Zdążyć przed Panem Bogiem | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Swoim ciałem zasłonił karabin maszynowy, by ułatwić współtowarzyszom wydostanie się z zagrożonego terenu:
a) Icchak Cukierman
b) Hennoch Rus
c) Michał Klepfisz
d) Zalman Frydrych
Rozwiązanie

Krystyna Krahelska pozowała do pomnika:
a) Nike
b) Zwycięskiej Polki
c) Matki Polki
d) Syreny
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Kobieta, która kilkanaście lat po wojnie odwiedziła Edelmana okazała się być córką Lejkina:
a) zastępcy dyrektora ambulatoium w getcie
b) zastępcy oficera żydowskiej policji
c) zastępcy przywódcy powstania w gettcie
d) zastępcy komendanta Umschlagplatzu
Rozwiązanie

Wywiad z Edelmanem przeprowadzany był przez:
a) trzy miesiące
b) kilka dni
c) dwa tygodnie
d) miesiąc
Rozwiązanie

19 kwietnia 1943 roku:
a) miano wywieźć 1000 Żydów z getta
b) miano rozpocząć likwidację getta
c) miano aresztować Edelmana
d) miano podpalić getto
Rozwiązanie

Po raz pierwszy w Polsce otwarto chirurgicznie klatkę piersiową w roku:
a) 1966
b) 1947
c) 1954
d) 1952
Rozwiązanie

Metoda tzw. „wskazywania palcem” jest przejawem:
a) skupiania się na losach jednego bohatera
b) skupienia się autorki na drobnych wydarzeniach bez wspominania o tle wydarzeń
c) uporczywego wracania do określonego motywu w celu podkreślenia jego ważności
d) wskazywania konkretnych odpowiedzialnych za holocaust
Rozwiązanie

Ile z fragmentów książki Krall utrzymanych jest w formie dialogu?
a) 5
b) 3
c) 2
d) 8
Rozwiązanie

Na Bubnerowej po raz pierwszy przeprowadzono operację:
a) założenia bajpasów
b) odwrócenia krwiobiegu
c) przeszczepu serca
d) otwarcia klatki piersiowej
Rozwiązanie

Na załadunek do pociągu w getcie ludzie oczekiwali w:
a) stołówce
b) więzieniu
c) budynku szkolnym
d) ambulatorium
Rozwiązanie


Markowi Edelmanowi do gustu przypadła definicja choroby, którą traktuje się jak:
a) zagadkę
b) przeciwnika lekarza
c) wieczną niewiadomą
d) łamigłówkę
Rozwiązanie

Edelman odbywa spotkanie ze Stroopem, zainicjowane przez prokuraturę i Komisję do Badania Zbrodni Hitlerowskich, w celu:
a) ustalenia detali topograficznych
b) ustaleniu dokładnej chronologii powstania
c) przebaczenia
d) ustalenia jego winy
Rozwiązanie

Luba Blum prowadziła w getcie:
a) ochronkę
b) szkołę pielęgniarską
c) ambulatorium
d) szkółkę dla dzieci
Rozwiązanie

Sposób pisania Hanny Krall można porównać do pracy:
a) magla
b) wirówki
c) wiertarki
d) obrabiarki
Rozwiązanie

Marek Edelman był:
a) przedostatnim przywódcą powstania w getcie
b) pierwszym przywódcą powstania w getcie
c) ostatnim zastępcą przywódcy powstania w getcie
d) ostatnim przywódcą powstania w getcie
Rozwiązanie

Za najbardziej kontrowersyjne uznano wspomnienie przez Edelmana komendanta Anielewicza, który rzekomo:
a) malował skrzela nieświeżych ryb
b) strzelał z procy do zwierząt
c) kolaborował z Niemcami
d) wydał Niemcom kryjówkę swojej siostry
Rozwiązanie

Konstruktorem „sztucznego serca” był:
a) docent Zbigniew Lewandowski
b) inżynier Wilczkowski
c) Profesor Jan Moll
d) inżynier Sejdak
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” składa się z:
a) ośmiu rozdziałów
b) piętnastu części
c) czterech rozdziałów
d) dziesięciu części
Rozwiązanie

Prezes Gminy Żydowskiej – Adam Czerniakow popełnił samobójstwo:
a) w styczniu 1942 roku
b) w lipcu 1942 roku
c) w grudniu 1942 roku
d) w sierpniu 1942 roku
Rozwiązanie

„Wacław” został wykupiony przez Tosię Goliborską z Gestapo za:
a) srebrną papierośnicę
b) dywan perski
c) srebrną kolię
d) złotą menorę
Rozwiązanie


„Zdążyć przed Panem Bogiem” nie jest książką:
a) reportażową
b) historyczną
c) z elementami filozofii
d) dokumentacyjną
Rozwiązanie

Chory na serce alpinista i inżynier – Wilczkowski duma w szpitalu o:
a) tatrzańskim szczycie
b) Himalajach
c) Mount Evereście
d) szczycie na który nigdy już nie wejdzie
Rozwiązanie

Edelman przed wybuchem powstania w getcie pełnił funkcję:
a) pielęgniarza
b) szpitalnego gońca
c) pomocnika policjanta
d) stróża
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” była drukowana w 1976 roku w:
a) „Odrze”
b) „Życiu Warszawy”
c) „Polityce”
d) „Literaturze na Świecie”
Rozwiązanie

Marek Edelman po wojnie ostatecznie zamieszkał w:
a) Lublinie
b) Warszawie
c) Łodzi
d) Tel Awiwie
Rozwiązanie

Hanna Krall pracowała jako korespondentka zagraniczna w ZSRR m.in. dla:
a) „Wprost”
b) „Pzekroju”
c) „Sztandaru Młodych”
d) „Polityki”
Rozwiązanie

Dialog z Markiem Edelmanem rozpoczyna autorka od przypomnienia rozmówcy jego garderoby – konkretnie swetra koloru:
a) żółtego
b) zielonego
c) czerwonego
d) niebieskiego
Rozwiązanie

Hanna Krall urodziła się 20 maja 1937 roku w:
a) Warszawie
b) Lublinie
c) Częstochowie
d) Łodzi
Rozwiązanie

Doktor Teodozja Goliborska była współautorką pracy naukowej:
a) „Zawał serca”
b) „Choroba głodowa”
c) „Przeszczep serca”
d) „Choroba sercowa”
Rozwiązanie

W tajniki reportażu wprowadził Hannę Krall:
a) Melchior Wańkowicz
b) Ryszard Kapuściński
c) Franciszek Ksawery Pruszyński
d) Marian Brandys
Rozwiązanie

Zbigniew Lewandowski o pseudonimie „Szyna” przygotowywał młodych Żydów z getta do:
a) wywołania powstania
b) „produkcji” materiałów wybuchowych
c) wysadzenia posterunków niemieckich
d) ucieczki z getta
Rozwiązanie

Profesor Jan Moll – w czasie II wojny światowej był chirurgiem w:
a) Lublinie
b) Radomiu
c) Kielcach
d) Rzeszowie
Rozwiązanie

Wyznaczonym terenem, na którym miało dojść do pierwszych działań bojowych, było tak zwane getto fabryki:
a) butów
b) konserw
c) szczotek
d) odzieży
Rozwiązanie

Ósmego maja na ulicy Miłej Anielewicz zastrzelił siebie i swoją dziewczynę Mirę. Popełniono wtedy zbiorowe samobójstwo w którym zginęło:
a) ponad dwadzieścia osób
b) ponad czterdzieści osób
c) ponad sto dwadzieścia osób
d) ponad osiemdziesiąt osób
Rozwiązanie

Teodozja Goliborska po wojnie zamieszkała w:
a) Kanadzie
b) Australii
c) Izraelu
d) Nowej Zelandii
Rozwiązanie

Bubnerowa zajmowała się sprzedażą:
a) kwiatów
b) długopisów
c) wyrobów cukierniczych
d) kopert ozdobnych
Rozwiązanie

Hanna Krall zbiór „Sześć odcieni bieli” poświęciła:
a) sprawom rosyjskim
b) sprawom niemieckim
c) sprawom żydowskim
d) sprawom polskim
Rozwiązanie

Za zaliczeniem książki Krall do reportażu nie przemawiają takie czynniki jak:
a) dokumentalność faktów
b) rozbudowanie komentarza odautorskiego
c) docieranie do osób autentycznych
d) zwięzłość
Rozwiązanie

„Żegota” to:
a) Żydowska Rada Ocalenia
b) Żydowska Organizacja Bojowa
c) Rada Pomocy Żydom
d) Organizacja Wspierania Żydów
Rozwiązanie

W utworze można wyodrębnić:
a) jeden plan czasowy
b) trzy plany czasowe
c) dwa plany czasowe
d) wiele planów czasowych
Rozwiązanie

Książkę Hanny Krall trudno zaklasyfikować do określonego gatunku. Jest to raczej forma prozy:
a) biograficznej
b) fabularnej
c) reportażowej
d) eseistycznej
Rozwiązanie

Anna Strońska - kolekcjonerka sztuki ludowej zbierała:
a) żydowskie menory
b) żydowskie figurki
c) żydowskie naczynia
d) żydowskie zdjęcia
Rozwiązanie

Ocalałe, pojedyncze grupy walczących przetrwały w ruinach getta do:
a) końca lipca
b) 10 lipca
c) początku lipca
d) połowy lipca
Rozwiązanie

Tagi:
• życiorys Hanny Krall • biografia Hanny Krall • problematyka "Zdążyć przed Panem Bogiem • Biografia Marka Edelmana