Nietypowy reportaż - „Zdążyć przed Panem Bogiem” – jako gatunek literacki - strona 2
      Zdążyć przed Panem Bogiem | inne lektury | kontakt | polityka cookies |
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Lektury -> Zdążyć przed Panem Bogiem

Nietypowy reportaż - „Zdążyć przed Panem Bogiem” – jako gatunek literacki

„ – No?
- Co, no?
- Udało ci się odnaleźć córkę?
- Tak, udało.
- Słuchaj, umówiliśmy się, że będziesz mówił, prawda?”


Znamienną cechą reportażu jest aktualność problematyki. Bolesław Garlicki powołując się właśnie na aktualność dzieła, wyraził tego typu sąd: „Pojęcie aktualności ma dwa znaczenia. Przede wszystkim aktualne jest to, co zdarzyło się względnie niedawno, a więc o czym odbiorca musi dowiedzieć się wówczas, gdy wiedza ta jest mu niezbędna do pewnych czynności lub przyjęcia postaw wobec skutków wydarzenia. Wydarzenie jest więc aktualne nie tylko wtedy, gdy trwa, ale gdy jego skutki pozostawiają trwały ślad w życiu społecznym (...) również wydarzenia przeszłe – zwłaszcza te, których przyczyny lub skutki nie zostały w pełni wyjaśnione.”

Książka Hanny Krall opowiada o wydarzeniach z czasów wojny, ale w sposób nietypowy: z oszczędnością środków artystycznych. Spokojnie, rzeczowo i bez patosu ukazano w nim sprawy ostateczne, wplatając je w losy pojedynczych osób.

strona:    1    2  


Szybki test:

Książkę Hanny Krall trudno zaklasyfikować do określonego gatunku. Jest to raczej forma prozy:
a) eseistycznej
b) fabularnej
c) biograficznej
d) reportażowej
Rozwiązanie

Za zaliczeniem książki Krall do reportażu nie przemawiają takie czynniki jak:
a) dokumentalność faktów
b) rozbudowanie komentarza odautorskiego
c) zwięzłość
d) docieranie do osób autentycznych
Rozwiązanie

Wywiad z Edelmanem przeprowadzany był przez:
a) dwa tygodnie
b) kilka dni
c) miesiąc
d) trzy miesiące
Rozwiązanie

Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Zdążyć przed Panem Bogiem” – szczegółowe streszczenie
Streszczenie „Zdążyć przed Panem Bogiem” w pigułce
Nietypowy reportaż - „Zdążyć przed Panem Bogiem” – jako gatunek literacki
Czas i miejsce akcji w „Zdążyć przed Panem Bogiem”
Holokaust – ogólny rys historyczny
Kształt artystyczny „Zdążyć przed Panem Bogiem”
Interpretacja tytułu „Zdążyć przed Panem Bogiem”
Główna tematyka i przyjęcie „Zdążyć przed Panem Bogiem”
1: 400 000 – życie i śmierć w relacji Marka Edelmana
Powstanie w getcie warszawskim (kwiecień – maj 1943) – poszlaki historyczne
Mity a rzeczywistość w relacji Marka Edelmana
Hanna Krall - biografia
„...czy ludzie się kochali. (...)” – o miłości w getcie...
„Kto ratuje jedno życie, jakby cały świat ratował.” (słowa z Talmudu) - pomoc indywidualna i zorganizowana
Wobec Zagłady – postawy innych narodów
Terminologia w „Zdążyć przed panem Bogiem”
Choroba głodowa i jej objawy
Marzec 1968 – jako miniaturowa replika i echo Holokaustu
Twórczość Hanny Krall – wybrane pozycje (chronologicznie):
Bibliografia
Bohaterowie
Bohaterowie reportażu „Zdążyć przed panem Bogiem”
Marek Edelman - biografia

Tagi:
• życiorys Hanny Krall • biografia Hanny Krall • problematyka "Zdążyć przed Panem Bogiem • Biografia Marka Edelmana
Partner serwisu: