydowskie zdjęcia
b) żydowskie naczynia
c) żydowskie figurki
d) żydowskie menory
Rozwiązanie

Marek Edelman po wojnie ostatecznie zamieszkał w:
a) Lublinie
b) Warszawie
c) Tel Awiwie
d) Łodzi
Rozwiązanie

Wyznaczonym terenem, na którym miało dojść do pierwszych działań bojowych, było tak zwane getto fabryki:
a) konserw
b) szczotek
c) odzieży
d) butów
Rozwiązanie

Dialog z Markiem Edelmanem rozpoczyna autorka od przypomnienia rozmówcy jego garderoby – konkretnie swetra koloru:
a) czerwonego
b) zielonego
c) niebieskiego
d) żółtego
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” składa się z:
a) dziesięciu części
b) ośmiu rozdziałów
c) piętnastu części
d) czterech rozdziałów
Rozwiązanie

Bubnerowa zajmowała się sprzedażą:
a) długopisów
b) kopert ozdobnych
c) wyrobów cukierniczych
d) kwiatów
Rozwiązanie

Ocalałe, pojedyncze grupy walczących przetrwały w ruinach getta do:
a) połowy lipca
b) początku lipca
c) 10 lipca
d) końca lipca
Rozwiązanie

Sposób pisania Hanny Krall można porównać do pracy:
a) wirówki
b) magla
c) wiertarki
d) obrabiarki
Rozwiązanie

Markowi Edelmanowi do gustu przypadła definicja choroby, którą traktuje się jak:
a) łamigłówkę
b) zagadkę
c) wieczną niewiadomą
d) przeciwnika lekarza
Rozwiązanie

Hanna Krall pracowała jako korespondentka zagraniczna w ZSRR m.in. dla:
a) „Pzekroju”
b) „Sztandaru Młodych”
c) „Wprost”
d) „Polityki”
Rozwiązanie

Prezes Gminy Żydowskiej – Adam Czerniakow popełnił samobójstwo:
a) w grudniu 1942 roku
b) w sierpniu 1942 roku
c) w lipcu 1942 roku
d) w styczniu 1942 roku
Rozwiązanie

Luba Blum prowadziła w getcie:
a) szkółkę dla dzieci
b) ambulatorium
c) ochronkę
d) szkołę pielęgniarską
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” nie jest książką:
a) dokumentacyjną
b) reportażową
c) historyczną
d) z elementami filozofii
Rozwiązanie

Konstruktorem „sztucznego serca” był:
a) Profesor Jan Moll
b) inżynier Sejdak
c) inżynier Wilczkowski
d) docent Zbigniew Lewandowski
Rozwiązanie

W tajniki reportażu wprowadził Hannę Krall:
a) Marian Brandys
b) Franciszek Ksawery Pruszyński
c) Ryszard Kapuściński
d) Melchior Wańkowicz
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” była drukowana w 1976 roku w:
a) „Polityce”
b) „Literaturze na Świecie”
c) „Życiu Warszawy”
d) „Odrze”
Rozwiązanie

Marek Edelman był:
a) pierwszym przywódcą powstania w getcie
b) przedostatnim przywódcą powstania w getcie
c) ostatnim zastępcą przywódcy powstania w getcie
d) ostatnim przywódcą powstania w getcie
Rozwiązanie

Zbigniew Lewandowski o pseudonimie „Szyna” przygotowywał młodych Żydów z getta do:
a) ucieczki z getta
b) „produkcji” materiałów wybuchowych
c) wywołania powstania
d) wysadzenia posterunków niemieckich
Rozwiązanie

Ile z fragmentów książki Krall utrzymanych jest w formie dialogu?
a) 8
b) 3
c) 2
d) 5
Rozwiązanie

Edelman odbywa spotkanie ze Stroopem, zainicjowane przez prokuraturę i Komisję do Badania Zbrodni Hitlerowskich, w celu:
a) ustalenia detali topograficznych
b) przebaczenia
c) ustaleniu dokładnej chronologii powstania
d) ustalenia jego winy
Rozwiązanie

Chory na serce alpinista i inżynier – Wilczkowski duma w szpitalu o:
a) tatrzańskim szczycie
b) Himalajach
c) Mount Evereście
d) szczycie na który nigdy już nie wejdzie
Rozwiązanie

Tagi:
• życiorys Hanny Krall • biografia Hanny Krall • problematyka "Zdążyć przed Panem Bogiem • Biografia Marka Edelmana