Zdążyć przed Panem Bogiem | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Na Bubnerowej po raz pierwszy przeprowadzono operację:
a) założenia bajpasów
b) przeszczepu serca
c) odwrócenia krwiobiegu
d) otwarcia klatki piersiowej
Rozwiązanie

Metoda tzw. „wskazywania palcem” jest przejawem:
a) wskazywania konkretnych odpowiedzialnych za holocaust
b) skupienia się autorki na drobnych wydarzeniach bez wspominania o tle wydarzeń
c) skupiania się na losach jednego bohatera
d) uporczywego wracania do określonego motywu w celu podkreślenia jego ważności
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Wyznaczonym terenem, na którym miało dojść do pierwszych działań bojowych, było tak zwane getto fabryki:
a) odzieży
b) konserw
c) butów
d) szczotek
Rozwiązanie

„Wacław” został wykupiony przez Tosię Goliborską z Gestapo za:
a) złotą menorę
b) srebrną papierośnicę
c) srebrną kolię
d) dywan perski
Rozwiązanie

Marek Edelman po wojnie ostatecznie zamieszkał w:
a) Tel Awiwie
b) Lublinie
c) Łodzi
d) Warszawie
Rozwiązanie

Teodozja Goliborska po wojnie zamieszkała w:
a) Australii
b) Izraelu
c) Nowej Zelandii
d) Kanadzie
Rozwiązanie

Hanna Krall pracowała jako korespondentka zagraniczna w ZSRR m.in. dla:
a) „Polityki”
b) „Sztandaru Młodych”
c) „Pzekroju”
d) „Wprost”
Rozwiązanie

Zbigniew Lewandowski o pseudonimie „Szyna” przygotowywał młodych Żydów z getta do:
a) wywołania powstania
b) „produkcji” materiałów wybuchowych
c) wysadzenia posterunków niemieckich
d) ucieczki z getta
Rozwiązanie

Ocalałe, pojedyncze grupy walczących przetrwały w ruinach getta do:
a) 10 lipca
b) końca lipca
c) początku lipca
d) połowy lipca
Rozwiązanie

Hanna Krall zbiór „Sześć odcieni bieli” poświęciła:
a) sprawom niemieckim
b) sprawom rosyjskim
c) sprawom polskim
d) sprawom żydowskim
Rozwiązanie


W tajniki reportażu wprowadził Hannę Krall:
a) Melchior Wańkowicz
b) Marian Brandys
c) Ryszard Kapuściński
d) Franciszek Ksawery Pruszyński
Rozwiązanie

Krystyna Krahelska pozowała do pomnika:
a) Matki Polki
b) Nike
c) Zwycięskiej Polki
d) Syreny
Rozwiązanie

Ósmego maja na ulicy Miłej Anielewicz zastrzelił siebie i swoją dziewczynę Mirę. Popełniono wtedy zbiorowe samobójstwo w którym zginęło:
a) ponad czterdzieści osób
b) ponad osiemdziesiąt osób
c) ponad dwadzieścia osób
d) ponad sto dwadzieścia osób
Rozwiązanie

Prezes Gminy Żydowskiej – Adam Czerniakow popełnił samobójstwo:
a) w sierpniu 1942 roku
b) w styczniu 1942 roku
c) w grudniu 1942 roku
d) w lipcu 1942 roku
Rozwiązanie

Chory na serce alpinista i inżynier – Wilczkowski duma w szpitalu o:
a) Mount Evereście
b) szczycie na który nigdy już nie wejdzie
c) Himalajach
d) tatrzańskim szczycie
Rozwiązanie

W utworze można wyodrębnić:
a) dwa plany czasowe
b) jeden plan czasowy
c) trzy plany czasowe
d) wiele planów czasowych
Rozwiązanie

Konstruktorem „sztucznego serca” był:
a) docent Zbigniew Lewandowski
b) inżynier Sejdak
c) inżynier Wilczkowski
d) Profesor Jan Moll
Rozwiązanie

Marek Edelman był:
a) ostatnim zastępcą przywódcy powstania w getcie
b) przedostatnim przywódcą powstania w getcie
c) pierwszym przywódcą powstania w getcie
d) ostatnim przywódcą powstania w getcie
Rozwiązanie

Edelman odbywa spotkanie ze Stroopem, zainicjowane przez prokuraturę i Komisję do Badania Zbrodni Hitlerowskich, w celu:
a) przebaczenia
b) ustalenia jego winy
c) ustalenia detali topograficznych
d) ustaleniu dokładnej chronologii powstania
Rozwiązanie

Książkę Hanny Krall trudno zaklasyfikować do określonego gatunku. Jest to raczej forma prozy:
a) biograficznej
b) eseistycznej
c) reportażowej
d) fabularnej
Rozwiązanie


Profesor Jan Moll – w czasie II wojny światowej był chirurgiem w:
a) Lublinie
b) Rzeszowie
c) Radomiu
d) Kielcach
Rozwiązanie

Anna Strońska - kolekcjonerka sztuki ludowej zbierała:
a) żydowskie menory
b) żydowskie naczynia
c) żydowskie figurki
d) żydowskie zdjęcia
Rozwiązanie

Po raz pierwszy w Polsce otwarto chirurgicznie klatkę piersiową w roku:
a) 1954
b) 1947
c) 1966
d) 1952
Rozwiązanie

Luba Blum prowadziła w getcie:
a) szkołę pielęgniarską
b) szkółkę dla dzieci
c) ambulatorium
d) ochronkę
Rozwiązanie

Doktor Teodozja Goliborska była współautorką pracy naukowej:
a) „Przeszczep serca”
b) „Choroba sercowa”
c) „Zawał serca”
d) „Choroba głodowa”
Rozwiązanie

Wywiad z Edelmanem przeprowadzany był przez:
a) kilka dni
b) dwa tygodnie
c) trzy miesiące
d) miesiąc
Rozwiązanie

Kobieta, która kilkanaście lat po wojnie odwiedziła Edelmana okazała się być córką Lejkina:
a) zastępcy dyrektora ambulatoium w getcie
b) zastępcy przywódcy powstania w gettcie
c) zastępcy oficera żydowskiej policji
d) zastępcy komendanta Umschlagplatzu
Rozwiązanie

Sposób pisania Hanny Krall można porównać do pracy:
a) wiertarki
b) magla
c) obrabiarki
d) wirówki
Rozwiązanie

Ile z fragmentów książki Krall utrzymanych jest w formie dialogu?
a) 2
b) 8
c) 3
d) 5
Rozwiązanie

Dialog z Markiem Edelmanem rozpoczyna autorka od przypomnienia rozmówcy jego garderoby – konkretnie swetra koloru:
a) zielonego
b) żółtego
c) niebieskiego
d) czerwonego
Rozwiązanie

Za zaliczeniem książki Krall do reportażu nie przemawiają takie czynniki jak:
a) docieranie do osób autentycznych
b) rozbudowanie komentarza odautorskiego
c) dokumentalność faktów
d) zwięzłość
Rozwiązanie

Za najbardziej kontrowersyjne uznano wspomnienie przez Edelmana komendanta Anielewicza, który rzekomo:
a) kolaborował z Niemcami
b) malował skrzela nieświeżych ryb
c) strzelał z procy do zwierząt
d) wydał Niemcom kryjówkę swojej siostry
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” składa się z:
a) dziesięciu części
b) ośmiu rozdziałów
c) czterech rozdziałów
d) piętnastu części
Rozwiązanie

Na załadunek do pociągu w getcie ludzie oczekiwali w:
a) więzieniu
b) ambulatorium
c) stołówce
d) budynku szkolnym
Rozwiązanie

19 kwietnia 1943 roku:
a) miano podpalić getto
b) miano aresztować Edelmana
c) miano rozpocząć likwidację getta
d) miano wywieźć 1000 Żydów z getta
Rozwiązanie

Bubnerowa zajmowała się sprzedażą:
a) kopert ozdobnych
b) wyrobów cukierniczych
c) długopisów
d) kwiatów
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” nie jest książką:
a) reportażową
b) z elementami filozofii
c) historyczną
d) dokumentacyjną
Rozwiązanie

Hanna Krall urodziła się 20 maja 1937 roku w:
a) Łodzi
b) Częstochowie
c) Warszawie
d) Lublinie
Rozwiązanie

Edelman przed wybuchem powstania w getcie pełnił funkcję:
a) pomocnika policjanta
b) szpitalnego gońca
c) pielęgniarza
d) stróża
Rozwiązanie

„Żegota” to:
a) Rada Pomocy Żydom
b) Żydowska Organizacja Bojowa
c) Organizacja Wspierania Żydów
d) Żydowska Rada Ocalenia
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” była drukowana w 1976 roku w:
a) „Polityce”
b) „Literaturze na Świecie”
c) „Odrze”
d) „Życiu Warszawy”
Rozwiązanie

Swoim ciałem zasłonił karabin maszynowy, by ułatwić współtowarzyszom wydostanie się z zagrożonego terenu:
a) Icchak Cukierman
b) Zalman Frydrych
c) Michał Klepfisz
d) Hennoch Rus
Rozwiązanie

Markowi Edelmanowi do gustu przypadła definicja choroby, którą traktuje się jak:
a) łamigłówkę
b) przeciwnika lekarza
c) wieczną niewiadomą
d) zagadkę
Rozwiązanie

Tagi:
• życiorys Hanny Krall • biografia Hanny Krall • problematyka "Zdążyć przed Panem Bogiem • Biografia Marka Edelmana